Ελληνόγλωσσα Λ-Π

Λαμπρινός Κώστας (Εισαγωγή-έκδοση), Michiel Gradenigo Νοτάριος στη δουκική γραμματεία του Χάνδακα, Libro 1593-1617, Αθήνα 2010 [Ακαδημία Αθηνών Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού], σ. 392, 17Χ24 εκ., ISBN 978-960-404-159-6.

Λαμπρινός Κώστας, «Ευγενείς και cittadini στην κοινότητα της βενετικής Σητείας. Κοινωνικές ζυμώσεις και ανακατατάξεις (τέλη 16ου-17ος αι.)», Μνήμων 32 (2012), 37-58.

Λαμπρινός Κώστας, «Η κοινωνική διάρθρωση στη βενετική Κρήτη. Ιεραρχίες, ορολογία και κατάλογοι κοινωνικής θέσης», Κρητικά Χρονικά 31 (2011), 221-239.

Λαμπρινός Κώστας, «Από την πόλη στην ύπαιθρο: Οι «δημόσιοι εκτιμητές» στην κρητική ενδοχώρα κατά την ύστερη βενετική περίοδο», Πεπραγμένα Ι΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου (Χανιά, 1-8 Οκτωβρίου 2006), τ. Β1 Βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδος, Χανιά 2010, σ. 237-251.

Λαμπρινός Κώστας Ε., Οι cittadini στη βενετική Κρήτη. Κοινωνικο-πολιτική και γραφειοκρατική εξέλιξη (15ος-17ος αι.), Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών – Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού, 2015, σ. 188, 17×24 εκ., ISBN 978-960-404-304-0. [Kostas E. Lambrinos, I cittadini nella Creta veneziana. Evoluzione socio-politica e burocratica (sec. XV-XVII), Accademia di Atene, Atene 2015].

ΛΕ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο 30 Μαΐου – 1 Ιουνίου 2014, Πρακτικά, επιστ. επιμέλεια Βασίλης Κ. Γούναρης, Θεσσαλονίκη 2016.

Λιάτα Ευτυχία Δ., «Μέρες του 1743. Όταν το θανατικό άραξε στη Λευκάδα», Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, 12 (2009-2011), 39-112.

Λίτσας Ευθύμιος Κ., Λεοντιάδου Ευδοκία Χ. (έκδ.), Δημήτριος Φαρμάκης νοτάριος και πρωτοπαπάς Αγίου Ματθαίου Κερκύρας: Πρωτόκολλο των ετών 1515-1525, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2011, σ. 291+[9], 17Χ24 εκ., ISBN 978-960-12-2029-1.

Λυκογιάννης Διονύσιος, «Ένα άγνωστο έργο του Νικολάου Δοξαρά στη Ζάκυνθο», Επιλογές, Ερμής, Ζάκυνθος 1-7-2016, 1(9).

Λυκογιάννης Διονύσιος Δ., Ο ναός του Αγίου Διονυσίου στην πόλη της Ζακύνθου, Αποστολική Διακονία, Αθήνα 2016, σ. 260, 14Χ21 εκ., ISBN 978-960-315-782-3.

Μαζαράκης Ανδρέας Δ. – Μαζαράκη Διώνη Α., Aurifex Corphiensis, Κέρκυρα 2015, σ. 434, 24×24 εκ., ISBN 978-960-93-7488-1.

Μαζαράκης Ανδρέας, Nicolò Rugina da Corfù ca. 1517-1587, Κέρκυρα 2015.

Μαΐλης Αθανάσιος, «Τα χτιστά τέμπλα της Κρήτης (14ος-15ος αιώνας). Επαρχιακή λύση ή ομολογία πίστεως;», ΔΧΑΕ 36 (2015),111-144.

Μαλτέζου Χρύσα (ἔκδοση), Μνήμες ανθρώπων, τόπων και κτισμάτων στους Παξούς της υστεροβυζαντινής περιόδου. Αρχειακά αποτυπώματα, Βενετία-Αθήνα 2010, σ. 110, 14Χ21 εκ., ISBN 978-960-7743-50-3.

