Οι οχυρώσεις της Κρήτης κατά τη Βενετοκρατία

Μιχάλης Ανδριανάκης, «Οι οχυρώσεις της Κρήτης κατά τη Βενετοκρατία (1204-1669)», Έρεισμα Περιοδική Έκδοση Λόγου και Τέχνης, Περίοδος Β΄, 44 (5) (Χειμώνας 2018), 28-53.

Andrianakis,OxeiroseisΈνα εκλαϊκευτικό άρθρο για τις οχυρώσεις στην Κρήτη κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας (1204-1669) με πλούσιο φωτογραφικό υλικό και βιβλιογραφία. Όπως σημειώνει ο σ., οι οχυρωματικές ενέργειες των Βενετών «είχαν σχέση με την εδραίωση της παρουσίας και ασφάλειάς των στο αφιλόξενο γι’ αυτούς νησί, ιδίως στα αστικά κέντρα όπου κυριαρχούσαν πληθυσμιακά και έδρευαν οι διάφορες αρχές, καθώς και την εξασφάλιση ασφαλών λιμενικών εγκαταστάσεων σε κατάλληλα σημεία για τη διακίνηση των πολεμικών και εμπορικών πλοίων. Για την προστασία των φεουδαρχών και τον έλεγχο της ιδιαίτερα ανήσυχης ενδοχώρας όπου το ελληνικό στοιχείο κυριαρχούσε συντριπτικά και για την άσκηση αποκεντρωμένης διοίκησης, φρόντισαν για την ίδρυση μικρότερων φρουρίων, ή
οχυρωμένων οικισμών στις έδρες των επαρχιών των τεσσάρων διαμερισμάτων» της Κρήτης».

Διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://www.academia.edu/38306650

Θησαυρίσματα / Thesaurismata 46 (2016)

Thesaurismata-46-2016Εκδόθηκε τον Σεπτέμβρη του 2018 ο 46ος τόμος του περιοδικού Θησαυρίσματα/ Thesaurismata.  Στον τόμο περιλαμβάνονται 17 μελέτες οι περισσότερες από τις οποίες εντάσσονται στη θεματική του ιστολογίου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συνέχεια

Bishop Benedetto of Cephalonia

Apostolos Kouroupakis & Christopher David Schabel, «Bishop Benedetto of Cephalonia, 1207–post 1239», Mediterranean Historical Review 32.2. (2017), 139-152

Μια νέα ματιά στις λίγες πηγές που αφορούν τον πρώτο λατίνο επίσκοπο Κεφαλληνίας Βενέδικτο, στο πλαίσιο της πρόσφατης αναθεωρημένης ιστορίας της κυριαρχίας του κόμητος Μάιου Ορσίνι στο νησί.

Σχετικά: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09518967.2017.1396768

Roman Inquisition in the societies of the Venetian Ionian Islands

Stathis Birtachas, «Deviant ideas, prohibited books and aberrant practices: reflections of the Roman Inquisition in the societies of the Venetian Ionian Islands (sixteenth–seventeenth centuries)», Mediterranean Historical Review 32.1 (2017), 41-64.

Στη μελέτη εξετάζονται πτυχές της ιστορίας των σχέσεων μεταξύ της Ρωμαϊκής Ιεράς Εξέτασης και των κοινωνιών των βενετοκρατούμενων νησιών του Ιονίου.

 

Θησαυρίσματα / Thesaurismata 45 (2015)

Θησαυρίσματα / Thesaurismata 45 (2015) Μελέτες προς τιμή της Maria Francesca Tiepolo / Studi in onore di Maria Francesca Tiepolo.

Εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2017 ο 45ος τόμος του περιοδικού Θησαυρίσματα που είναι αφιερωμένος στην Maria Francesca Tiepolo, διευθύντρια του Archivio di Stato di Venezia από το 1977 έως και το 1990. Στον τόμο περιλαμβάνονται 30 μελέτες οι περισσότερες από τις οποίες εντάσσονται στη θεματική του ιστολογίου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Presentazione.

