Η Μεθώνη από ψηλά

Το Κάστρο της Μεθώνης – Methoni Castle
Production ©2017: Dronegr Cinematography / Photography Services.
Visit: http://www.dronegr.club
air-filming & editing : Drakopoulou Theodora
chief pilot: Stasinakis Sarantos