Ιστορία της Κέρκυρας

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας και Εργαστήριο Τεκμηρίωσης Πολιτιστικής και Ιστορικής Κληρονομίας, επιστημονικός υπεύθυνος, καθηγητής Θεόδωρος Παππά).