Η άμυνα της Κέρκυρας το 1715

Tóth Ferenc, La défense de Corfou vue par un ingénieur militaire français en 1715. Un mémoire inédit de Florentin de Perceval, Δωδώνη Ιστορία και Αρχαιολογία 45-46 (2019), 183-222.

Ο σ. εντόπισε στα Εθνικά Αρχεία της Αυστρίας χειρόγραφη έκθεση, που παρουσιάζει το σχέδιο άμυνας της Κέρκυρας, φέρει τον τίτλο Nouveau traité ou Project sur la défence entiere del’ile de Corfou και συντάχθηκε από τον στρατιωτικό μηχανικό Florentin de Perceval το 1715. Στη μελέτη του, δημοσιεύει το κείμενο της έκθεσης, έπειτα από σύντομη εισαγωγή στην οποία περιγράφει το ιστορικό πλαίσιο και το χειρόγραφο.

Εγχειρίδιο Ιστορίας Ιονίων νήσων

Εγχειρίδιο Ιστορίας Ιονίων νήσων, επιμ. Θεόδωρος Γ. Παππάς, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης των Ιόνιων Νήσων & Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Κέρκυρα, 2019, σ. 554, 17Χ24 εκ., ISBN 978-618.84390-0-9 & 978-960-7260-64-2.

O τόμος, αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ του Εργαστηρίου Τεκμηρίωσης Πολιτιστικής και Ιστορικής Κληρονομιάς του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Ταμείου Ανάπτυξης των Ιονίων Νήσων, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, αφορά συνολικά τον χώρο των Ιόνιων νήσων και απευθύνεται κυρίως σε μαθητές και διδάσκοντες, αλλά και στο ευρύτερο κοινό που ενδιαφέρεται για μια περιεκτική, αλλά υπεύθυνα τεκμηριωμένη επισκόπηση της επτανησιακής ιστορίας.

Ο τόμος, πέραν της εισαγωγής που υπογράφει ο Παναγιώτης Ροϊλός,  περιλαμβάνει δώδεκα κεφάλαια με επιμέρους υποενότητες. Τα κεφάλαια αυτά, γραμμένα από πανεπιστημιακούς, διδάκτορες και ανθρώπους των γραμμάτων με ειδίκευση στην ιστορία και τον πολιτισμό των νησιών του Ιονίου, εκτείνονται χρονικά από την αρχαιότητα μέχρι τη σημερινή περίοδο και αναφέρονται στην ιστορία, την αρχαιολογία, τις τέχνες και τον πολιτισμό των νησιών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Πολιτισμική ομογενοποίηση και τοπικές κοινωνίες: Περί «Τοπικής Ιστορίας» (Παναγιώτης Ροϊλός).     

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ζητήματα μεθοδολογικής προσέγγισης (Θεόδωρος Παππάς – Σοφία Μπρισένιου).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Επτάνησα: Ο τόπος και οι άνθρωποι (Σεβαστή Λάζαρη – Δημήτριος Ανωγιάτης – Μιλτιάδης Μπότσης).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ιστορική διαδρομή: Από την Αρχαιότητα έως τη Βυζαντινή Περίοδο (Θεόδωρος Παππάς – Ηλίας Γιαρένης).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Τα Επτάνησα από τις νορμανδικές επιχειρήσεις έως την Ένωση με την Ελλάδα.
Πολιτική ιστορία των Επτανήσων, 11ος-15ος αιώνας (Βιχελμίνα Ζάχου)
Οι πολιτικές τύχες των νησιών του Ιονίου πελάγους: από τη βενετική κυριαρχία (16ος αι.) έως την Ένωση (1864) (Γεράσιμος Παγκράτης).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Τα Επτάνησα, 16ος-19ος αι. Η κοινωνία: Τάξεις, ομάδες, σχέσεις και συγκρούσεις (Νικόλαος Καραπιδάκης).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Τα συνταγματικά κείμενα των Ιονίων Νήσων: μια ιστορία από το 1800 (Αλίκη Νικηφόρου).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Η οικονομία των Επτανήσων και η κοινωνία των οικονομιών της (Ευάγγελος Πρόντζας – Βιργινία Φουρνάρη).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Ο πολιτισμός και η τέχνη των αστικών κέντρων.
Η μουσική στα Επτάνησα (Κωνσταντίνος Καρδάμης)
Σκιαγράφηση της ιστορίας του επτανησιακού θεάτρου (Γεώργιος Πεφάνης)
Εικαστικές τέχνες στα Ιόνια νησιά (Σταμάτιος Χονδρογιάννης – Ευγενία Δρακοπούλου)
Επτανησιακή Λογοτεχνία (Γεώργιος Ανδρειωμένος – Περικλής Παγκράτης – Δημήτριος Κονιδάρης).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Λαϊκή τέχνη και πολιτισμός (Αικατερίνη Δεμέτη).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Η εκπαίδευση στα Επτάνησα.
Όψεις της εκπαίδευσης στο «Κράτος της Θάλασσας» στα χρόνια των Βενετών κυριάρχων (Παναγιώτα Τζιβάρα)
Η εκπαίδευση στην Κέρκυρα. Από τους Γάλλους Δημοκρατικούς έως την Ένωση (1797-1864) (Νικόλαος Κουρκουμέλης).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: Θρησκευτική Ιστορία των Ιόνιων νησιών (Δημήτριος Μεταλληνός).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: Η σχηματοποίηση/ανάδυση της επτανησιακής ταυτότητας (Πέτρος Πετράτος).