Μαλτέζου Χρύσα Α., Σχέσεις της Μονής Πάτμου με τον δυτικό κόσμο. Αρχειακές αποδείξεις (13ος-18ος αι.), τ. Α΄-Β΄, Ακαδημία Αθηνών, Αθήναι 2017, σ. 304 + 2 χ.α. (τόμ. Α΄), 10χ.α. + 305-1038 (τόμ. Β΄), ISBN (τόμ. Α΄) 978-960-404-327-9, (τόμ. Β΄) ISBN:978-960-404-326-6, ISBN [SET] 978-960-404-326-2. [Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών, αρ. 73].

Μαργαρίται. Μελέτες στη Μνήμη του Μανόλη Μπορμπουδάκη, επιμ. Μανόλης Σ. Πατεδάκης – Κώστας Δ. Γιαπιτσόγλου, Κοινωφελές Ίδρυμα «Παναγία η Ακρωτηριανή» Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας, Σητεία 2016.

Μαρίνος Φαλιέρος, Λόγοι διδακτικοί του πατρός προς τον υιόν, Επιμέλεια Arnold van Gemert – Wim Bakker, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, [Θεσσαλονίκη], 2014, σ. 116, 15,5Χ24 εκ., ISBN 978-960-231-157-8 [Παλαιότερα Κείμενα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας -6-].

Μαρκομιχελάκη Τασούλα (επιμ.), Μανόλης Σκλάβος, Της Κρήτης ο χαλασμός (Η συμφορά της Κρήτης), Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ., Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών 2014, σ. 136, 15,50Χ24 εκ., ISBN 978-960-231-164-6.

Μαρκομιχελάκη Τασούλα, «Εδώ εις το Κάστρον της Κρήτης». Ένας λογοτεχνικός χάρτης του βενετσιάνικου Χάνδακα, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2015, σ. 364, 14Χ21 εκ., ISBN : 978-960-12-2220-2.

Μαυρομούστακος Πλάτων, «Το θέατρο είναι μόνο η αφορμή: αρχιτεκτονικές προτάσεις και κοινωνικές διεργασίες σχετικά με τη σκηνή της Κέρκυρας (18ος – 19ος αι. ), Eπτανησιακή όπερα και μουσικό θέατρο έως το 1953. Πρακτικά συνεδρίου στο πλαίσιο του 6ου Κύκλου των Ελληνικών Μουσικών Γιορτών, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 23-24 Απριλίου 2010, Ηλεκτρονική έκδοση Τμήματος Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑ, Αθήνα 2011, σ. 102-115.

Μεμπρέ Φίλιππος, Αξιόπιστη και λεπτομερής περιγραφή των γεγονότων, πώς οι Τούρκοι άρχισαν την επίθεσή τους με ισχυρές δυνάμεις εναντίον του λαμπρού Βασιλείου και της νήσου Κύπρου και εξεπόρθησαν βίαια την πρωτεύουσα αυτού Λευκωσία, Επιμέλεια: Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης – Έλση Τορναρίτου-Μαθιοπούλου, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ, Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών, Σειρά «Πηγές της Κυπριακής γραμματείας και ιστορίας», αρ. 3, Αθήνα 2013.

Μητουλάκης Δημήτρης, «Το διαζύγιο σε Ανατολή και Δύση: Μερικές παρατηρήσεις γύρω από το διαζύγιο στην Κέρκυρα και στις οθωμανοκρατούμενες περιοχές (17ος-19ος αι.), Περί Ιστορίας 6 (2013), 89-102.

Μιχάλαγα Δέσποινα, «Βενετική πολιτεία… κατά μητροπολίτου… υπέρ μοναστηρίων…», Πρακτικά 2ου Συνεδρίου Κορινθιακών Σπουδών : Ιστορικά Κορινθιακά Μοναστήρια : Κόρινθος 7-9 Οκτωβρίου 2011, Κόρινθος 2014, σ. 433-446.

Μοναστήρια, Οικονομία και Πολιτική. Από τους μεσαιωνικούς στους νεώτερους χρόνους, επιμέλεια Ηλίας Κολοβός, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2011. σ. 312, 17 Χ 24 εκ., ISBN 978-960-524-350-0.

Μόρμορης Γεώργιος, Αμύντας του Τάσσου, Εισαγωγή, σχόλια και γλωσσάριο: Σπύρος Α. Ευαγγελάτος, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2012, σ. 231, 17Χ24 εκ., ISBN: 978-960-250-486-4.

