Πρακτικά 11ου Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου: τόμος IV

ΙΑ΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο. Επτανησιακός βίος και πολιτισμός, Κεφαλονιά, 21-25 Μαΐου 2018. Πρακτικά. Τόμος ΙV: Φιλολογία, Φιλοσοφία, Γλωσσολογία, Λαογραφία, Αργοστόλι 2019, σ. 1000, 17Χ24 εκ., ISBN 978-960-8366-25-1.

Στη θεματική του ιστολογίου εντάσσονται οι ακόλουθες ανακοινώσεις:

Γεώργιος Δ. Μεταλληνός, Η πορεία της έκδοσης της «Δογματικής» του Βικεντίου Δαμοδού.
Ευγενία Λιοσάτου, Ο «Κλαθμός Πελοποννήσου» του Πέτρου Κατσαΐτη
Νάσος Βαγενάς, Ξαναδιαβάζοντας τους Προσολωμικούς
Χαρά Μποζώνη, Η Geografia in dialogo (1738) του Μάρκου Αντώνιου Κατσαΐτη (1717-1787).
Αθανασία Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, Η έννοια της ευθανασίας και το πρόβλημα του θανάτου κατά τον Ευγένιο Βούλγαρη
Ελένη Γ. Λεοντσίνη, Έννοιες της ελευθερίας: αρχαίος και νέος πολιτισμός στο πολιτικό και κοινωνικό έργο του Κυθήριου λόγιου Θεόδωρου Στάθη-Μπιρμπιλιού (μέσα 18oυ αι. – 1819).
Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος, Η ανέκδοτη «Έκθεσις φωταυγεστάτη απάσης της λογικής πραγματείας» του Σωφρονίου Λειχούδη (1690).
Γιώργος Ν. Βλαχάκης, Αντικαθρεπτίσματα της ευρωπαϊκής φυσικής φιλοσοφίας στον ελληνικό χώρο του 18ου-19ου αιώνα.
Κατερίνα Β. Κορρέ, Αναγκαστική απαλλοτρίωση για λόγους δημοσίου συμφέροντος στα βενετοκρατούμενα Επτάνησα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ:

The Ionian Islands: Aspects of their History and Culture

The Ionian Islands: Aspects of their History and Culture, edited by Anthony Hirst and Patrick Sammon, Cambridge Scholars Publishing, 2014, σ. ISBN 978-1-4438-5825-0.

the-ionian-islands_300Τα περισσότερα από τα κεφάλαια (μελέτες) του βιβλίου, αποτελούν αναπτύξεις εισηγήσεων που παρουσιάστηκαν στο σεμινάριο με τίτλο «The History and Culture of the Ionian Islands» που έλαβε χώρα στο Durrell School of Corfu, στις 16–21 Μαΐου 2010.

Στο βιβλίο διερευνώνται η ιστορία, η αρχαιολογία, η γλώσσα, τα έθιμα και ο πολιτισμός των νησιών του Ιονίου. Χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο Μέρος αποτελείται από κεφάλαια που αναφέρονται στην ιστορία και την κοινωνική ιστορία των νησιών. Στο δεύτερο Μέρος παρουσιάζονται τα νησιά στη μη Ιόνιο φιλολογία, και στο τρίτο Μέρος εξετάζονται πτυχές του πολιτισμού των νησιών: η θρησκεία, η φιλοσοφία, η μουσική, η λογοτεχνία, η τέχνη. Συνέχεια

Οι επιστολιμαίες διατριβές του Ευγένιου Βούλγαρη

Ελένη Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη, «Οι επιστολιμαίες διατριβές του Ευγένιου Βούλγαρη. Γενικές παρατηρήσεις, έκδοση και σχολιασμός τριών ανεκδότων», Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά 10 (2012), 149-207.

2013.03.19-AngelomatiΗ φιλοσοφική, θεολογική και επιστημονική σκέψη του Ευγένιου Βούλγαρη φαίνεται όχι μόνον στα μεγαλύτερα έργα του, αλλά και σε μεγάλο αριθμό επιστολιμαίων διατριβών, οι οποίες διακρίνονται από τις πολυάριθμες επιστολές του, αφού επικεντρώνονται στην πραγμάτευση ενός συγκεκριμένου θέματος, το οποίο ως προς το περιεχόμενο καλύπτει ποικιλία επιστημονικών πεδίων. Ένδεκα ή δώδεκα από τις επιστολιμαίες διατριβές είναι δημοσιευμένες. Σε αυτές μπορούν να προστεθούν τουλάχιστον δεκατρείς αδημοσίευτες και εκείνες που, παρότι μνημονεύονται στην αυτόγραφη βιογραφία του, είτε δεν έχουν σωθεί είτε λανθάνουν.

Στη μελέτη της η σ. παρουσιάζει τις γνωστές (δημοσιευμένες και αδημοσίευτες) επιστολιμαίες διατριβές, καταγράφει τις παρατηρήσεις της, δημοσιεύει και σχολιάζει τις ακόλουθες τρεις ανέκδοτες επιστολιμαίες διατριβές: Περί του «μη όντος» σε αντιδιαστολή με το «όντως ον», Περί κοχλίου της ξηράς, Περί μνήμης, στηριζόμενη στον κώδικα ΕΒΕ 2952, ο οποίος εκλαμβάνεται ως αυτόγραφος του Βούλγαρη.