Οικονομία και Δίκαιο στην Κέρκυρα κατά τη βενετική περίοδο

Φωτεινή Καρλάφτη-Μουρατίδη, Οικονομία και Δίκαιο στην Κέρκυρα κατά τη βενετική περίοδο, εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2018, σ. 235, 17Χ24 εκ., ISBN 978-960-288-362-4

Karlafti,Oikokomia_kai_Dikaio

Η μελέτη στηρίζεται σε ανέκδοτο αρχειακό υλικό από τα Αρχεία Νομού Κέρκυρας. Πρόκειται για δικαιοπρακτικά και επίσημα διοικητικά έγγραφα στα οποία αποτυπώνονται όψεις της οικονομικής δραστηριότητας και του αντίστοιχου δικαιικού καθεστώτος στο νησί κατά την περίοδο της βενετικής κατοχής. Στη μελέτη αναλύονται και κωδικοποιούνται συμβάσεις εμπορικών εταιρειών, συμβάσεις εργασίας, συμβάσεις αγοραπωλησιών, συμβάσεις δανεισμών, συμβάσεις μισθώσεων και επίσημες αποφάσεις που αφορούν στην σιτική πολιτική της Γαληνοτάτης. Συνέχεια

Les formes de travail à Corfou pendant la domination Vénitienne

Fotini Karlafti-Mouratidi, Les formes de travail à Corfou pendant la domination Vénitienne, Éditions Vanias, Salonique 2017, σ. 424, 17Χ24 εκ., ISBN 978-960-288-350-4.

Πρόκειται για την επεξεργασμένη και ενημερωμένη βιβλιογραφικά έκδοση της διδακτορικής διατριβής της σ. στο Université de Paris I – Sorbonne. Sciences Économiques-Sciences Humaines-Sciences Juridiques et Politiques. Η εργασία, η οποία στηρίζεται στο πλούσιο αρχειακό υλικό που απόκειται στα Αρχεία Νομού Κέρκυρας, χωρίζεται σε δύο μέρη. Συνέχεια

Ι΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο, Τα πρακτικά. Ι. Ιστορία

I΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο, Κέρκυρα, 30 Απριλίου – 4 Μαΐου 2014, Τα Πρακτικά. Ι. Ιστορία ενότητες Α΄ και Β΄, επιστ. επιμ. Θεοδόσης Πυλαρινός – Παναγιώτα Τζιβάρα, Κέρκυρα 2015 [Κερκυραϊκά Χρονικά, περ. Β΄ 8 (2015)], σ. 838, 17Χ24 εκ., ISSN 1012- 2303.

Praktika-X-Panioniou-Synedriou

Ο Α΄ τόμος των Πρακτικών του Ι΄ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου, το οποίο συγκλήθηκε στην Κέρκυρα με την ευκαιρία των 150 χρόνων από την Ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα και των 100 χρόνων από την πραγματοποίηση του πρώτου Πανιονίου Συνεδρίου, είναι καλαίσθητος, πολυσέλιδος και πολυμερής. Περιλαμβάνει το Χρονικό του Συνεδρίου, την Καταληκτήρια Συνεδρία, την Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα «Τα Επτάνησα και η νεοελληνική αναγέννηση», και το μεγαλύτερο μέρος από τη ενότητα της Ιστορίας.

Ο τόμος διαθέσιμος σε ψηφιακή μορφή στην ακόλουθη διεύθυνση: http://panioniosynedrio.gr/download.php?fgr=pages/pages_0003_1179.pdf

Στη θεματική του ιστολογίου εντάσσονται οι ακόλουθες ανακοινώσεις που περιλαμβάνονται στον τόμο: Συνέχεια

Συμμετοχή γυναικών σε δικαιοπραξίες

Κατερίνα Ζαρίδη – Φωτεινή Καρλάφτη-Μουρατίδη, «Συμμετοχή γυναικών σε δικαιοπραξίες στη βενετοκρατούμενη Κέρκυρα», Ηπειρωτικά Χρονικά 44 (2010), 129-167.
Η μελέτη αποσκοπεί στην ανάδειξη της γυνακείας δραστηριότητας στη βενετοκρατούμενη Κέρκυρα, κυρίως κατά τον 17ο αιώνα, μέσα από τα νοταρικά κατάστιχα της εποχής που φυλάσσονται στα Αρχεία Νομού Κέρκυρας. Παρουσιάζεται μια αξιοσημείωτη ποικιλία δικαιοπρακτικών εγγράφων με γυναίκες ως συμβαλλόμενα μέρη που αφορούν αγοραπωλησίες, ενοικιάσεις, δανεισμούς, ορισμούς πληρεξουσίων, συμβάσεις εργασίας, αλλά και συμβάσεις μαθητείας με τις γυναίκες και στους δύο ρόλους, άλλοτε ως δασκάλες και άλλοτε ως μαθητευόμενες.