Πρακτικά 11ου Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου: τόμος IV

ΙΑ΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο. Επτανησιακός βίος και πολιτισμός, Κεφαλονιά, 21-25 Μαΐου 2018. Πρακτικά. Τόμος ΙV: Φιλολογία, Φιλοσοφία, Γλωσσολογία, Λαογραφία, Αργοστόλι 2019, σ. 1000, 17Χ24 εκ., ISBN 978-960-8366-25-1.

Στη θεματική του ιστολογίου εντάσσονται οι ακόλουθες ανακοινώσεις:

Γεώργιος Δ. Μεταλληνός, Η πορεία της έκδοσης της «Δογματικής» του Βικεντίου Δαμοδού.
Ευγενία Λιοσάτου, Ο «Κλαθμός Πελοποννήσου» του Πέτρου Κατσαΐτη
Νάσος Βαγενάς, Ξαναδιαβάζοντας τους Προσολωμικούς
Χαρά Μποζώνη, Η Geografia in dialogo (1738) του Μάρκου Αντώνιου Κατσαΐτη (1717-1787).
Αθανασία Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, Η έννοια της ευθανασίας και το πρόβλημα του θανάτου κατά τον Ευγένιο Βούλγαρη
Ελένη Γ. Λεοντσίνη, Έννοιες της ελευθερίας: αρχαίος και νέος πολιτισμός στο πολιτικό και κοινωνικό έργο του Κυθήριου λόγιου Θεόδωρου Στάθη-Μπιρμπιλιού (μέσα 18oυ αι. – 1819).
Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος, Η ανέκδοτη «Έκθεσις φωταυγεστάτη απάσης της λογικής πραγματείας» του Σωφρονίου Λειχούδη (1690).
Γιώργος Ν. Βλαχάκης, Αντικαθρεπτίσματα της ευρωπαϊκής φυσικής φιλοσοφίας στον ελληνικό χώρο του 18ου-19ου αιώνα.
Κατερίνα Β. Κορρέ, Αναγκαστική απαλλοτρίωση για λόγους δημοσίου συμφέροντος στα βενετοκρατούμενα Επτάνησα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ:

Πρακτικά του 6ου συνεδρίου: «Venezia e il suo Stato da Mar»

Venezia e il suo Stato da Mar. Atti del 6o Convegno Internazionale, Venezia, 22-24 febbraio 2018, a cura di Ester Capuzzo e Bruno Crevato-Selvaggi, Roma, Società Dalmata di Storia Patria, 2019, σ. 254, 17Χ24 εκ., ISBN 978-88-942382-4-2.

Ο τόμος περιλαμβάνει τα πρακτικά του 6ου διεθνούς συνεδρίου με γενικό τίτλο «Venezia e il suo Stato da Mar», που πραγματοποιήθηκε στη Βενετία στις 22-24 Φεβρουαρίου 2018 από την Società Dalmata di Storia Patria. Οι ανακοινώσεις του συνεδρίου κάλυψαν την Ίστρια και τη Δαλματία καθώς και την ελληνική Ανατολή (Levante). Από αυτές, οι δεκαπέντε φιλοξενούνται στον παρόντα τόμο, ενώ τέσσερεις εξ αυτών αφορούν την Κρήτη, την Κεφαλονιά και την Πελοπόννησο. Ειδικότερα: Συνέχεια

Τριακόσια χρόνια από τη δεύτερη βενετική κατάκτηση της Πρέβεζας

Δημοσθένης Δόνος, 22 Οκτωβρίου 1717: Η λησμονημένη αρχή μιας νέας εποχής. Τριακόσια χρόνια από τη δεύτερη βενετική κατάκτηση της Πρέβεζας, Ίδρυμα Ακτία Νικόπολις & Πολιτιστικός Σύλλογος Πρέβεζα, Πρέβεζα 2017, σ. 72, 17X24 εκ., ISBN 978-618-83986-0-3.

