Έλεγχος ιδεών και λογοκρισία

Elegxos-ideon-logokrisiaΈλεγχος ιδεών και λογοκρισία από τις απαρχές της ελληνικής τυπογραφίας μέχρι το Σύνταγμα του 1844. Πρακτικά Συνεδρίου, Λευκωσία, 18-20 Νοεμβρίου 2015. Επιμέλεια: Ίλια Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister, Κατερίνα Δέδε, Δημήτρης Δημητρόπουλος, Ειρήνη Παπαδάκη, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Αθήνα 2018, σ. 476, 17Χ24 εκ., ISBN 978-960-9538-72-5. 

Ο τόμος περιλαμβάνει ανακοινώσεις που έγιναν στο συνέδριο, το οποίο διοργανώθηκε τον Νοέμβριο του 2015 στη Λευκωσία από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/Ε.Ι.Ε. με στόχο να τεθούν ερωτήματα που μέχρι τότε δεν είχαν απασχολήσει συστηματικά την έρευνα, όπως: ποια ήταν τα όρια της ελευθερίας του λόγου στην ελληνική κοινωνία των Νέων Χρόνων και των πρώτων χρόνων του ελληνικού κράτους, ποια έκταση και ποιες μορφές είχε ο έλεγχος ιδεών, ποιοι μηχανισμοί χρησιμοποιήθηκαν για να υποταχθεί η αστική δημοσιότητα που διαμορφωνόταν σταδιακά με την ανάπτυξη της ελληνικής τυπογραφίας και βιβλιαγοράς. Από τα περιεχόμενα στον τόμο μελετήματα, ξεχωρίζουμε τα ακόλουθα, τα οποία εντάσσονται στη θεματική του ιστολογίου.

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΟΛΥΒΑ, «… a cui la censura di simil opre leggitimamente appartenga». Η παράνομη λειτουργία τυπογραφείου εβραϊκών βιβλίων, αραβικών χαρτών, αραβικής γραμματικής και βιβλίου προσευχής στην Κεφαλληνία (ci. 1570)

ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ, «Del papa non si vergogna»: Μηχανισμοί ιδεολογικού ελέγχου των ελληνικών εντύπων στη βενετική επικράτεια (16ος-18ος αι.)

ΝΙΚΟΣ Ε. ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ, Η λογοκρισία της Ιστορίας. Πρόσληψη και απόρριψη ενός ιστοριογραφικού έργου του 17ου αιώνα

ΣΧΕΤΙΚΑ
Περιεχόμενα τόμου
https://history-bookstore.eie.gr/section-neohellenic-research/n03-028-0/