Πρακτικά 11ου Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου, τ. Ι-IV

Η Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών προσφέρει ελεύθερη πρόσβαση στα πλήρη κείμενα των τόμων των Πρακτικών του ΙΑ΄ Πανιονίου Συνεδρίου. Σε πρώτη φάση, διατίθενται οι τέσσερις πρώτοι τόμοι, τους οποίους μπορείτε να μελετήσετε και να μεταφορτώσετε από τους ακόλουθους συνδέσμους:

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ (Πολιτική Ιστορία):ΠΡΑΚΤΙΚΑ_ΙΑ_ΠΑΝΙΟΝΙΟΥ_ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ_ΤΟΜΟΣ_1Λήψη

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ (Πολιτική Ιστορία του 20ού αιώνα και ειδικά θέματα)ΠΡΑΚΤΙΚΑ_ΙΑ_ΠΑΝΙΟΝΙΟΥ_ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ_ΤΟΜΟΣ_2Λήψη

Ο ΤΡΙΤΟΣ ΤΟΜΟΣ (Κοινωνική Ιστορία, Τύπος, Μουσική, Θέατρο, Τα Ιόνια Νησιά σήμερα):ΠΡΑΚΤΙΚΑ_ΙΑ_ΠΑΝΙΟΝΙΟΥ_ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ_ΤΟΜΟΣ_3Λήψη

Ο ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΤΟΜΟΣ (Φιλολογία, Γλωσσολογία, Φιλοσοφία, Λαογραφία):ΠΡΑΚΤΙΚΑ_ΙΑ_ΠΑΝΙΟΝΙΟΥ_ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ_ΤΟΜΟΣ_4Λήψη

Ι΄ Πανιόνιο Συνέδριο, Πρακτικά

Διαθέσιμοι ηλεκτρονικά ο πρώτος και ο δεύτερος τόμος.

I΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο, Κέρκυρα, 30 Απριλίου – 4 Μαΐου 2014, Τα Πρακτικά. Ι. Ιστορία ενότητες Α΄ και Β΄, επιστ. επιμ. Θεοδόσης Πυλαρινός – Παναγιώτα Τζιβάρα, Κέρκυρα 2015 [Κερκυραϊκά Χρονικά, περ. Β΄ 8 (2015)], σ. 838, 17Χ24 εκ., ISSN 1012- 2303.

Ι΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο, Κέρκυρα, 30 Απριλίου – 4 Μαΐου 2014. Τα πρακτικά. ΙΙ. Ιστορία – Εκκλησία – Ιστορία της Τέχνης, επιστ. επιμέλεια Θεοδόσης Πυλαρινός – Παναγιώτα Τζιβάρα – Σπύρος Χρ. Καρύδης, Κέρκυρα 2016 [Κερκυραϊκά Χρονικά Θ΄ (2016)], σ. 852, 17Χ24 εκ., ISSN 1012-2303.

Πρακτικά του Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών / Proceedings of the 5th European Congress of Modern Greek Studies

5th_European_Congress_of Modern_Greek_StudiesΤο Ε΄ Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών (ΕΕΝΣ) πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη (2-5 Οκτωβρίου 2014). Το πρόγραμμα του Συνεδρίου περιέλαβε 357 εισηγήσεις. Τα επίσημα Πρακτικά του συνεδρίου (5 τόμοι) είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και περιλαμβάνουν τα θεωρημένα κείμενα 234 ανακοινώσεων, όσα κατατέθηκαν και εγκρίθηκαν προς δημοσίευση στα ψηφιακά πρακτικά του Συνεδρίου.

Ιστοσελίδα:Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών

Πρακτικά Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου

Για τις ανακοινώσεις που εντάσσονται στη θεματική του ιστολογίου παραπέμπουμε στην παλαιότερη ανάρτηση με τον τίτλο:
Ε΄ Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών – Ανακοινώσεις

Το Ναύπλιο και η Βενετία

Θάνος Κονδύλης, Το Ναύπλιο και η Βενετία (1388-1540), σ. 540, Amazon 2012(v.1). [Thanos Kondylis, Nauplion and Venice (1388-1540), Amazon, Kindle Edition 2012 (v.1).

2013.01.07-KondylisΠρόκειται για το κείμενο της διδακτορικής διατριβής του συγγραφέα, την οποία υποστήριξε στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ το 2006.

Το βιβλίο, με θέμα του το βενετοκρατούμενο Ναύπλιο της περιόδου 1388-1540, έρχεται να καλύψει ένα κενό στην ιστορική έρευνα που αφορά τις αστικές κοινότητες στον βενετοκρατούμενο ελληνικό χώρο. Όπως ο ίδιος ο συγγραφέας σημειώνει στην εισαγωγή του, η προσέγγισή του βασίζεται σε τρία διαφορετικά επίπεδα έρευνας: αρχικά επιχειρεί την ιστοριογραφική προσέγγιση του Ναυπλίου, επιδιώκοντας, πέρα από την παράθεση των γεγονότων, να ανασυστήσει τον ιστορικό περίγυρο του Ναυπλίου ώστε να παρουσιαστεί ο ρόλος που έπαιζε στον πολιτικό του περίγυρο (την Πελοπόννησο και την ανατολική Μεσόγειο). Στη συνέχεια εστιάζει την προσοχή του στην παρουσίαση των εσωτερικών κοινωνικών και πολιτικών δομών της πόλης καθώς και στην οργάνωσή της σε διοικητικό και θεσμικό επίπεδο, εξετάζοντας τη διοικητική, την εκκλησιαστική, την οικονομική και τη στρατιωτική οργάνωση της πόλης, την απονομή της δικαιοσύνης, την κοινωνική οργάνωση του πληθυσμού, και την εμπορική δραστηριότητα. Τέλος, εξετάζει την οικιστική, οχυρωματική και αρχιτεκτονική διαμόρφωση της πόλης, όπως αυτές πραγματοποιήθηκαν από τη Βενετία. Συνέχεια

Γυναίκες στη Βενετία

Με τον τίτλο «Donne a Venezia. Spazi di libertà e forme di potere (sec. XVI-XVIII)», πραγματοποιήθηκε Διεθνές Συνέδριο στη Βενετία στις 8-10 Μαΐου 2008.