Μοσχόπουλος Γεώργιος Ν., Κηπούρια: Η ιστορική μονή του Ευαγγελισμού (1759-2012). Ένας θύλακας παράδοσης, τέχνης, παιδείας, έκδ. Εταιρείας Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών, Σειρά Διατριβών και Μελετών, αριθ. 18, Αθήνα 2013, σ. 334.

Μπαλού Μαρία– Βλάχου Νικολέτα, «Διαχρονική θεώρηση των προικώων εγγράφων της Κέρκυρας (16ος-19ος αιώνας), Περί Ιστορίας 6 (2013), 115-126.

Μπαρούτσος Φώτης, «Διάλογος μεταξύ τοπικών ελίτ και κεντρικής βενετικής εξουσίας. Οι πρεσβείες ως θεσμός διαμόρφωσης κοινωνικών και οικονομικών ιεραρχιών», Θεωρητικές αναζητήσεις και εμπειρικές έρευνες, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας, Ρέθυμνο, 10-13.12.2008, Αθήνα 2012, σ. 261-289.

Μπίρταχας Στάθης, Κοινωνία, πολιτισμός και διακυβέρνηση στο βενετικό κράτος της θάλασσας. Το παράδειγμα της Κύπρου, εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2011, σ. 379, 17Χ24 εκ., ISBN 978-960-288-255-9.

Νάξος. Περιδιαβαίνοντας τον Μπούργο, επιμ. Δημήτρης Δημητρόπουλος, ΕΙΕ/ΙΝΕ – Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου 2015, σ. 86, 15Χ22 εκ., ISBN 978-960-9538-38-1.

Νικολακάκης Νεκτάριος Ν., «Τα ορθόδοξα μοναστήρια των Χανίων πριν, κατά τη διάρκεια και στο τέλος του Κρητικού Πολέμου (1645-1669): Από τις βενετικές στις οθωμανικές καταστιχώσεις», Νέα Χριστιανική Κρήτη 30-31 (2011-2012), 281-320.

Ντούρου-Ηλιοπούλου Μαρία, Από τη Δυτική Ευρώπη στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι σταυροφορικές ηγεμονίες στη Ρωμανία (13ος-15ος αιώνας). Πολιτικές και θεσμικές πραγματικότητες, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κύπρου – Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 2012, σ. 212, 17Χ14 εκ., ISBN 978-960-01-1443-0.

Ντούρου-Ηλιοπούλου Μαρία, Οι Δυτικοί στη Ρωμανία (13ος-15ος αιώνας). Μια ερμηνευτική προσέγγιση, Κοράλι, Αθήνα 2013, σ. 368, 14Χ21 εκ., ISBN 9789609542173.

Ντούρου-Ηλιοπούλου Μαρία, Φράγκοι και Βενετοί στη Ρωμανία. Αρχειακά τεκμήρια, Ηρόδοτος, Αθήνα 2016, σ. 656, 17Χ24 εκ., ISBN 9789604851560.

Όψεις της ιστορίας της Μυκόνου στα νεότερα χρόνια, επιμ. Δημήτρης Δημητρόπουλος, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος Παιδείας και Ανάπτυξης Μυκόνου, Αθήνα 2018, σ. 206, 17Χ24 εκ., ISBN 978-960-9538-70-1.

Παγκράτης Γεράσιμος Δ., «Επιχειρηματικότητα και κοινωνικοπολιτική ισχύς στα βενετοκρατούμενα ιόνια νησιά: μια μελέτη περίπτωσης από την Κέρκυρα (1585-1615)», Ιόνιος Λόγος 4 (2013), 227-255.

Παγκράτης Γεράσιμος Δ., Κοινωνία και οικονομία στο βενετικό «Κράτος της Θάλασσας». Οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις της Κέρκυρας (1496-1538), εκδόσεις Πεδίο, Αθήνα 2013, σ. 544, 17 x 24 εκ., ISBN: 978-960-546-091-4.

Παγκράτης Γεράσιμος Δ., «Οι απαρχές της παρουσίας των Ισπανών στην Ανατολική Μεσόγειο μετά τις γεωγραφικές ανακαλύψεις: το προξενείο του «αυθέντη ρηγός της Ισπανίας» στη βενετοκρατούμενη Κέρκυρα (1515)», Λορέντζος Μαβίλης, εκατό χρόνια από τον θάνατό του. Πρακτικά Επιστημονικής Διημερίδας (28-29 Απριλίου 2012), Κερκυραϊκά Χρονικά 6(2012), 235-245.

