Προίκα και υλικός πολιτισμός στη βενετοκρατούμενη Κρήτη

Tatiani Markaki,  Objects and identities: Dowry and material culture in Venetian Crete in regional and European context (1600-1645), Amsterdam University Press, Amsterdam 2018, σ. 452.

Στη μελέτη, διδακτορική διατριβή της σ., διερευνάται η κοινωνικοοικονομική και πολιτιστική σημασία των προικώων κινητών αγαθών στη βενετοκρατούμενη Κρήτη του 17ου αιώνα και επιχειρείται η τοποθέτηση του νησιού στο ευρύτερο πλαίσιο των ευρωπαϊκών σπουδών υλικού πολιτισμού, ιδίως εκείνων που στηρίζονται στην έρευνα απογραφικού υλικού.

Η σ. βασίζεται στην ποσοτική και ποιοτική ανάλυση ενός μεγάλου δείγματος προικώων δικαιοπραξιών (στην πλειονότητά τους ανέκδοτων) το οποίο συγκεντρώθηκε έπειτα από συστηματική έρευνα στα Κρατικά Αρχεία της Βενετίας. Πρόκειται για 770 δικαιοπραξίες, που αντιστοιχούν σε ισάριθμες περιπτώσεις προικοδοσίας στην πόλη του Χάνδακα και τον γύρω χώρο. Ειδικότερα στη διερεύνηση πτυχών του υλικού βίου αναλύονται 8.345 αντικείμενα που μεταβιβάστηκαν σε 130 διαφορετικές περιπτώσεις προικοδοσίας στις ίδιες περιοχές.

Πρόκειται για την πρώτη συστηματική μελέτη των νοταρικών εγγράφων σε σχέση με τον υλικό πολιτισμό στην ενετική Κρήτη. Σε αυτήν η σ. αποκαλύπτει την ποικιλία του υλικού πολιτισμού στις υπό εξέταση περιοχές και τη σημασία των επιμέρους φυσικών χαρακτηριστικών και υλικών λεπτομερειών των αντικειμένων που μεταβιβάζονταν από τη μια οικογένεια στην άλλη με το γάμο. Αποδεικνύει τους πολλαπλούς ρόλους που έπαιζε η προίκα στην Κρήτη: μηχανισμός υποδοχής και απομόνωσης, μέσο διαχωρισμού και επαναπροσέγγισης, δείκτης των αξιών των οικογενειών που την έδιναν. Φέρνει στο φως πτυχές του γυναικείου βίου, αλλά και αντικείμενα των οποίων τα υλικά κατάλοιπα (σε μεγάλο βαθμό) έχουν χαθεί αξιοποιώντας τις μεγάλες δυνατότητες των νοταρικών εγγράφων και κυρίως εκείνων με τις καταγραφές και τις εκτιμήσεις προικώων κινητών. Υπογραμμίζει τον τρόπο ζωής της μη ελίτ ομάδας και του γυναικείου πληθυσμού στην κοινωνία της Κρήτης κατά το πρώτο μισό του 17ου αιώνα.

Η σ. αξιοποιεί τα ευρήματα ανάλογων ερευνών στον ελληνικό, ιταλικό και ευρύτερα ευρωπαϊκό χώρο, κάνοντας συγκρίσεις και τοποθετώντας την περίπτωση του Χάνδακα της ύστερης βενετοκρατίας (17ος αι.) στο ευρύτερο ευρωπαϊκό ερευνητικό πλαίσιο των σπουδών υλικού πολιτισμού.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συνέχεια

Οικονομία και Δίκαιο στην Κέρκυρα κατά τη βενετική περίοδο

Φωτεινή Καρλάφτη-Μουρατίδη, Οικονομία και Δίκαιο στην Κέρκυρα κατά τη βενετική περίοδο, εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2018, σ. 235, 17Χ24 εκ., ISBN 978-960-288-362-4

Karlafti,Oikokomia_kai_Dikaio

Η μελέτη στηρίζεται σε ανέκδοτο αρχειακό υλικό από τα Αρχεία Νομού Κέρκυρας. Πρόκειται για δικαιοπρακτικά και επίσημα διοικητικά έγγραφα στα οποία αποτυπώνονται όψεις της οικονομικής δραστηριότητας και του αντίστοιχου δικαιικού καθεστώτος στο νησί κατά την περίοδο της βενετικής κατοχής. Στη μελέτη αναλύονται και κωδικοποιούνται συμβάσεις εμπορικών εταιρειών, συμβάσεις εργασίας, συμβάσεις αγοραπωλησιών, συμβάσεις δανεισμών, συμβάσεις μισθώσεων και επίσημες αποφάσεις που αφορούν στην σιτική πολιτική της Γαληνοτάτης. Συνέχεια

Les formes de travail à Corfou pendant la domination Vénitienne

Fotini Karlafti-Mouratidi, Les formes de travail à Corfou pendant la domination Vénitienne, Éditions Vanias, Salonique 2017, σ. 424, 17Χ24 εκ., ISBN 978-960-288-350-4.

