Βόνιτσα 1700-1800

Νικόλας Βερνίκος, Βόνιτσα 1700-1800, ιστορικά κείμενα, τόμος α΄, Εναλλακτικές Εκδόσεις, Αθήνα 2012, σ. 556, 17Χ24 εκ., ISBN 9789604271337.

Vernikos,Vonizza,v.1Στον τόμο παρουσιάζεται, δημοσιεύεται ή αναδημοσιεύεται ένα εξαιρετικά μεγάλο σε όγκο σύνολο πηγών για την ιστορία της Βόνιτσας του 18ου αιώνα, ταξινομημένο χρονολογικά και διανθισμένο με ιστορικά σημειώματα τα οποία βοηθούν τον αναγνώστη να εντάξει γεγονότα, πρόσωπα και πράγματα της ιστορίας της πόλης στο ευρύτερο ιστορικό τους πλαίσιο. Πολλά από τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στον τόμο είναι ήδη δημοσιευμένα σε παλαιότερα άρθρα και μελέτες, τα περισσότερα όμως είναι ανέκδοτα και συνιστούν το αποτέλεσμα της ερευνητικής προσπάθειας του συγγραφέα στα τοπικά αρχεία της Λευκάδας και της Πρέβεζας αλλά και στο αρχείο της Βενετίας. Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η έκδοση των νοταρικών πράξεων του νοταρίου Βόνιτσας Πέτρου Τζιγαρίδη, το πρωτόκολλο του οποίου φυλάσσεται στο Αρχείο της Λευκάδας. Συνέχεια

Τα ιχθυοτροφεία του Αμβρακικού κόλπου τον 18ο αιώνα

Χριστίνα Ε. Παπακώστα, «Μεταξύ δύο κόσμων: Τα ιχθυοτροφεία του Αμβρακικού κόλπου τον 18ο αιώνα», Πρεβεζάνικα Χρονικά 47/48 (2011), 115-136.

Στη μελέτη, η οποία στηρίζεται σε αρχειακό υλικό, προερχόμενο κυρίως από το Αρχείο της Λευκάδας και το Αρχείο της Βενετίας, καθώς και σε πλούσια βιβλιογραφία, εξετάζονται τα ιχθυοτροφεία του Αμβρακικού, η ύπαρξη των οποίων μαρτυρείται από τον 15ο αιώνα. Κύριοι άξονες της μελέτης είναι: το ζήτημα της κυριαρχίας στην θαλάσσια περιοχή του Αμβρακικού και της διεκδίκησής της ανάμεσα στους Βενετούς και τους Οθωμανούς έως το τέλος του 18ου αιώνα, ο αριθμός των ιχθυοτροφείων, ο τρόπος της εκμετάλλευσής τους, κυρίως με την εκμίσθωσή τους σε ιδιώτες, τα προκύπτοντα έσοδα για το βενετικό Δημόσιο, η φύλαξη των ιχθυοτροφείων και η αντιμετώπιση της παράνομης αλιείας, ο τρόπος κατασκευής ιχθυοτροφείων και ο τρόπος της αλιείας σε αυτά, το είδος των αλιευμάτων και οι τρόποι διάθεσής τους στο εμπόριο.

Ενστάσεις των Γάλλων στη δασμολογική πολιτική των Βενετών στην περιοχή του Αμβρακικού κόλπου

Ελευθέριος Λ. Βέτσιος, «Ενστάσεις των Γάλλων στη δασμολογική πολιτική των Βενετών στην περιοχή του Αμβρακικού κόλπου στις αρχές του 18ου αιώνα», Πρεβεζάνικα Χρονικά 47/48 (2011), 103-114.

Ο συγγραφέας εξετάζει το θέμα των βενετικών απαιτήσεων στην είσπραξη δασμών για εμπορεύματα που φορτώνονταν ή ξεφορτώνονταν στις σκάλες του Αμβρακικού κόλπου και την αντίδραση των Γάλλων προξένων της Άρτας στην επιβάρυνση των εμπορευμάτων και στους βενετικούς περιορισμούς, ιδιαίτερα μετά τη συνθήκη του Πασσάροβιτς (1718), οπότε δόθηκαν στους Βενετούς η Πρέβεζα και η Βόνιτσα.
Ο συγγραφέας στηρίζεται σε έγγραφα προερχόμενα από το Κρατικό Αρχείο της Βενετίας, τα οποία και δημοσιεύει στο παράρτημα της εργασίας του.

 

Τεκμήρια για τις βενετικές επιχειρήσεις στον Αμβρακικό κόλπο κατά τα έτη 1716 και 1717

Δημοσθένης Α. Δόνος, «Ο πόλεμος των λέξεων και των εικόνων. Τεκμήρια για τις βενετικές επιχειρήσεις στον Αμβρακικό κόλπο κατά τα έτη 1716 και 1717», Πρεβεζάνικα Χρονικά 47/48 (2011), 43-101.

Η εργασία αποτελεί τη συνέχεια και συμπλήρωση παλαιότερης σχετικής εργασίας και αναφέρεται στις καταλήψεις της Πρέβεζας και της Βόνιτσας το 1717 από τους Βενετούς. Στη μελέτη παρουσιάζονται, και εξετάζονται στη συνέχεια κριτικά, τρεις γραπτές πηγές: τα σχετικά αποσπάσματα βιβλίου που καταγράφει τα ενθυμήματα του υπεύθυνου για τις επιχειρήσεις Γερμανού στρατάρχη Johann Matthias Graf von der Schulenburg, τα αντίστοιχα στοιχεία από το βιβλίο του Girolamo Ferrari για τον τελευταίο Βενετοτουρκικό πόλεμο, τις σύγχρονες με τα γεγονότα καταχωρήσεις της γαλλόφωνης περιοδικής έκδοσης Mercure historique et politique της Χάγης. Παράλληλα παρουσιάζεται χαρτογραφικό υλικό που εντόπισε ο συγγραφέας στο γερμανικό αρχείο του Marburg.

Το άρθρο διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://independent.academia.edu/DimosthenisDonos