Στις 22 Οκτωβρίου 1717 οι βενετικές ναυτικές και χερσαίες δυνάμεις υπό την ηγεσία του Andrea Pisani και του Johann Mathias von der Schulenburg κατέλαβαν το φρούριο και την πόλη της Πρέβεζας στον Αμβρακικό κόλπο. Είχε προηγηθεί η κατάληψη της πόλης το 1684 και η διατήρησή της υπό βενετική κατοχή για δεκαεπτά χρόνια έως το 1699 οπότε, με τη συνθήκη του Κάρλοβιτς, η πόλη παραδόθηκε εκ νέου στους Οθωμανούς. Η δεύτερη αυτή κατάληψη θα έχει διάρκεια έως τη διάλυση της Γαληνοτάτης το 1797.

Στο βιβλίο αυτό ο συγγραφέας, βασιζόμενος σε διάλεξη που έδωσε στις 21 Οκτωβρίου 2017, παρουσιάζει με τη βοήθεια δημοσιευμένου και αδημοσίευτου αρχειακού και χαρτογραφικού υλικού μια συνοπτική αφήγηση των βασικών ιστορικών και στρατιωτικών γεγονότων των δύο επιχειρήσεων και συζητά την πρόσληψη της βενετικής νίκης από τον ευρωπαϊκό τύπο. Επιπλέον, σκιαγραφεί τις κύριες οικονομικές, κοινωνικές και θεσμικές αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην Πρέβεζα κατά τη διάρκεια της βενετικής κυριαρχίας και επισημαίνει τη διαρκή βενετική επιρροή στον σχεδιασμό του κεντρικού δημόσιου χώρου της Πρέβεζας και την επίδραση του πολέμου και της μεθοριακής γεωγραφικής θέσης στην πολιτισμική φυσιογνωμία της πόλης.

Διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://www.academia.edu/37561327

Όψεις της ιστορίας της Μυκόνου στα νεότερα χρόνια

Όψεις της ιστορίας της Μυκόνου στα νεότερα χρόνια, επιμ. Δημήτρης Δημητρόπουλος, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος Παιδείας και Ανάπτυξης Μυκόνου, Αθήνα 2018, σ. 206, 17Χ24 εκ., ISBN 978-960-9538-70-1.

Ο τόμος περιλαμβάνει μελέτες αφιερωμένες σε θέματα της ιστορίας της Μυκόνου που καλύπτουν χρονικά την περίοδο από τη λατινική κυριαρχία του νησιού έως τις αρχές του 20ού αιώνα. Πρόκειται για επεξεργασμένες μορφές ανακοινώσεων, που παρουσιάστηκαν στη Μύκονο την άνοιξη του 2016 και του 2017, στο πλαίσιο των σεμιναρίων με τίτλο «Όψεις της νεότερης ιστορίας της Μυκόνου», τα οποία διοργάνωσε η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος, Παιδείας και Ανάπτυξης Μυκόνου, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Πρόκειται για πρωτότυπες συμβολές οι οποίες συνεισφέρουν στον καλύτερο φωτισμό θεμάτων της μυκονιάτικης βιβλιογραφία, η οποία για τα νεότερα χρόνια είναι μάλλον φτωχή.

Στο τόμο μετέχουν με κείμενά τους οι ερευνητές του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών: Δημήτρης Δημητρόπουλος, Ευγενία Δρακοπούλου, Ζήσης Μελισσάκης, Αγγελική Πανοπούλου, Ουρανία Πολυκανδριώτη και Κώστας Τσικνάκης. Επισημαίνουμε ιδιαίτερα τη μελέτη του τελευταίου, η οποία εντάσσεται στη θεματική του ιστολογίου. Συνέχεια

Πόλεμος, Κράτος και Κοινωνία στο Ιόνιο Πέλαγος

Γεράσιμος Δ. Παγκράτης (επιστημονική διεύθυνση), Πόλεμος, Κράτος και Κοινωνία στο Ιόνιο Πέλαγος (τέλη 14ου – αρχές 19ου αιώνα), Ηρόδοτος, Αθήνα 2018, σ. 380, 14Χ24 εκ., ΙSBN 978-960-485-194-2.

Η έκδοση του τόμου, ο οποίος εγκαινιάζει τη νέα εκδοτική σειρά της Ιονίου Εταιρείας Ιστορικών Μελετών με τον τίτλο «Έρευνες», είχε ως αφορμή την επέτειο της συμπλήρωσης τριών αιώνων από την οθωμανική πολιορκία εναντίον της Κέρκυρας τον Αύγουστο του 1716, στην πορεία όμως κατέληξε, χωρίς να παραβλέπεται η πολιορκία του 1716, σε μια ευρύτερη σύνθεση, που αφορούσε το πόλεμο ως έννοια, απειλή, καθημερινότητα, πραγματικότητα, κοινωνικό και οικονομικό φαινόμενο, ευκαιρία για κοινωνική άνοδο, πεδίο άντλησης συμβολισμών με πολιτικές και θρησκευτικές απολήξεις, αλλά και συνέπειες για όσους βίωναν άμεσα ή έμμεσα τα αποτελέσματα αυτών των σχεδιασμών και των μέσων υλοποίησής τους. Συνέχεια