Bibliografia degli scritti di Maria Francesca Tiepolo.

Benjamin Arbel, Le donne ebree a Candia alla luce delle fonti testamentarie (1430-1530 ca.) Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 27-69.

Gino Benzoni, Venezia ispanofobia, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 71-90.

Piero Del Negro, Il terzo Bucintoro: L’autunno della Repubblica, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 91-103.

Charalambos Gasparis, Un ramo della famiglia Zeno a Creta medievale (Xlll-XVsec.), Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 105-121.

Jean-Claude Hocquet, Les activites de la colonie venitienne d’Ayas/Lajazzo (1316-1318), Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 123-135.

David Jacoby, Venice and the papal embargo against Mamluk Egypt (1291-1344), Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 137-154.

Nikos E. Karapidakis, Une source negligee: les relations des Syndics de Corfou, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 155-170.

Sergei Karpov-Maria Ryabova, Libri contabili della fraterna Soranzo nell’Archivio di Stato di Venezia, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 171-179.

Marianna Kolyva, Miracolo di San Marco. La Translatio Sancti Marci, il monastero della Beata Vergine delle Isole Strofadi (Zante) ed il mosaico della cappella di san Clemente nella basilica di san Marco di Venezia, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 181-197.

Katerina Konstantinidou, L’ospedale di Zante: un’insolita struttura ospedaliera nel Levante veneziano, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 199-213.

Katerina B. Korre, Forms of alternative dispute resolution in the Greek Confraternity of Venice: The arbitration (16th century), Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 215-260.

Kostas E. Lambrinos, Tra Creta e Costantinopoli: L’interprete e mercante Nicola Zucco (XVI-XVIIsec.), Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 261-272.

Ghryssa Maltezou, Notai della Canea e del suo territorio, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 273-284.

Panagiotis Michailaris, Elementi sulla distribuzione del tabacco a Corfu (XVIII sec.), Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 285-293.

Giustiniana Migliardi O’Riordan, L’inventario della serie Lettere del fondo Bailo a Costantinopoli dell’Archivio di Stato di Venezia, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 295-314.

Georgios N. Moschopoulos, Panaghis Tipaldo Foresti (1829-1905). Intelletuale greco a Venezia: viceconsole, console, presidente della Comunita Greca (1865-1903), Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 315-324.

Karin Nehlsen-von Stryk, La zona grigia tra assicurazione marittima e scommessa a Venezia nel tardo medioevo, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 325-338.

Angeliki Panopulu, Le salizade della ruga maestra: opere pubbliche con fondi privati a Candia nei primi anni del ’600, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 339-360.

Anastasia Papadia-Lala, Antiquity and the cultural environment in the Greek-Venetian East (15th-18th centuries), Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 361-370.

Andrea Pelizza, Mediatori per Venezia. Recupero di captivi e prigionieri tra XVII e XVIII secolo, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 371-389.

Georgios Ploumidis, Butrinto-La Bastia e Parga. Tre dimenticati domini, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 391-407.

Alberto Rizzi, Il leone di San Marco sui cannoni del Levante, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 409-436.

Franco Rossi, «Reati di miseria» e «Reati di citta»: criminalita minore e repressione nel Veneto orientale negli anni del primo conflitto mondiale, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 437-468.

Piero Scarpa, Bertucci Dolfin Provveditore di Verona, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 469-500.

Renata Segre, Ebrei a Corfu nel primo secolo della dominazione veneziana, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 501-515.

Eurigio Tonetti, Echi della Rivoluzione greca a Venezia: ordine pubblico, rifugiati, commerci marittimi, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 517-259.

Kostas G. Tsiknakis, Distruzioni di monumenti veneziani a Creta agli inizi del XX secolo. Una lettera di protesta del 1905, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 531-545.

Panajota Tzivara, Dagli  «stanzini» di Corfù all’«accademia» di Venezia: amicizie e passatempi ludici nel salotto di Caterina Dolfin Tron, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 547-570.

Christos Zampakolas, Il mercante greco Nicolo Glykis a Venezia. Ricostruzione parziale del suo archivio, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 571-606.