Πρόκειται για την επεξεργασμένη και ενημερωμένη βιβλιογραφικά έκδοση της διδακτορικής διατριβής της σ. στο Université de Paris I – Sorbonne. Sciences Économiques-Sciences Humaines-Sciences Juridiques et Politiques. Η εργασία, η οποία στηρίζεται στο πλούσιο αρχειακό υλικό που απόκειται στα Αρχεία Νομού Κέρκυρας, χωρίζεται σε δύο μέρη. Συνέχεια

Studies on Venetian Cyprus

Benjamin Arbel, Studies on Venetian Cyprus, Collected Studies, III, Nicosia 2017, σ. 358, 17Χ24 εκ., ISBN: 978-9963-0-8145-5.

To βιβλίο αποτελεί συλλογή 19 δημοσιευμένων μελετών του συγγραφέα με κεντρικό θέμα την ιστορία της Κύπρου κατά την περίοδο της βενετοκρατίας και τη μετάβασή της από τη βενετική στην οθωμανική κατοχή.

Οι μελέτες αναδημοσιεύονται κατανεμημένες σε πέντε θεματικές ενότητες, με Εισαγωγή και Ευρετήριο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ Συνέχεια

Rapporti mediterranei, pratiche documentarie, presenze veneziane

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Rapporti mediterranei, pratiche documentarie, presenze veneziane: le reti economiche e culturali (XIV-XVI sec.)
Mediterranean Relations,Documentary Practices and the Presence of Venice: Economic and Cultural Networks (14-16th Cent.)

Giovedì 10, venerdì 11 e sabato 12 settembre 2015
Thursday 10th, Friday 11th and Saturday 12th of September 2015

Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti Palazzo Franchetti, Campo Santo Stefano, Venezia

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

RapportiMediterranei

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ Συνέχεια

A Companion to Latin Greece

Nickiphoros I. Tsougarakis – Peter Lock (ed.), A Companion to Latin Greece, Leiden-Boston : Brill, 2014, σ. xii + 529, 15,5X23,3 cm, ISBN 9789004284029.

companionΗ κατάκτηση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από τα στρατεύματα της τέταρτης σταυροφορίας οδήγησε στην ίδρυση διαφόρων λατινικών πολιτικών οντοτήτων στα ελληνικά εδάφη. Το βιβλίο προσφέρει θεματικές επισκοπήσεις της ιστορίας των μικτών κοινωνιών που προέκυψαν ως αποτέλεσμα της κατάκτησης. Με κεφάλαια αφιερωμένα στην τέχνη, τη λογοτεχνία, την αρχιτεκτονική, τη νομισματική, την οικονομία, την κοινωνική και θρησκευτική οργάνωση αυτών των λατινικών κρατιδίων, το βιβλίο προσφέρει μια εισαγωγή στη μελέτη της Λατινικής Ελλάδας και ένα δείγμα από τις κατευθύνσεις προς τις οποίες κινείται η έρευνα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

List of Figures and Maps, vii
Notes on Contributors, ix
Note on Rendition of Proper Names and Transliteration, xii

 1. Nickiphoros I. Tsougarakis, The Latins in Greece: A Brief Introduction, 1-22.
 2. Nikolaos G. Chrissis, Crusades and Crusaders in Medieval Greece, 23-72.
 3. Charalambos Gasparis, Land and Landowners in the Greek Territories under Latin Dominion, 13th–14th Centuries, 73-113.
 4. Anastasia Papadia-Lala, Society, Administration and Identities in Latin Greece, 114-144.
 5. Nicholas Coureas, The Latin and Greek Churches in former Byzantine Lands under Latin Rule, 145-184.
 6. David Jacoby, The Economy of Latin Greece, 185-216.
 7. Julian Baker, Money and Currency in Medieval Greece, 217-254.
 8. David Jacoby, The Jewish Communities in the Social Fabric of Latin Greece: Between Segregation and Interaction, 255-287.
 9. Gill Page, Literature in Frankish Greece, 288-325.
 10. Maria Georgopoulou, The Landscape of Medieval Greece, 326-368.
 11. Sophia Kalopissi-Verti, Monumental Art in the Lordship of Athens and Thebes under Frankish and Catalan Rule (1212–1388): Latin and Greek Patronage, 369-417.