Σελίδες Ιστορίας και Πολιτισμού. Τόμος αφιερωμένος στον Δημήτρη Ε.-Γ. Καρύδη

Σελίδες Ιστορίας και Πολιτισμού. Τόμος αφιερωμένος στον Δημήτρη Ε.-Γ. Καρύδη, επιστ. επιμέλεια Γεράσιμος Δ. Παγκράτης – Παναγιώτα Τζιβάρα, Ιόνιος Εταιρεία Ιστορικών Μελετών, Κέρκυρα 2018, σ. 272, 17Χ24 εκ., ISBN 978-618-83859-0-0

Ο τόμος, έκδοση της Ιονίου Εταιρείας Ιστορικών Μελετών, είναι αφιερωμένος στον δικηγόρο Δημήτρη Ε.-Γ. Καρύδη, ο οποίος «βιάστηκε» να φύγει από κοντά μας το καλοκαίρι του 2017. Περιλαμβάνει δεκατρείς μελέτες, πολλές από τις οποίες ανήκουν στη θεματική του ιστολογίου. Συνέχεια

Έλληνες ορθόδοξοι και λατίνοι στη Νάξο (13ος-19ος αιώνες)

Αθαvάσιος Δ. Κωτσάκης, Έλληνες ορθόδοξοι και λατίνοι στη Νάξο (13ος-19ος αιώνες). Ιστορικοπολιτισμική προσέγγιση των σχέσεων των δύο κοινοτήτων με έμφαση στη μαρτυρία των υλικών καταλοίπων, πρόλογος Αλέξιος Γ.Κ. Σαββίδης, Ηρόδοτος, Αθήνα 2017, σ. 765, 15Χ24 εκ., ISBN 978-960-485-175-1.

Έπειτα από την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204 και τον διαμελισμό της βυζαντινής αυτοκρατορίας, οι Κυκλάδες κατακτήθηκαν από τους Βενετούς και ιδρύθηκε το δουκάτο του Αιγαίου, μια ημιανεξάρτητη λατινική ηγεμονία με πρωτεύουσα τη Νάξο, η οποία διατηρήθηκε έως το 1566. Κατά την περίοδο αυτή θα εγκατασταθούν στο νησί δυτικοί έποικοι, οι οποίοι θα αποτελέσουν την ηγέτιδα τάξη του τόπου. Υλικά κατάλοιπα της δυτικής παρουσίας στη Νάξο αποτελούν τα μεσαιωνικά κάστρα, οι πυργοειδείς εξοχικές επαύλεις, τα οικόσημα των δυτικών αρχόντων, καθώς επίσης οι καθολικές εκκλησίες και άλλα κτίσματα της δυτικής Εκκλησίας. Συνέχεια

Ι΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο, Τα πρακτικά. V. Μουσική – Γλώσσα – Πολιτιστική παράδοση – Επτανησιακή διασπορά

Ι΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο, Κέρκυρα, 30 Απριλίου – 4 Μαΐου 2014. Τα πρακτικά. V. Μουσική – Γλώσσα – Πολιτιστική παράδοση – Επτανησιακή διασπορά, γεν. επιμέλεια Δημήτρης Κονιδάρης, Κέρκυρα 2018 [Κερκυραϊκά Χρονικά ΙΒ΄ (2018)], 17Χ24 εκ., ISSN 1012-2303.

10oPanionio-5-exofylloΟ πέμπτος τόμος των Πρακτικών του Ι΄ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου, το οποίο συγκλήθηκε στην Κέρκυρα με την ευκαιρία των 150 χρόνων από την Ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα και των 100 χρόνων από την πραγματοποίηση του πρώτου Πανιονίου Συνεδρίου, περιλαμβάνει τις ανακοινώσεις των ενοτήτων της Μουσικής, της Γλώσσας, της Πολιτιστικής παράδοσης και της Επτανησιακής διασποράς.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ

Στη θεματική του ιστολογίου, εντάσσονται οι ακόλουθες ανακοινώσεις που περιλαμβάνονται στον τόμο:

Εμμανουέλα Καββαδία, Η λειτουργική μουσική παράδοση της ισραηλιτικής κοινότητας Κέρκυρας: μια εθνο-μουσικολογική προσέγγιση.
Domenica Minniti-Γκώνια, Ιταλική γλώσσα και βενετσιάνικη διάλεκτος στην Κέρκυρα: μία πρώτη προσέγγιση.
Αγγελική Ράλλη – Βασιλική Μακρή, Η προσαρμογή ιταλικών και ενετικών δανείων στην επτανησιακή διάλεκτο.
Ελένη Καραντζόλα – Αναστάσιος Παπαϊωάννου, Στοιχεία για την «κοινή» και την πρώιμη επτανησιακή / κερκυραϊκή: η περίπτωση του Αλεξίου Ραρτούρου .
Νίκη Λάσκαρη-Μπάλλα, Κεφαλονίτες στον Κρητικό Πόλεμο (1645 – 1669)
Εμμανουήλ Βαρβούνης, Γ., Επτανήσιοι στη Σάμο (18ος-9ος αι.).

