Διεθνές συνέδριο: Θεολογική διάσταση και πρόσληψη του έργου του Βησσαρίωνα

Anno bessarioneo – Convegno Internazionale
Dimenzione teologica e percezione del contributo bessarioneo, Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini di Venezia,
Venezia 8-9 Dicembre 2018
Θεολογική διάσταση και πρόσληψη του έργου του Βησσαρίωνα, Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας,
Βενετία 8-9 Δεκεμβρίου 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