Χώροι λατρείας και κλήρος στην Κέρκυρα του 17ου αιώνα. Αρχειακά τεκμήρια

Χώροι λατρείας και κλήρος στην Κέρκυρα του 17ου αιώνα. Αρχειακά τεκμήρια, Εισαγωγή-Έκδοση-Σχόλια: Σπύρος Καρύδης, Γεράσιμος Δημουλάς, Γιώργος Πουλής, Αναγνωστική Εταιρία Κέρκυρας, Κέρκυρα 2018 [Luoghi di Culto e Clero a Corfù nel secolo XVII. Documenti d’archivio, Introduzione-Edizione-Commenti: Spyros Karydis, Gerasimos Dimoulas, Giorgos Poulis, Società di Lettura di Corfù, Corfù 2018], σ. πη΄+456, 17Χ24 εκ., ISBN 978-960-87179-7-8.

Στoν παρόντα τόμο δημοσιεύονται τρία σημαντικά αρχειακά τεκμήρια για την ιστορία της Κέρκυρας, τα οποία αφορούν το πρώτο μισό του 17ου αιώνα, περίοδο ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για το νησί, έπειτα από τις καταστροφές που είχε υποστεί τα προηγούμενα, με τις δύο τουρκικές πολιορκίες το 1537 και το 1571, αλλά και τις καθοριστικές αλλαγές που επέφεραν λίγο αργότερα στον αστικό και περιαστικό χώρο η κατασκευή του νέου φρουρίου και η τείχιση της πόλης. Πρόκειται για την απογραφή των ναών και μονών που διενεργήθηκε τον Ιούλιο του 1635, τον κατάλογο ναών της Βόρειας και Μέσης Κέρκυρας, που συντάχθηκε λίγο νωρίτερα, και τον κατάλογο των ιερέων και ιερομονάχων που όφειλαν να ανοίξουν ληξιαρχικά βιβλία, ο οποίος συντάχθηκε τον Ιανουάριο του 1632. Συνέχεια

I documenti turchi dell’Archivio di Stato di Venezia

Pedani Fabris Maria Pia (cura), I «documenti turchi» dell’Archivio di Stato di Venezia. Inventario della miscellanea, con l’edizione dei regesti di Alessio Bombaci, Roma 1994 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Strumenti, 122).

O κατάλογος των τουρκικών εγγράφων που φυλάσσονται στην αρχειακή σειρά Miscellanea documenti turchi του Κρατικού Αρχείου της Βενετίας είναι διαθέσιμος σε ψηφιακή μορφή (pdf files) στους ακόλουθους συνδέσμους:

Parte prima (pdf, 5.10 MB)
http://www.archivi.beniculturali.it/DGA-free/Strumenti/Strumenti_CXXII_1.pdf

Parte seconda (pdf, 4.60 MB)
http://www.archivi.beniculturali.it/DGA-free/Strumenti/Strumenti_CXXII_2.pdf

Η Βιβλιοθήκη της μονής Πλατυτέρας Κέρκυρας

Τζιβάρα Παναγιώτα -Καρύδης Σπύρος , Η Βιβλιοθήκη της μονής Πλατυτέρας Κέρκυρας, Χειρόγραφα – Εντυπα – Αρχείο, Αθήνα 2010, σ. 548+[4], 17Χ24 εκ. ISBN 978-960-99745-1-6.

Η Βιβλιοθήκη της μονής Πλατυτέρας ΚέρκυραςΗ ιστορία της μονής Πλατυτέρας ξεκινά τον 18ο αιώνα. Η ίδρυσή της συνδέεται με τον Λευκαδίτη ιερομόναχο Χρύσανθο Συρόπουλο.

Η Βιβλιοθήκη της μονής είναι η μεγαλύτερη γνωστή μοναστηριακή Βιβλιοθήκη στον κερκυραϊκό χώρο. Περιέχει 91 χειρόγραφα στα οποία περιλαμβάνονται και οι φυλλάδες και τα σπαράγματα τα οποία εντοπίστηκαν στο μοναστήρι. Επίσης περιέχει μία αξιόλογη συλλογή έντυπων βιβλίων, 1100 αντίτυπα, που τυπώθηκαν από τον 15ο έως και τον 19ο αιώνα.

Τα χειρόγραφα είναι όλα μεταβυζαντινά και χάρτινα. Στη Βιβλιοθήκη βρέθηκε μόνο ένα περγαμηνό φύλλο με χρυσοστομικό κείμενο του 11ου αιώνα. Αξιόλογα είναι τα μουσικά και νομοκανονικά χειρόγραφα αλλά και η συλλογή των μαθηματαρίων που χρησιμοποιούνταν στη στοιχειώδη και στη μέση εκπαίδευση στον ιόνιο χώρο τον 18ο αιώνα. Συνέχεια