Δείτε επίσης:

10ο Πανιόνιο Συνέδριο: Πρακτικά τόμος Ι

10ο Πανιόνιο Συνέδριο: Πρακτικά τόμος ΙΙ

10ο Πανιόνιο Συνέδριο: Πρακτικά τόμος ΙΙΙ

10ο Πανιόνιο Συνέδριο: Πρακτικά τόμος IV

 

Venezia quasi un’altra Bisanzio. Studi in onore dell’Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Post-Bizantini di Venezia

Venezia quasi un’altra Bisanzio. Studi in onore dell’Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Post-Bizantini di Venezia e dei suoi Direttori, a cura di Giorgio Fedalto e Roberto D’Antiga, Marcianum Press, Venezia 2018, σ. 384, ISBN: 978-88-6512-600-4.

Πρόκειται για συλλογή άρθρων προς τιμήν του Ελληνικού Ινστιτούτου της Βενετίας και των διευθυντών του, του μόνου ελληνικού ερευνητικού κέντρου στο εξωτερικό, η σχεδόν 70χρονη παρουσία του οποίου έχει αφήσει ανεξίτηλα τα σημάδια της στον χώρο της έρευνας.
Η Βενετία, από τον 14ο αιώνα αποτέλεσε προσφιλή προορισμό όσων Ελλήνων εγκατέλειπαν τα εδάφη του βυζαντινού κράτους αποφεύγοντας την οθωμανική πίεση που γινόταν όλο και πιο έντονη. Οι Έλληνες, αναζητώντας καταφύγιο και φιλοξενία, έγιναν δεκτοί από τους Βενετούς, εντάχθηκαν στη βενετσιάνικη κοινωνία και οργάνωσαν την κοινότητά τους, καθιστώντας έτσι τη Βενετία σχεδόν ένα άλλο Βυζάντιο.
Στον τόμο, ειδικοί διαφόρων ειδικοτήτων μελετούν όψεις της ιστορίας αυτής, συμπεριλαμβανομένης και της πλούσιας λειτουργικής βυζαντινής παράδοσης, η οποία άφησε τα σημάδια της στον πολιτισμό της πόλης των τεναγών. Συνέχεια

Studies on Venetian Cyprus

Benjamin Arbel, Studies on Venetian Cyprus, Collected Studies, III, Nicosia 2017, σ. 358, 17Χ24 εκ., ISBN: 978-9963-0-8145-5.

To βιβλίο αποτελεί συλλογή 19 δημοσιευμένων μελετών του συγγραφέα με κεντρικό θέμα την ιστορία της Κύπρου κατά την περίοδο της βενετοκρατίας και τη μετάβασή της από τη βενετική στην οθωμανική κατοχή.

Οι μελέτες αναδημοσιεύονται κατανεμημένες σε πέντε θεματικές ενότητες, με Εισαγωγή και Ευρετήριο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ Συνέχεια

Σημειώσεις του Υποπλοιάρχου του Ρωσικού Στόλου Γιεγκόρ Μεταξά

metaxassimeiosisΣημειώσεις του Υποπλοιάρχου του Ρωσικού Στόλου Γιεγκόρ Μεταξά. Η Ρωσική Ναυτική Μοίρα στα Ιόνια Νησιά 1798-1799, Μετάφραση και επιμέλεια κειμένου: Ναταλία Νικολάου, Κώστας Δεληγιώργης, Πέτρος Καλογερόπουλος, Επιμέλεια έκδοσης: π. Γεώργιος Αντζουλάτος, Ιερά Μητρόπολις Κεφαλληνίας, Αργοστόλι 2016, σ. ΧΙΙ+289+[2], 17Χ24 εκ., ISBN 978-618-82886-0-7.

Ο συγγραφέας των «Σημειώσεων» Γιεγκόρ Παύλοβιτς Μεταξάς, Έλληνας στην καταγωγή από Κεφαλονίτη πατέρα, γεννήθηκε στην Κρήτη και κατατάχθηκε το 1785, μαζί με πολλούς άλλους Έλληνες, στην ειδική αυτοκρατορική σχολή για ομόθρησκους ξένους που είχε δημιουργήσει η αυτοκράτειρα Αικατερίνη Β΄. Μετά την πενταετή φοίτησή του και την πρακτική του άσκηση, έγινε σημαιοφόρος και στάλθηκε στη μοίρα της Μαύρης Θάλασσας. Στα επόμενα χρόνια, υπό την ηγεσία του ναυάρχου Ουσακώφ, συμμετείχε στις επιχειρήσεις του ρωσικού στόλου στον χώρο του Ιονίου. Την ίδια περίοδο άρχισε να γράφει τις «Σημειώσεις» του, παρακολουθώντας την εξέλιξη των γεγονότων, τις οποίες αργότερα θα συμπληρώσει και θα ολοκληρώσει κατά τη δεκαετία του 1820. Ο συγγραφέας είναι επομένως αυτόπτης μάρτυρας των γεγονότων και συμμέτοχος σε όσα περιγράφει.