Il lavoro a Corfu

Fotini Karlafti-Mouratidi, «Il lavoro a Corfu durante il dominio veneziano nel XVII sec. tramite i documenti notarili», Studi Veneziani LXI (2010), 409-427.
Στη μελέτη εξετάζονται χαρακτηριστικά παραδείγματα συμβάσεων εργασίας και έργου, σύστασης συντροφιών και μαθητείας, που προέρχονται από τα νοταρικά κατάστιχα του 17ου αιώνα τα οποία φυλάσσονται στα Αρχεία Νομού Κέρκυρας.

Δικαιοπραξίες συντροφιών στη βενετοκρατούμενη Κέρκυρα

Φωτεινή Καρλάφτη-Μουρατίδη, «Δικαιοπραξίες εμπορικών εταιρειών (συντροφιών) στη βενετοκρατούμενη Κέρκυρα», Dictio Επιστημονική Επετηρίδα – Yearbook Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας Ιονίου Πανεπιστημίου 5 (2012), 11-63.
Αντικείμενο της μελέτης είναι οι δικαιοπραξίες που αφορούν ζητήματα σχετικά με τις συντροφίες, δηλαδή τις εμπορικές εταιρείες που εμφανίζονται και στην Κέρκυρα κατά την περίοδο της βενετοκρατίας, και ειδικότερα με τις έγγραφες συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ εταίρων για την επένδυση κεφαλαίων. Η μελέτη στηρίζεται σε ανέκδοτο κυρίως υλικό που εντοπίστηκε στα Αρχεία Νομού Κέρκυρας.

Studi Veneziani 65-66 (2012)

studiVenezianiΑποδελτίωση με βάση τα περιεχόμενα των τόμων στην ιστοσελίδα του περιοδικού: http://www.libraweb.net/riviste.php?chiave=31&h=437&w=300

Pagratis Gerassimos D., Organization and management of the shipping enterprise in Venetian-held Corfu in the first half of the 16th century, Studi Veneziani 65 (2012), 625-652.

Yannopoulos Yannis, L’avventura veneziana delle parole ‘comunità’, ‘Repubblica’, ‘Serenissima’, ‘Dominante’, ‘cittadino’, ‘Regno’, Studi Veneziani 65 (2012), 677-690.

Karlafti-Mouratidi Fotini, Grain distribution in the Ionian islands during the Venetian period: the case of Corfu, Studi Veneziani 66 (2012), 15-36.

Το επάγγελμα του νοταρίου στη βενετοκρατούμενη Κέρκυρα

Καρλάφτη-Μουρατίδη Φωτεινή, «Το επάγγελμα του συμβολαιογράφου στην Κέρκυρα επί βενετοκρατίας», Εώα και Εσπέρια 8 (2008-2012), 145-205.

Eoa-coverΟ νοτάριος (συμβολαιογράφος) κατά την περίοδο της βενετοκρατίας είναι ο εκπρόσωπος του γραπτού και του εθιμικού δικαίου. Αυτός αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους συμβαλλόμενους σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, καθώς και τις κυρώσεις που θα υποστούν σε περίπτωση παραβίασης των συμφωνηθέντων. Για τον λόγο αυτό, η επιτυχής επιλογή των προσώπων που επρόκειτο να ασκήσουν το επάγγελμα του νοταρίου και ο έλεγχός τους ήταν ζωτικής σημασίας.

Το άρθρο, το οποίο βασίζεται σε αρχειακό υλικό της τοπικής και κεντρικής βενετικής διοίκησης, εξετάζει το νομικό καθεστώς και τις προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του συμβολαιογράφου , καθώς και τους πρόσθετους ρυθμιστικούς κανόνες των κεντρικών και των τοπικών βενετικών αρχών. Πιο συγκεκριμένα μελετώνται: ο διορισμός του νοταρίου, τα προσόντα και οι ικανότητές του, τα διοριστήρια έγγραφα και το περιεχόμενό τους, το ζήτημα της παράλληλης ιδιότητας του ιερέα, ο τρόπος άσκησης της νοταρικής τέχνης, ο πολιτειακός έλεγχος στην άσκηση της τέχνης και στα νοταρικά βιβλία, οι παραβάσεις και οι επιβαλλόμενες ποινές (πρόστιμο, παύση ή ανάκληση της άδειας άσκησης του επαγγέλματος), το ύψος τους και η αξιοποίησή τους από την Πολιτεία, το ζήτημα του νοταρίου των προστυχίων, και η τύχη των νοταρικών βιβλίων μετά τον θάνατο των νοταρίων.

Το άρθρο διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://www.eoaesperia.org/index.php/esperia/article/view/14/11

Περιοδικό: Studi Veneziani, τ. 60-61 (2010)

studiVenezianiΑποδελτίωση με βάση τα περιεχόμενα των τόμων στην ιστοσελίδα του περιοδικού: http://www.libraweb.net/riviste.php?chiave=31&h=437&w=300

Karlafti-Mouratidi Fotini, Il lavoro a Corfù durante il dominio veneziano nel XVII sec. tramite i documenti notarili, Studi Veneziani 61(2010), 409-428.