Hannelore Zug Tucci, Venezia: anche un mito militare?, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 607-617.

Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά 12 (2016)

Ο νέος τόμος του περιοδικού Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά, που εκδίδεται από το Κέντρο Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών, περιλαμβάνει τις ακόλουθες μελέτες οι οποίες εντάσσονται στη θεματική του ιστολογίου:

Δημήτριος Τσουγκαράκης – Ελένη Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη, «Τα γυναικεία ορθόδοξα μοναστήρια του Χάνδακα και της ευρύτερης περιοχής του κατά τη Βενετοκρατία», Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά 12 (2016), 9-132.

Kostas E. Lambrinos, «Ricchezza e potere nell’isola di Tinos: la famiglia Scutari nel XVI secolo», Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά 12 (2016), 161-184.

Μαριάννα Κολυβά, Οι ελαιώνες της Κέρκυρας και της Ζακύνθου: βενετική πολιτική (16ος αι. – μέσα 17ου αι.)», Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά 12 (2016), 185-228.

Ρόδη Σταμούλη, «Το σωζόμενο Βιβλίο Ψηφοφοριών της Κοινότητας της Πρέβεζας (1795-1797), Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά 12 (2016), 389–461.

Ritual Geographies in Venice’s Colonial Empire

Patricia Fortini-Brown, «Ritual Geographies in Venice’s Colonial Empire», Rituals of Politics and Culture in Early Modern Europe: Essays in Honour of Edward Muir, ed. Mark Jurdjevic and Rolf Strøm-Olsen, Essays and Studies, 39. Toronto: Centre for Reformation and Renaissance Studies, 2016, p. 43-89.

ritualsΗ Βενετία ανέπτυξε πολυάριθμα θρησκευτικά και πολιτικά τελετουργικά που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη συγχώνευση των νησιών της λιμνοθάλασσας σε μια συνεκτική Δημοκρατία. Από τον δέκατο τρίτο αιώνα η Δημοκρατία θα γίνει η Dominante, η μητρόπολη ενός κράτους που επεκτάθηκε από την ιταλική ηπειρωτική χώρα έως τα νησιά της ανατολικής Μεσογείου.
Η Βενετία χρησιμοποίησε σε όλα τα νησιά τις πολιτικές και θρησκευτικές τελετές με στόχο την ισχυροποίηση της εξουσίας της, την άμβλυνση των διαφορών μεταξύ της λατινικής και της ορθόδοξης Εκκλησίας, τον καθορισμό και τη διατήρηση μιας σταθερής κοινωνικής ιεραρχίας, την εξασφάλιση της πίστης των τοπικών πληθυσμών και τη διαμόρφωση της αίσθησης του κοινού σκοπού μεταξύ των τριών μεγάλων νησιών του Κράτους της θάλασσας – της Κρήτης, της Κύπρου και της Κέρκυρας – και μεταξύ αυτών και της Ενετικής Δημοκρατίας.
Στη μελέτη διερευνάται το πώς τα τελετουργικά της μητρόπολης αποτέλεσαν το μοντέλο για τις πολιτικές και θρησκευτικές τελετές στην Κέρκυρα, την Κρήτη, και την Κύπρο. Παρότι και τα τρία νησιά είχαν ελληνολατινικούς πληθυσμούς, το καθένα είχε τις δικές του ξεχωριστές παραδόσεις και έθετε τους βενετούς διοικητές του ενώπιον διαφορετικών προκλήσεων.