Οι «Σημειώσεις» του Μεταξά εκδόθηκαν το 1915 στην Πετρούπολη στα ρωσικά. Η δεύτερη έκδοσή τους έγινε στο καλοκαίρι του 2016 με πρόλογο του αντιναυάρχου του ρωσικού πολεμικού ναυτικού Ευγένιου Χαλάιτσε. Με την ευκαιρία αυτή σχεδιάστηκε και η έκδοση της ελληνικής μετάφρασης από την Ελληνική Κοινότητα της Μόσχας, η οποία αποφάσισε να μεταφραστούν στα ελληνικά κρίνοντας ότι φωτίζουν σημαντικές πτυχές της ελληνικής ιστορίας και πραγματικότητας, την εποχή της ρωσικής εκστρατείας και στη συνέχεια. Η ελληνική έκδοση πραγματοποιήθηκε μέσα το 2016 «Έτος πολιτιστικής αδελφοποίησης Ελλάδος-Ρωσίας» και συμπληρώνει τις σχετικές εκδηλώσεις που έγιναν στα ιόνια νησιά. Η μεταφραστική ομάδα αποτελέστηκε από τρεις επιστήμονες συνεργάτες του πανεπιστημίου της Μόσχας, την Ναταλία Νικολάου, τον Κώστα Δεληγιώργη και τον Πέτρο Καλογερόπουλο, οι οποίοι πρόσφεραν ένα κείμενο γλαφυρό, με πολλές κατατοπιστικές σημειώσεις.

Το βιβλίο χωρίζεται σε 15 κεφάλαια, στα οποία περιγράφονται τα γεγονότα από την έξοδο της ρωσικής μοίρας από τη Σεβαστούπολη έως την κατάληψη της Κέρκυρας. Στο τέλος υπάρχει Συμπλήρωμα με 22 έγγραφα και αποσπάσματα εγγράφων της περιόδου.

Οι «Σημειώσεις» εμπλουτίζουν τις γνώσεις μας για τα γεγονότα των ετών 1798-1799, περίοδο κατά την οποία οι Ρωσότουρκοι κατέλαβαν σταδιακά τα νησιά του Ιονίου, και έθεσαν τέρμα στη σύντομη γαλλική κατοχή τους, ξεκινώντας από τα Κύθηρα και καταλήγοντας στην Κέρκυρα. Ο Μεταξάς παρέχει χρήσιμο υλικό για τον ρόλο της Ρωσίας αναφορικά με την τύχη των νησιών του Ιονίου και τις πολιτικές, τις οικονομικές και τις κοινωνικές διαστάσεις της παρουσίας της στον ελληνικό χώρο. Τονίζει επίσης την προσωπική συμβολή του ναυάρχου Ουσακώφ στην επιχείρηση και στην ανάπτυξη και την εδραίωση των φιλικών σχέσεων μεταξύ του ελληνικού και του ρωσικού λαού. Επιπλέον, ο Μεταξάς περιγράφει ήθη και έθιμα των κατοίκων των νησιών, ενδυμασίες, φαγητά, εμπορικές και οικονομικές δραστηριότητες, καθιστώντας τις «Σημειώσεις» του πολύτιμες για τη γνώση της επτανησιώτικης κοινωνίας της εποχής του, αλλά και της παλαιότερης, της περιόδου της βενετοκρατίας.

Φράγκοι και Βενετοί στη Ρωμανία

Μαρία Ντούρου-Ηλιοπούλου, Φράγκοι και Βενετοί στη Ρωμανία. Αρχειακά τεκμήρια, Ηρόδοτος, Αθήνα 2016, σ. 656, 17Χ24 εκ., ISBN 9789604851560.