Chronological Table, 419-432.
Maps, 433-435.
Collected Bibliography, 436-502.
Index, 503-529.

ΠΗΓΗ:

http://www.brill.com/products/book/companion-latin-greece
http://booksandjournals.brillonline.com/content/books/9789004284104

Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην περιοχή Αμαρίου Κρήτης

Ασπασία Παπαδάκη, «Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην περιοχή Αμαρίου κατά την ύστερη βενετική περίοδο (16ος-17ος αι.)», Πρακτικά του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου: Η επαρχία Αμαρίου από την αρχαιότητα έως σήμερα (27-31 Αυγούστου 2010), τ. Α΄, επιμ. Στέργιος Μιχ. Μανουράς, Αθήνα 2014, σ. 439-448.

amarionΗ σ. στηριζόμενη στις εκδεδομένες πράξεις του νοταρίου Μανόλη Βαρούχα, ο οποίος έζησε και εργάστηκε στο Μοναστηράκι Αμαρίου στα τέλη του 16ου αιώνα, και αξιοποιώντας τις περιεχόμενες στις πράξεις πληροφορίες, διερευνά το θέμα των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στην περιοχή, στην οποία, όπως η ίδια παρατηρεί «η κτηνοτροφία έπαιζε δευτερεύοντα ρόλο, παρόλο που η φύση του εδάφους θα έπρεπε να επηρεάζει ευνοϊκά τη μεγαλύτερη ανάπτυξή της».

Συμμετοχή γυναικών σε δικαιοπραξίες

Κατερίνα Ζαρίδη – Φωτεινή Καρλάφτη-Μουρατίδη, «Συμμετοχή γυναικών σε δικαιοπραξίες στη βενετοκρατούμενη Κέρκυρα», Ηπειρωτικά Χρονικά 44 (2010), 129-167.
Η μελέτη αποσκοπεί στην ανάδειξη της γυνακείας δραστηριότητας στη βενετοκρατούμενη Κέρκυρα, κυρίως κατά τον 17ο αιώνα, μέσα από τα νοταρικά κατάστιχα της εποχής που φυλάσσονται στα Αρχεία Νομού Κέρκυρας. Παρουσιάζεται μια αξιοσημείωτη ποικιλία δικαιοπρακτικών εγγράφων με γυναίκες ως συμβαλλόμενα μέρη που αφορούν αγοραπωλησίες, ενοικιάσεις, δανεισμούς, ορισμούς πληρεξουσίων, συμβάσεις εργασίας, αλλά και συμβάσεις μαθητείας με τις γυναίκες και στους δύο ρόλους, άλλοτε ως δασκάλες και άλλοτε ως μαθητευόμενες.

Il lavoro a Corfu

Fotini Karlafti-Mouratidi, «Il lavoro a Corfu durante il dominio veneziano nel XVII sec. tramite i documenti notarili», Studi Veneziani LXI (2010), 409-427.
Στη μελέτη εξετάζονται χαρακτηριστικά παραδείγματα συμβάσεων εργασίας και έργου, σύστασης συντροφιών και μαθητείας, που προέρχονται από τα νοταρικά κατάστιχα του 17ου αιώνα τα οποία φυλάσσονται στα Αρχεία Νομού Κέρκυρας.

Δικαιοπραξίες συντροφιών στη βενετοκρατούμενη Κέρκυρα

Φωτεινή Καρλάφτη-Μουρατίδη, «Δικαιοπραξίες εμπορικών εταιρειών (συντροφιών) στη βενετοκρατούμενη Κέρκυρα», Dictio Επιστημονική Επετηρίδα – Yearbook Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας Ιονίου Πανεπιστημίου 5 (2012), 11-63.
Αντικείμενο της μελέτης είναι οι δικαιοπραξίες που αφορούν ζητήματα σχετικά με τις συντροφίες, δηλαδή τις εμπορικές εταιρείες που εμφανίζονται και στην Κέρκυρα κατά την περίοδο της βενετοκρατίας, και ειδικότερα με τις έγγραφες συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ εταίρων για την επένδυση κεφαλαίων. Η μελέτη στηρίζεται σε ανέκδοτο κυρίως υλικό που εντοπίστηκε στα Αρχεία Νομού Κέρκυρας.

