Θησαυρίσματα / Thesaurismata 46 (2016)

Thesaurismata-46-2016Εκδόθηκε τον Σεπτέμβρη του 2018 ο 46ος τόμος του περιοδικού Θησαυρίσματα/ Thesaurismata.  Στον τόμο περιλαμβάνονται 17 μελέτες οι περισσότερες από τις οποίες εντάσσονται στη θεματική του ιστολογίου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Guido Candiani, Una parziale rivincita: La campagna navale del 1716 e l’assedio di Corfù, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 46 (2016), 9-16.

Adriano Cattani, Vapori postali nell’Adriatico, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 46 (2016), 17-29.

Lidia Cotovanu – Gheorghe Lazǎr, Un marchand banquier au service de Constantin Brânoveanu (1688-1714): L’épirote Nica Papa Saraf, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 46 (2016), 31-68.

Piero Del Negro, L’assedio di Corfù del 1716 nella relazione di Demetrio Stratico (1728), Θησαυρίσματα/Thesaurismata 46 (2016), 69-81.

Giorgio Fedalto, Stranieri e Greci a Venezia, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 46 (2016), 83-100.

Emrah Safa Gürkan, I baili veneziani e la diplomazia d’informazione fra Venezia e Istanbul, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 46 (2016), 101-116.

Fotini Karlafti-Mouratidi, Venetian state’s food policy in the Ionian Islands: Supplementary information about the fontego (granary) in Corfu (16th-18th c.), Θησαυρίσματα/Thesaurismata 46 (2016), 117-158.

Κατερίνα Β. Κορρέ, Χωρογραφία της βενετικής Κερύνειας. Από τη δραστηριότητα των βενετών αξιωματούχων, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 46 (2016), 159-186.

Şerban Marin, Venice, Byzantium, and the infidels (by 1377) according to the anonymus chronicle preserved in manuscript It. VII. 2567 from Marciana National Library, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 46 (2016), 187-234.

Irene Papadaki, From Crete to Venice: The transfer of the Archives, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 46 (2016), 235-306.

Νάσα Παταπίου, Νέα στοιχεία για ένα μέγαρο της Λευκωσίας του 15ου αιώνα, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 46 (2016), 307-334.

Andrea Pelizza, Prigionieri veneti e ottomani dopo la seconda guerra di Morea e l’assedio di Corfù, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 46 (2016), 335-347.

Georgios Ploumidis, I confini permeabili dello Ionio, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 46 (2016), 349-368.

Sibyl von der Schulenburg, Per Cristo e Venezia: La difesa di Corfu del 1716 tra letteratura e documenti storici, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 46 (2016), 369-376.

Gioacchino Strano, Il Topos del Locus Horridus nella letteratura di età Comnena, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 46 (2016), 377-394.

Evangelos Venetis, Vasilios Vatatzes: A Greek Iranianist amongst Iranians, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 46 (2016), 395-401.

Χρήστος Ζαμπακόλας, Αποβιωτήριες πράξεις Ελλήνων στο αρχείο του ναού του San Severo της Βενετίας (1578-1807), Θησαυρίσματα/Thesaurismata 46 (2016), 403-528.

Πεπραγμένα Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας κατά το έτος 2016, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 46 (2016), 529-537.

One thought on “Θησαυρίσματα / Thesaurismata 46 (2016)

  1. Παράθεμα: Θησαυρίσματα / Thesaurismata 46 (2016) | ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ – Neograeca Medii Aevi

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.