Διαθέσιμο στη διεύθυνση:
https://www.academia.edu/25824076/_Ritual_Geographies_in_Venices_Colonial_Empire_in_Rituals_of_Politics_and_Culture_in_Early_Modern_Europe_Essays_in_Honour_of_Edward_Muir_ed._Mark_Jurdjevic_and_Rolf_Str%C3%B8m-Olsen_Essays_and_Studies_39._Toronto_Centre_for_Reformation_and_Renaissance_Studies_2016_43-89
Για τον τόμο και τα περιεχόμενά του βλ.
https://crrs.ca/publications/essays-studies/es39/

Venezia e l’oltremare nella prospettiva dei Sindici Inquisitori in Levante

Cristina Setti, «Un impero mancato? Venezia e l’oltremare nella prospettiva dei Sindici Inquisitori in Levante (secoli XVI-XVII)», Imperia. Lo spazio mediterraneo dal mondo antico all’età contemporanea, a cura di Giampaolo Conte, Fabrizio Filioli Uranio, Valerio Torreggiani, Francesca Zaccaro, Palermo 2016, p. 169-194.

imperiaΣτη μελέτη εξετάζεται το ζήτημα της εφαρμογής της έννοιας της «αυτοκρατορίας» σε κράτη όπως αυτό της Δημοκρατίας της Βενετίας, η οποία διατηρεί μέχρι τη πτώση της (1797), ένα σημαντικό σύστημα υπερπόντιων κτήσεων, δίνοντας ιστορική συνέχεια στο αποικιακό της κράτος που δημιουργήθηκε στην Αδριατική και την Ανατολική Μεσόγειο κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα. Στη μελέτη, η σ., εκκινώντας από την προβληματική του Bruno Dudan αναφορικά με την έννοια της «αποικίας» (colonia), επικεντρώνεται στον θεσμικό ρόλο των Sindici Inquisitori in Levante e Terraferma (αξιωματούχων με αρμοδιότητες εκδίκασης εφέσεων αστικών και ποινικών υποθέσεων και με δικαιοδοσίες φορολογικού ελέγχου) και παρουσιάζει τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνάς της, η οποία περιλαμβάνει τις βενετικές κτήσεις της Ανατολής (Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Κεφαλληνία, Κύπρο, Κρήτη, Τήνο και Κύθηρα) τον 16ο και 17ο αιώνα.

Διαθέσιμο στη διεύθυνση:

https://www.academia.edu/27731804/Un_impero_mancato_Venezia_e_loltremare_nella_prospettiva_dei_Sindici_Inquisitori_in_Levante_secoli_XVI-XVII_

Οι αγρότες μεταξύ χωριού και πόλης στην Κρήτη του 13ου-15ου αιώνα

Ch. Gasparis, «Between village and city. Peasants in the new economic context of medieval Crete (XIII-XIV c.)», in F. Daim and J. Drauschke (eds.), Hinter den Mauern und auf dem offenen Land – Leben im Byzantinischen Reich, Byzanz zwischen Orient und Okzident 3, Mainz 2016, 207-218.

Η Κρήτη έγινε αποικία της Βενετίας στις αρχές του 13ου αιώνα. Στο νέο αυτό πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο, η σχέση που αναπτύχθηκε μεταξύ των αγροτών και του αστικού περιβάλλοντος ήταν ένα νέο φαινόμενο, μια νέα πραγματικότητα, διαφορετική από εκείνη που υπήρχε κατά τη βυζαντινή περίοδο. Η μελέτη επικεντρώνεται στην εξέταση διαφόρων πρακτικών που απεικονίζουν την άμεση ή έμμεση επαφή των αγροτών με την πόλη, τη σταδιακή μετακίνησή τους πέρα από τα όρια των χωριών τους και την επικοινωνία τους όχι μόνο με άλλα γειτονικά χωριά ή κάστρα, αλλά κυρίως με την πόλη, το διοικητικό και οικονομικό κέντρο της περιοχής τους.

Διαθέσιμο στη διεύθυνση:

https://www.academia.edu/29687420/Between_village_and_city._Peasants_in_the_new_economic_context_of_medieval_Crete_XIII-XIV_c._in_F._Daim_and_J._Drauschke_eds._Hinter_den_Mauern_und_auf_dem_offenen_Land_-_Leben_im_Byzantinischen_Reich_Byzanz_zwischen_Orient_und_Okzident_3_Mainz_2016_207-218

Δελτίο Αναγνωστικής Εταιρίας Κέρκυρας 28 (2012-2015)

daek-28-sΟ τόμος χωρίζεται σε τρία μέρη: Α΄ Μελέτες-Άρθρα. Β΄ Τιμητικές επετειακές εκδηλώσεις για τον Πέτρο Βράιλα-Αρμένη και τον Λορέντζο Μαβίλη. Γ΄. Χρονικό Δραστηριοτήτων 2012-2015.