Η πραγματοποίηση του συνεδρίου, με θεματολογία τις γυναίκες στη Βενετία, έδωσε τη δυνατότητα της συνεξέτασης του πλήθους των ερευνών πάνω στο αντικείμενο που είχαν συσσωρευτεί τις τελευταίες δεκαετίες και αφορούσαν τις γυναίκες όλων των κοινωνικών τάξεων, τα μοναστήρια και τα σαλόνια, τις γυναικείες αιρέσεις, τα δικαστήρια για ζητήματα γάμου, τις γυναίκες συγγραφείς και τη γυναικεία εργασία. Το συνέδριο έδωσε επίσης τη δυνατότητα σε νέους ερευνητές να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους.

Η μεγάλη ανταπόκριση οδήγησε στην απόφαση της εστίασης κυρίως στον χώρο της Βενετίας και στον αποκλεισμό του μεγαλύτερου μέρους των ανακοινώσεων που είχαν προταθεί και αφορούσαν τις βενετοκρατούμενες περιοχές (Stato da Terra e da Mar) (οι πληροφορίες από την «Introduzione» της Anna Bellavitis).

Από τις ανακοινώσεις του συνεδρίου, ορισμένες είναι διαθέσιμες σε ψηφιακή μορφή (pdf files) στην ακόλουθη διεύθυνση:

http://www.storiadivenezia.net/sito/index.php?option=com_content&view=article&id=103:donne&catid=39:saggi

Στην ειδικότερη θεματική του δικού μας ιστολογίου εντάσσονται οι ακόλουθες ανακοινώσεις:

Costantino Lambrinos, La donna patrizia a Creta veneziana nel Cinquecento e Seicento. La condizione giuridica e sociale.

Eleni Tsourapà, Nobili monache greche-veneziane tra Creta e Venezia (1654-1716).

Storia di Venezia-Saggi

Στο τμήμα αυτό της ομώνυμης ιστοσελίδας έχει συγκεντρωθεί μεγάλος αριθμός ψηφιοποιημένων μελετών (pdf files) που αφορούν τη βενετική ιστορία. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα δυσεύρετα κείμενα είτε λόγω της παλαιότητάς τους είτε λόγω της δημοσίευσής τους σε περιοδικά και συλλογικούς τόμους που δύσκολα μπορούν να βρεθούν. Δεν παραλείπονται φυσικά και οι πρόσφατες σημαντικές συμβολές στη βενετική ιστορία.
Στην πρόσφατη επίσκεψή μας (8.4.2012) είδαμε μελέτες των κατωτέρω:
Federico Barbierato, Sergio Barizza, Anna Bellavitis, Marino Berengo, Adolfo Bernardello, Furio Bianco, Linda Borean, Murray Brown, Guido Candiani, Matteo Casini, Isabella Cecchini, Jean-François Chauvard, Salvatore Ciriacono, Giuseppe Del Torre, Marco Fincardi, Marco Folin, Alessio Fornasin, Massimo Galtarossa, Mario Infelise, Jaska Kainulainen, Michael Knapton, Paola Lanaro, Sergio Lavarda, Marco Morin, Filippo Maria Paladini, Walter Panciera, Francesca Pitacco, Claudio Povolo, Paolo Preto, Dorit Raines Federica Ruspio, Anastasia Stouraiti, Leonida Tedoldi, Maria-Teresa Todesco, Lorenzo Tomasin, Giuseppe Trebbi, Francesca Trivellato, Gian Maria Varanini, Raffaello Vergani, Giovanni Vian, Alfredo Viggiano, Andrea Zannini, Davide Zotto.

Ιστότοπος «Storia di Venezia-Saggi»: http://www.storiadivenezia.net/sito/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=66

I documenti turchi dell’Archivio di Stato di Venezia

Pedani Fabris Maria Pia (cura), I «documenti turchi» dell’Archivio di Stato di Venezia. Inventario della miscellanea, con l’edizione dei regesti di Alessio Bombaci, Roma 1994 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Strumenti, 122).

O κατάλογος των τουρκικών εγγράφων που φυλάσσονται στην αρχειακή σειρά Miscellanea documenti turchi του Κρατικού Αρχείου της Βενετίας είναι διαθέσιμος σε ψηφιακή μορφή (pdf files) στους ακόλουθους συνδέσμους:

Parte prima (pdf, 5.10 MB)
http://www.archivi.beniculturali.it/DGA-free/Strumenti/Strumenti_CXXII_1.pdf

Parte seconda (pdf, 4.60 MB)
http://www.archivi.beniculturali.it/DGA-free/Strumenti/Strumenti_CXXII_2.pdf