fragoiΤο βιβλίο αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο παρουσιάζονται δεκαέξι μελέτες που αφορούν τους Φράγκους και τους Βενετούς στον ελληνικό χώρο από την τέταρτη σταυροφορία το 1204 έως τον 17ο αιώνα, συμβάλλοντας σε μια σφαιρικότερη άποψη για την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί στην ανατολική Μεσόγειο αυτή την εποχή. Στο δεύτερο μέρος δημοσιεύονται δεκατέσσερεις εκθέσεις (relazioni) βενετών αξιωματούχων στην Κρήτη τον 16ο αιώνα. Οι εκθέσεις των βενετών αξιωματούχων στον Χάνδακα, έδρα της τοπικής διοίκησης (reggimento) στην Κρήτη, αποτελούν μια σύγχρονη μαρτυρία των προβλημάτων (άμυνα, κοινωνική κατάσταση) που επικρατούσαν στο νησί, την τελευταία βενετική κτήση στην ανατολική Μεσόγειο στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνα. Σε αυτές προτείνονται μέτρα για τη βελτίωση των σχέσεων με τη βενετική διοίκηση και για την ουσιαστικότερη συμβολή των υπηκόων στην υπεράσπιση του νησιού. Η Γαληνοτάτη χρησιμοποιούσε έμπιστους λειτουργούς προκειμένου να έχει σωστή ενημέρωση και προσπαθούσε να βελτιώσει την απαισιόδοξη εικόνα που της μεταφερόταν σε μια περίοδο όταν ο τουρκικός κίνδυνος ήταν εμφανής και το βενετικό εμπόριο διερχόταν κρίση με την επικράτηση των αγγλικών και των ολλανδικών πλοίων στη Μεσόγειο. Η συγκεκριμένη επιλογή είναι χρήσιμη για όσους ενδιαφέρονται να εξοικειωθούν με τις αρχειακές πηγές της περιόδου και να εμβαθύνουν περαιτέρω σε θέματα σχετικά με την παρουσία και την κινητικότητα των Δυτικών τη σημαντική αυτή περίοδο της ελληνικής ιστορίας.
(Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου).

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Φράγκοι και Βενετοί στη Ρωμανία. Αρχειακά τεκμήρια
Μέρος Α’
1. Η Δ’ σταυροφορία. Οργάνωση της κίνησης και παρέκκλιση των στόχων
2. Λατινικός εποικισμός στον ελληνικό χώρο μετά την Δ’ σταυροφορία
3. Πολιτικές και κοινωνικοοικονομικές δομές στα σταυροφορικά κράτη της ανατολικής Μεσογείου
4. Latin presence in Romania and its process of Hellenisation
5. The image of «Greco» in latin sources of the 13th and the 14th century
6. Οι φεουδαρχικοί πόλεμοι και οι επιπτώσεις στην κοινωνία της φραγκοκρατούμενης Ρωμανίας (13ος- 14ος αιώνας)
7. Intercultural contacts in the crusader states of «Romania» (13th-15th centuries)
8. Η σταυροφορική ιδεολογία των Αραγωνίων στην ανατολική Μεσόγειο (14ος-15ος αιώνας)
9. Αρχειακές μαρτυρίες για τους Δυτικούς στη φραγκοκρατούμενη Κύπρο
10. Σχέσεις των Αραγωνίων και των Ανδεγαυών μέσα από έγγραφα του Αρχείου του Αραγωνικού Στέμματος
11. Η έκθεση του καπετάνιου (1563). Στοιχεία για τη βενετοκρατούμενη Κρήτη και ιδιαίτερα για τον Χάνδακα
12. Πρεσβεία των κατοίκων του βενετοκρατούμενου Χάνδακα στα μέσα του 16ου αιώνα (1561)
13. Ο Χάνδακας στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνα από ανέκδοτες εκθέσεις βενετών αξιωματούχων
14. Το φεουδαρχικό ιππικό της Κρήτης στις αρχές του 17ου αιώνα
15. Στοιχεία για την τάξη των φεουδαρχών της Κρήτης στις αρχές του 17ου αιώνα
16. Οι βενετοτουρκικές συγκρούσεις των χρόνων 1695 και 1696 στη Χίο και την Πελοπόννησο. Μια αδημοσίευτη πηγή για τα γεγονότα
Μέρος Β’: Εκθέσεις Βενετών αξιωματούχων του Χάνδακα
I. Francesco Bernardo (1540)
II. Marc’Antonio Trivisan (1542)
III. Aloysius Gritti (1555)
IV. Hieronymo Taleapetra (1561)
V. Daniel Barbarigo (1567)
VI. Pietro Navaier (1570)
VII. Marco Cicogna (1578)
VIII. Paulo Contarini (1578)
IX. Nadal Donado (1580)
X. Nicolo Donado (1584)
XI. Alberto Loredan (1590)
XII. Juan Bembo (1591)
XIII. Conte Honorio Scotti (1595)
XIV. Nicolo Donado (1598)

Οι Δυτικοί στη Ρωμανία (13ος-15ος αιώνας)

Μαρία Ντούρου-Ηλιοπούλου, Οι Δυτικοί στη Ρωμανία (13ος-15ος αιώνας). Μια ερμηνευτική προσέγγιση, Κοράλι, Αθήνα 2013, σ. 368, 14Χ21 εκ., ISBN 9789609542173.