Από το Κάστρο Αγίου Γεωργίου στο Αργοστόλι (1757)

Από το Κάστρο Αγίου Γεωργίου στο Αργοστόλι (1757-2007). Η βενετική κυριαρχία στην Κεφαλονιά (1500-1797), Συνέδριο Ιστορίας, Αργοστόλι 27-30 Σεπτεμβρίου 2007, τ. Α΄-Β΄, Αργοστόλι 2010.

ArgostoliΤο συνέδριο εντάσσεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν στο Αργοστόλι το 2007 για τα διακόσια πενήντα χρόνια από τη μεταφορά της πρωτεύουσας της Κεφαλονιάς από το Κάστρο του Αγίου Γεωργίου στο Αργοστόλι. Οι δημοσιευμένες ανακοινώσεις αφορούν τη μεταφορά της διοικητικής έδρας και τους λόγους που η Βενετία αποφάσισε τη μεταφορά, τον χώρο και τους κατοίκους του Αργοστολίου τον 18ο αιώνα, την κίνηση του λιμανιού και την εμπορική δραστηριότητα, τους ναούς και τη θρησκευτική ζωή του Αργοστολίου. Εξετάζονται επίσης γενικότερα ζητήματα που αφορούν την Κεφαλονιά, όπως οι παλαιότερες πρωτεύουσές της, ο κεφαλληνιακός μοναχισμός του 18ου αιώνα, η γυναίκα της Κεφαλονιάς τον 16ο-18ο αιώνα, οι χαρτογραφικές απεικονίσεις του νησιού, η έννοια της πόλης, αλλά και θέματα που αφορούν γενικότερα τα νησιά του Ιονίου, όπως το δίκαιο και η δικαιοσύνη.

Περιεχόμενα τόμων: Συνέχεια

Το πανηγύρι του Αγίου Δημητρίου στο Ναύπλιο το 1449

Diana Wright, «The fair of Agios Demetrios of 26 October 1449: Byzantine-Venetian relations and land issue in mid-century», Byzantine and Modern Greek Studies 37.1 (2013), 63-80.

Ένα αυτοβιογραφικό κείμενο του 1451 γραμμένο σε πολιτικούς στίχους από έναν ανώνυμο Έλληνα (δημοσιευμένο από τον Γ. Χώρα το 1998), περιγράφει την εμπειρία του από τη βυζαντινή και τη βενετσιάνικη δικαιοσύνη ως αποτέλεσμα ενός περιστατικού που συνέβη στο Ναύπλιο στο πανηγύρι του Αγίου Δημητρίου το 1449. Δύο σύγχρονες αναφορές από το Άργος και το Ναύπλιο στη Βενετία διηγούνται ένα παρόμοιο περιστατικό στο ίδιο πανηγύρι, και δίνουν μια ευρύτερη προοπτική στο θέμα. Μαζί τα τρία έγγραφα παράγουν μια εντυπωσιακή εικόνα του Ναυπλίου και του Άργους, τις μεταξύ τους εχθρότητες και τους ανταγωνισμούς , τις κοινωνικές τάξεις, την οικονομία καθώς και τις σχέσεις με το Δεσποτάτο του Μορέως.
Το άρθρο διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://www.academia.edu/3074095/_The_fair_of_Agios_Demetrios_of_26_October_1449_Byzantine-Venetian_relations_and_land_issue_in_mid-century_ 

Το επάγγελμα του νοταρίου στη βενετοκρατούμενη Κέρκυρα

Καρλάφτη-Μουρατίδη Φωτεινή, «Το επάγγελμα του συμβολαιογράφου στην Κέρκυρα επί βενετοκρατίας», Εώα και Εσπέρια 8 (2008-2012), 145-205.

Eoa-coverΟ νοτάριος (συμβολαιογράφος) κατά την περίοδο της βενετοκρατίας είναι ο εκπρόσωπος του γραπτού και του εθιμικού δικαίου. Αυτός αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους συμβαλλόμενους σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, καθώς και τις κυρώσεις που θα υποστούν σε περίπτωση παραβίασης των συμφωνηθέντων. Για τον λόγο αυτό, η επιτυχής επιλογή των προσώπων που επρόκειτο να ασκήσουν το επάγγελμα του νοταρίου και ο έλεγχός τους ήταν ζωτικής σημασίας.