Στη θεματική του ιστολογίου εντάσσονται οι ακόλουθες μελέτες:

Διονύσης Ζήβας, Η ιστορική αρχιτεκτονική των Επτανήσων. Παρελθόν, παρόν και μέλλον, Δελτίο Αναγνωστικής Εταιρίας Κέρκυρας 28 (2012-2015), 17-45.

Σπύρος Χρ. Καρύδης, Ζωγράφοι και ζωγραφική τέχνη στον κερκυραϊκό χώρο (17ος- 19ος αι.), Δελτίο Αναγνωστικής Εταιρίας Κέρκυρας 28 (2012-2015), 47-90.

Απόστολος Κουρουπάκης – Αναστάσιος Παπαϊωάννου, Η Βιβλιοθήκη Θεοτόκη (Σταθάκια) στην Κέρκυρα. Μια πρώτη προσέγγιση, Δελτίο Αναγνωστικής Εταιρίας Κέρκυρας 28 (2012-2015), 91-127.

Γιώργος Γαστεράτος, Το χωριό Αναπλάδες της Κέρκυρας και η καταγωγή των κατοίκων του. Ανασκευή ενός μύθου, Δελτίο Αναγνωστικής Εταιρίας Κέρκυρας 28 (2012-2015), 195-201.

Όλγα Παχή, Το ιστορικό της δημιουργίας του κερκυραϊκού ελαιώνα και ο τρόπος εκμετάλλευσής του ώς τις αρχές του 20ού αιώνα, Δελτίο Αναγνωστικής Εταιρίας Κέρκυρας 28 (2012-2015), 203-218.

Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος, τεύχη 17-20 (Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2016)

Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος, περίοδος Β΄, τεύχος 17 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2016), 18 (Απρίλιος-Ιούνιος 2016), 19 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2016), 20 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2016).

Στην ύλη του τριμηνιαίου περιοδικού ιστορίας, λαογραφίας, τέχνης και επικαιρότητας που εκδίδεται από την Αμαλία Βουτσινά ξεχωρίσαμε τις ακόλουθες μελέτες που εντάσσονται στη θεματική του ιστολογίου.

Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος, περ. Β΄,  17 (Ιανουάριος – Μάρτιος 2016)

Ευτυχία-Νίκη Ευθυμιάτου-Κατσούνη, Η νησίδα Δίας της Κεφαλονιάς. Τόπος αρχαίας λατρείας; Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος, περ. Β΄ 17 (2016), 5-8.

Γεώργιος Αντζουλάτος, Σεραφείμ Ζερβός. Ο εψηφισμένος αρχιεπίσκοπος Κεφαλληνίας-Ζακύνθου, Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος, περ. Β΄ 17 (2016), 13-16.

Νίκος Μοσχονάς, Η παγίδα στο ταξίδι του Φραγκίσκου Πανά, Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος, περ. Β΄ 17 (2016), 17-19.

Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος, περ. Β΄,  18 (Απρίλιος – Ιούνιος 2016)

Ευτυχία-Νίκη Ευθυμιάτου-Κατσούνη, Η νησίδα Δίας της Κεφαλονιάς. Τόπος αρχαίας λατρείας; 12-18.

Γεώργιος Αντζουλάτος, Σεραφείμ Ζερβός. Ο εψηφισμένος αρχιεπίσκοπος Κεφαλληνίας-Ζακύνθου, Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος, περ. Β΄ 18 (2016), 19-22.

Διονύσιος Κατερέλος, Η ιερά μονή Αγίας Παρασκευής Ταφιού στην Παλική, 23-26.

Νίκος Μοσχονάς, Μια περιπέτεια στο Αιγαίο, Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος, περ. Β΄ 18 (2016), 27-30.

Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος, περ. Β΄,  19 (Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2016)

Γεώργιος Μοσχόπουλος, «Για τον άγνωστο κώδικα («Βραβεῖον») της μονής της Υπεραγίας Θεοτόκου στο νησάκι Δίας», Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος, περ. Β΄ 19 (2016), 11-13.

Ιω. Βρεττός, «Βαρδουβάκη(ι). Το ξεχασμένο, αμφισβητούμενο και ίσως αγνοημένο χωριό του 16ου αιώνα στην περιοχή της Σάμης», Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος, περ. Β΄ 19 (2016), 14-16.

Ειρήνη Τρίκη, «Ο συμπαθής ιεράρχης Σωφρόνιος Γ΄ Κουτούβαλης ως αρχιεπίσκοπος Κεφαλληνίας και Ζακύνθου (1759-1782)», Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος, περ. Β΄ 19 (2016), 17-20.

Νίκος Μοσχονάς, «Το ναυάγιο της “Πηνελόπης”», Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος, περ. Β΄ 19 (2016), 21-24.

Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος, περ. Β΄,  20 (Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2016)

 

Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος, τεύχη 13-16 (Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2015)

Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος, περίοδος Β΄, τεύχος 13 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2015), 14 (Απρίλιος-Ιούνιος 2015), 15 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2015),16 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2015).

Στην ύλη του τριμηνιαίου περιοδικού ιστορίας, λαογραφίας, τέχνης και επικαιρότητας που εκδίδεται από την Αμαλία Βουτσινά ξεχωρίσαμε τις ακόλουθες μελέτες που εντάσσονται στη θεματική του ιστολογίου.

Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος, περ. Β΄, 13 (Ιανουάριος – Μάρτιος 2015)

Νίκος Μοσχονάς, Γράμμα αποχαιρετισμού του πρωτοπαπά Ζακύνθου Ανδρέα Καλογερόπουλου προς τον απερχόμενο αρχιεπίσκο Κεφαλονίας Ζακύνθου και Ιθάκης Σωφρόνιο Κουτούβαλη, Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος, περ. Β΄, 13 (2015), 8-10.

Γεράσιμος Μπάλλας, Ανέκδοτο έγγραφο [1801] του ιερομονάχου Λεοντίου Πεφάνη για τον μικρό ναό των Αγίων Θεοδώρων στο Φανάρι Αργοστολίου, Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος, περ. Β΄, 13 (2015), 11-14.

Νικόλαος Μαραγκάκης, Ροβέρτος Γυισκάρδος και Φισκάρδο, Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος, περ. Β΄, 13 (2015), 33-37.

Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος, περ. Β΄, 14 (Απρίλιος-Ιούνιος 2015)

Νικόλαος Μαραγκάκης, Ροβέρτος Γυισκάρδος και Φισκάρδο, Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος, περ. Β΄, 14 (2015), 7-10.

Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος, περ. Β΄, 15 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2015)

Νικόλαος Μαραγκάκης, Ροβέρτος Γυισκάρδος και Φισκάρδο, Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος, περ. Β΄, 15 (2015), 11-14.

Τάκης Δεσαλέρμος, Το Κάστρο, από την Ιστορία στον θρύλο. «Πόλη της Κεφαλονιάς» για 257 χρόνια. Συνοπτική ιστορική αναδρομή, Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος, περ. Β΄, 15 (2015), 25-28.

Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος, περ. Β΄, 16 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2015)

Νίκος Μοσχονάς, Κεφαλονίτες έμποροι θύματα πειρατείας τον 18ο αιώνα, Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος, περ. Β΄, 16 (2015), 10-12.

Ιωάννης Μεσολωράς, Οι εκκλησίες του χωριού Κοριάννα Λειβαθούς τον 18ο αιώνα. Η Παναγία η Ελεούσα στη θέση Καλαβράτα, Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος, περ. Β΄, 16 (2015), 13-16.