dytikoi-romaniaΗ μελέτη της πρώιμης λατινοκρατίας (μετά την Δ΄ σταυροφορία) στη Ρωμανία αποτελεί επίπονη προσπάθεια κυρίως λόγω των ελλιπών διαθέσιμων στοιχείων (ανεπαρκείς αρχειακές πηγές) στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια γίνεται σοβαρή προσπάθεια να αξιοποιηθεί ανέκδοτο αρχειακό υλικό από αρχεία της δυτικής Ευρώπης προκειμένου να διαφωτιστούν πτυχές της παρουσίας των Δυτικών στον ελληνικό χώρο. Στον τόμο περιλαμβάνεται σειρά άρθρων που αφορούν στην παρουσία, την πολιτική και τις κοινωνικοοικονομικές σχέσεις των δυτικών δυνάμεων που εγκαταστάθηκαν στο χώρο της άλλοτε βυζαντινής αυτοκρατορίας (Ρωμανίας) μετά την Δ΄ σταυροφορία το 1204, όπως παρουσιάζονται σε λατινικές πηγές της εποχής (κυρίως έγγραφα του ανδεγαυικού, βενετικού και αραγωνικού αρχείου). Στόχος της συγκεκριμένης επιλογής είναι να εξοικειώσει το αναγνωστικό κοινό με τους δυτικούς θεσμούς και τις δομές που εμφυτεύθηκαν στο χώρο της Ρωμανίας, όπως και με τις αρχειακές πηγές της σημαντικής αυτής για την ελληνική ιστορία περιόδου, συμβάλλοντας σε μια περαιτέρω εμβάθυνση της μελέτης του μεσογειακού πολιτισμού.
(Από τον πρόλογο της έκδοσης).
Περιεχόμενα

– Allusions of the fourth crusade in latin sources of the 13th and 14th century
– Latin colonization in the eastern Mediterranean during the crusades
– Les «Etrangers latins» en Romanie angevine sous Charles I (1266 – 1285)
– Διοικητικές και κοινωνικές δομές στην ανδεγαυνκή Κέρκυρα επί Καρόλου Α’ (1266 – 1285)
– Η πειρατεία στις ανδεγαυικές κτήσεις της Ρωμανίας στο β’ μισό του 13ου αιώνα
– Εγκαταστάσεις δυτικών σε λατινοκρατούμενες περιοχές τον 13ο και τον 14ο αιώνα. Προσέγγιση στο πρόβλημα του εποικισμού του ελληνικού χώρου
– The oriental policy of Charles I and angevin settlement in Romania. A model of medieval colonialism
– Colonisation latine en Romanie. Le cas de la principaute franque de Moree (XIIIe – XVe siecles). Influences et survivances
– Προσέγγιση στην οικονομική πολιτική του Καρόλου Α’ του Ανδεγαυού στη Ρωμανία. Οργάνωση εμπορίου -εμπορικοί σταθμοί – νόμισμα
– Οι Ιωαννίτες ιππότες και το πριγκιπάτο της Αχαΐας
– Η ανδεγαυική παρουσία στο πριγκιπάτο της Αχαΐας και την Κέρκυρα τα πρώτα χρόνια του Καρόλου Β’ (1289 – 1300)
– Θεσμικά μορφώματα και κοινωνικές συσσωματώσεις στις Φραγκοκρατούμενες περιοχές της Ρωμανίας. Το παράδειγμα της Κέρκυρας και του πριγκιπάτου της Αχαΐας
– Οι δυτικοί στην Πελοπόννησο μετά την Δ’ σταυροφορία. Το παράδειγμα της βαρονίας Πατρών
– Δυτικοί θεσμοί στο πριγκιπάτο της Αχαΐας
– Οι Ανδεγαυοί της Σικελίας και το πριγκιπάτο της Αχαΐας
– Το βουργουνδικό δουκάτο των Αθηνών (1204 – 1311)
– Μαρτυρίες δυτικών πηγών του 13ου και του 14ου αιώνα για τα νησιά του Ιονίου
– Ειδήσεις για τους δυτικούς στα νησιά του Αιγαίου (13ος – 14ο αι.)
– Ανδεγαυοί και Λουσινιάν στην ανατολική Μεσόγειο το β’ μισό του 13ου αιώνα
– Η πνευματική ζωή των λατίνων στις σταυροφορικές κτήσεις της Ρωμανίας
– Αραγώνιοι, Ανδεγαυοί και Βενετοί πριν από την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως
– Les Albanais dans la seconde moitie du XIIIe siecle d’apres les documents angevins
– The Albanians in Latin sources of the 13th and the 14th century
– Οι δυτικοί στη βενετοκρατούμενη Ρωμανία (Κρήτη, Μεθώνη, Κορώνη) από το 1261 έως το 1386. Μια γενική επισκόπηση
– Αραγώνιοι και Καταλανοί στην ανατολική Μεσόγειο τον 13ο και 14ο αιώνα
– Καταλανική παρουσία στην Κρήτη τον 14ο αιώνα
– Οι Καταλανοί στις Κυκλάδες τον 14ο αιώνα
– The Catalan duchy of Athens and the other Latin powers in Greece especially in the principality of Achaea (1311 – 1388)
– The presence of the Aragonese in Romania based on 14th century aragonese documents
– Η λατινική εκκλησία των Νέων Πατρών την περίοδο των Καταλανών (1318 – 1388)