Το άρθρο, το οποίο βασίζεται σε αρχειακό υλικό της τοπικής και κεντρικής βενετικής διοίκησης, εξετάζει το νομικό καθεστώς και τις προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του συμβολαιογράφου , καθώς και τους πρόσθετους ρυθμιστικούς κανόνες των κεντρικών και των τοπικών βενετικών αρχών. Πιο συγκεκριμένα μελετώνται: ο διορισμός του νοταρίου, τα προσόντα και οι ικανότητές του, τα διοριστήρια έγγραφα και το περιεχόμενό τους, το ζήτημα της παράλληλης ιδιότητας του ιερέα, ο τρόπος άσκησης της νοταρικής τέχνης, ο πολιτειακός έλεγχος στην άσκηση της τέχνης και στα νοταρικά βιβλία, οι παραβάσεις και οι επιβαλλόμενες ποινές (πρόστιμο, παύση ή ανάκληση της άδειας άσκησης του επαγγέλματος), το ύψος τους και η αξιοποίησή τους από την Πολιτεία, το ζήτημα του νοταρίου των προστυχίων, και η τύχη των νοταρικών βιβλίων μετά τον θάνατο των νοταρίων.

Το άρθρο διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://www.eoaesperia.org/index.php/esperia/article/view/14/11

Τα ιχθυοτροφεία του Αμβρακικού κόλπου τον 18ο αιώνα

Χριστίνα Ε. Παπακώστα, «Μεταξύ δύο κόσμων: Τα ιχθυοτροφεία του Αμβρακικού κόλπου τον 18ο αιώνα», Πρεβεζάνικα Χρονικά 47/48 (2011), 115-136.

Στη μελέτη, η οποία στηρίζεται σε αρχειακό υλικό, προερχόμενο κυρίως από το Αρχείο της Λευκάδας και το Αρχείο της Βενετίας, καθώς και σε πλούσια βιβλιογραφία, εξετάζονται τα ιχθυοτροφεία του Αμβρακικού, η ύπαρξη των οποίων μαρτυρείται από τον 15ο αιώνα. Κύριοι άξονες της μελέτης είναι: το ζήτημα της κυριαρχίας στην θαλάσσια περιοχή του Αμβρακικού και της διεκδίκησής της ανάμεσα στους Βενετούς και τους Οθωμανούς έως το τέλος του 18ου αιώνα, ο αριθμός των ιχθυοτροφείων, ο τρόπος της εκμετάλλευσής τους, κυρίως με την εκμίσθωσή τους σε ιδιώτες, τα προκύπτοντα έσοδα για το βενετικό Δημόσιο, η φύλαξη των ιχθυοτροφείων και η αντιμετώπιση της παράνομης αλιείας, ο τρόπος κατασκευής ιχθυοτροφείων και ο τρόπος της αλιείας σε αυτά, το είδος των αλιευμάτων και οι τρόποι διάθεσής τους στο εμπόριο.

Ενστάσεις των Γάλλων στη δασμολογική πολιτική των Βενετών στην περιοχή του Αμβρακικού κόλπου

Ελευθέριος Λ. Βέτσιος, «Ενστάσεις των Γάλλων στη δασμολογική πολιτική των Βενετών στην περιοχή του Αμβρακικού κόλπου στις αρχές του 18ου αιώνα», Πρεβεζάνικα Χρονικά 47/48 (2011), 103-114.

Ο συγγραφέας εξετάζει το θέμα των βενετικών απαιτήσεων στην είσπραξη δασμών για εμπορεύματα που φορτώνονταν ή ξεφορτώνονταν στις σκάλες του Αμβρακικού κόλπου και την αντίδραση των Γάλλων προξένων της Άρτας στην επιβάρυνση των εμπορευμάτων και στους βενετικούς περιορισμούς, ιδιαίτερα μετά τη συνθήκη του Πασσάροβιτς (1718), οπότε δόθηκαν στους Βενετούς η Πρέβεζα και η Βόνιτσα.
Ο συγγραφέας στηρίζεται σε έγγραφα προερχόμενα από το Κρατικό Αρχείο της Βενετίας, τα οποία και δημοσιεύει στο παράρτημα της εργασίας του.