Ευαγγελία Λυκούδη, Αγία Παρασκευή Τζιφάτων. Τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στο έλεος της εγκατάλειψης, Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος, περ. Β΄, 16 (2015), 37-40.

Η 4η σύνοδος του Λατερανού και η Ελληνολατινική Ανατολή

Chris Schabel and Nickiphoros I. Tsougarakis, «Pope Innocent III, the Fourth Lateran Council, and Frankish Greece and Cyprus», Journal of Ecclesiastical History 67 (2016), 741-759.

Αν και η ένωση μεταξύ της λατινικής και της ελληνικής Εκκλησίας ήταν μία από τις φιλοδοξίες του πάπα Ιννοκεντίου ΙΙΙ, οι περιορισμένες διατάξεις της τέταρτης συνόδου του Λατερανού σχετικά με τις ανατολικές Εκκλησίες έχουν οδηγήσει πολλούς ιστορικούς στο συμπέρασμα ότι στη σύνοδο το θέμα αντιμετωπίστηκε ως δευτερεύουσας σημασίας ζήτημα. Στο άρθρο αυτό επανεξετάζονται οι σωζόμενες πηγές, και δείχνεται ότι κατά τη διάρκεια της συνόδου καταναλώθηκε στην πραγματικότητα σημαντικός χρόνος και ενέργεια για τη ρύθμιση των υποθέσεων της Εκκλησίας των πρώην βυζαντινών εδαφών. Οι αποφάσεις και η συνακόλουθη νομοθεσία αποτέλεσαν τη βάση της οργάνωσης της Εκκλησίας σε μεγάλο μέρος της Ελληνο-Λατινικής Ανατολής για τουλάχιστον τρεις αιώνες.

Θησαυρίσματα/Thesaurismata 44 (2014)

Ο τόμος 44 των Θησαυρισμάτων, του περιοδικού του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών, περιλαμβάνει 20 άρθρα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα δύο άρθρα που εντάσσονται στο αφιέρωμα για τα «Πεντακόσια χρόνια από την έκδοση της βούλλας του πάπα Λέοντα Ι΄ (18 Μαΐου 1514)», με το οποίο κλείνει ο τόμος.

Τα άρθρα του τόμου, όπως αποτυπώνονται στον πίνακα περιεχομένων, είναι τα ακόλουθα:

Guillaume Saint-Guillain, Les seigneurs de Salona, un lignage picard en Grèce médiéval, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 44 (2014), 9-50.

Angéliki Tzavara, Nicolò 1er Zorzi, marquis de Bondonitsa, et son héritage, 1335-1414, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 44 (2014), 51-76.

Matteo Magnani, Debiti, società e giustizia in Creta veneziana fra Tre e Quattrocento, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 44 (2014), 77-108.

Paula Clarke – Edoardo Giuffrida, Aggiornamenti su Anna Notara e sulla sua famiglia a Venezia, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 44 (2014), 109-150.

Eleftherios Despotakis, La vendita del terreno per la costruzione della chiesa di San Giorgio dei Greci a Venezia (1526-1528). Il documentο originale, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 44 (2014), 151-155.

Νάσα Παταπίου, Η σφαγή στα Λεύκαρα τον Ιούλιο του 1570. Αρχειακές μαρτυρίες, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 44 (2014), 157-198.

Σπύρος Α. Ευαγγελάτος, Οι πνευματικοί «αντίπαλοι» του Βιτσέντζου Κορνάρου Η’ στην Κρήτη επί Βενετικής Δημοκρατίας, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 44 (2014), 199-208.

Άννα Παπαγεωργίου, Ο ορεινός και ημιορεινός χώρος στην Κρήτη κατά τον 16ο και τον 17ο αιώνα, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 44 (2014), 209-224.

Χρυσοβαλάντης Γ. Παπαδάμου, Κύπριοι στη Βενετία μετά τον πόλεμο της Κύπρου (1570/1). Προσωπογραφικές προσεγγίσεις: η περίπτωση της οικογένειας Fini, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 44 (2014), 225-255.

Ειρήνη Βρεττού, Η Κρήτη στα πρόθυρα του έκτου βενετοτουρκικού πολέμου. Η κρητική ενδοχώρα μέσα από τις περιγραφές του Andrea Corner, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 44 (2014), 257-301.

Cristiano Luciani, Giostre nella letteratura dell’Eptaneso: Il caso dell’Ευγένα di Montselese (XVII sec.), Θησαυρίσματα/Thesaurismata 44 (2014), 303-312.

Iosif Hadjikyriakos, Due icone di Emmanuele Zane: Riflessioni circa il bilinguismo pittorico e il collezionismo di icone, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 44 (2014), 313-330.

Adriano Cattani, Commerci e comunicazioni postal tra Venezia e Costantinopoli, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 44 (2014), 331-344.

Νίκος Καποδίστριας, Ιόνιοι άρχοντες και κλήρος στα χρόνια αρχιερατείας του Σωφρονίου Κουτουβάλη (1759-1782), Θησαυρίσματα/Thesaurismata 44 (2014), 345-360.

Αθανάσιος Α. Δολαπτσόγλου, Το Κωττουνιανό Κολλέγιο της Πάντοβας και οι υπότροφοί του (1657-1772), Θησαυρίσματα/Thesaurismata 44 (2014), 361-377.

Georgios Moschopoulos, Cinque documenti relative agli studi a Padova (1776-1789) del conte Gerasimos Kladas (1762-1822), Θησαυρίσματα/Thesaurismata 44 (2014), 379-391.

Despina Er. Vlassi, «Elenco del Nazionali». Un vademecum della storia della confraternita greca di Venezia (secoli XV-XIX), Θησαυρίσματα/Thesaurismata 44 (2014), 393-438.

Giorgio Ploumidis, Il mondo ellenico nell’età moderna, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 44 (2014), 439-460.

Πεντακόσια χρόνια από την έκδοση της βούλλας του πάπα Λέοντα Ι΄
(18 Μαΐου 1514)

Renato D’Antiga, Le bolle di Leone X in favore dei Greci per la costruzione della chiesa di San Giorgio (1514) a Venezia, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 44 (2014), 463-480.

Giorgio Fedalto, La comunità greco-ortodossa di Venezia nel Cinquecento. Osservazioni generali, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 44 (2014), 481-490.

Ο μαρκήσιος της Βοδονίτσας Nicolò Α΄ Zorzi και η κληρονομιά του

Angeliki Tzavara, «Nicolò Zorzi, marquis de Bondonitsa, et son héritage (1335-1414)», Θησαυρίσματα/Thesaurismata 44 (2014), 51-76.

Στη μελέτη αναθεωρούνται ορισμένες θέσεις που είχαν περάσει στη βιβλιογραφία σχετικά με την μαρκιωνία της Βοδονίτσας και επανεξετάζεται η περίοδος της ηγεμονίας του Nicolò Zorzi, βενετού συζύγου της μαρκησίας Guglielma Pallavicini: ο χωρισμός τους και το επεισόδιο που τον προκάλεσε, η φυγή του Zorzi  από την Βοδονίτσα, ο ρόλος των βουργησίων στα γεγονότα, οι κατασχέσεις των χρημάτων της Βοδονίτσας στην Εύβοια, η περιουσία των Zorzi  στη Βενετία και στη Ρωμανία. Εξετάζεται ιδιαίτερα η κληρονομιά, υλική και πνευματική, που ο μαρκήσιος άφησε στους γιους και στον εγγονό του, και κυρίως στον γιο που άφησε στην Βοδονίτσα κατά τη φυγή του, το μελλοντικό μαρκήσιο Francesco Zorzi.

Η περίληψη, από τη σ. 76 της μελέτης.

Διαθέσιμη στη διεύθυνση:

https://www.academia.edu/28815311/_Nicol%C3%B2_Zorzi_marquis_de_Bondonitsa_et_son_h%C3%A9ritage_1335-1414_%CE%98%CE%B7%CF%83%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_Thesaurismata_44_2014_pp._51-76