Πανίτσας Κων., «Πληροφορίες για μετακινήσεις Κεφαλονιτών και Ζακυνθινών στην Πελοπόννησο και συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή των Πατρών και της Γαστούνης κατά την περίοδο από τον 17ο έως αρχές 19ου αιώνα», Κεφαλληνιακά Χρονικά 12 (2009-2010), 669-690.

Πανίτσας Κων/νος, «Η σημασία, οι σκοπιμότητες και τα προβλήματα των καταγραφών της εκκλησιαστικής περιουσίας και οι αποκλίσεις αυτών κατά την περίοδο της Β’ Βενετοκρατίας (1687-1715). Η περίπτωση των μονών Κορυφής και Αγίου Βλασίου Τρικάλων», Πρακτικά 2ου Συνεδρίου Κορινθιακών Σπουδών : Ιστορικά Κορινθιακά Μοναστήρια : Κόρινθος 7-9 Οκτωβρίου 2011, Κόρινθος 2014, σ. 419-432.

Πανοπούλου Αγγελική, Συντεχνίες και θρησκευτικές αδελφότητες στη βενετοκρατούμενη Κρήτη, Αθήνα-Βενετία 2012, σ. 551+[1], 17Χ24 εκ., ISBN 978-960-7743-61-9 [Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, Θωμάς Φλαγγίνης 7].

Πανοπούλου Αγγελική (εισαγωγή-έκδοση), Πέτρος Καστροφύλακας, Νοτάριος Χάνδακα. Πράξεις 1558-1559, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη & Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ηράκλειο-Αθήνα 2015, σ. 535, 17Χ24 εκ., ISBN 978-960-7970-68-8.

Παπαγεωργίου Ιωάννα, Από τον κοσμοπολιτικό ανθρωπισμό της κρητικής λογοτεχνίας στον εθνικό πατριωτισμό. Ο Κλαθμός Πελοποννήσου και η Ιφιγένεια του Πέτρου Κατσαΐτη, Κεφαλληνιακά Χρονικά 15 (2014), 411-430.

Παπαδάκη Ασπασία, «Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην περιοχή Αμαρίου κατά την ύστερη βενετική περίοδο (16ος-17ος αι.)», Πρακτικά του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου: Η επαρχία Αμαρίου από την αρχαιότητα έως σήμερα (27-31 Αυγούστου 2010), τ. Α΄, επιμ. Στέργιος Μιχ. Μανουράς, Αθήνα 2014, σ. 439-448.

Παπαδόπουλος Τζουάνες, Στον καιρό της σχόλης. Αναμνήσεις από την Κρήτη του 17ου αιώνα, επιμ. Vincent Alfred, μετάφραση: Ναταλία Δεληγιαννάκη, Ηράκλειο Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 2012, 17×24 εκ., σ. 336, ISBN: 978-960-524-390-6.

Παπακώστα Χριστίνα Ε., «Γυναίκες και φιλανθρωπία στην Κέρκυρα του 17ου και 18ου αιώνα», Περί Ιστορίας 6 (2013), 69-87.

Παπακώστα Χριστίνα Ε., «Μεταξύ δύο κόσμων: Τα ιχθυοτροφεία του Αμβρακικού κόλπου τον 18ο αιώνα», Πρεβεζάνικα Χρονικά 47/48 (2011), 115-136.

Παπακώστα Χριστίνα, Το αρχείο των βενετών προβλεπτών της Πρέβεζας. Διοίκηση και οργάνωση της πόλης τον 18ο αιώνα, Πρέβεζα 2014, σ. 521, 17X24 εκ., ISBN 978-960-89533-1-4.

Παπανικολάου Πρόδρομος, Εικόνα του αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στη Χαλκίδα. Ένα πιθανό έργο του Θωμά Μπαθά;, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, περίοδος Δ΄, 36 (2015), 197-218.

Παπαρρήγα-Αρτεμιάδη Λυδία – Αρναούτογλου Ηλίας – Χατζάκης Ιωάννης, Περίγραμμα Ιστορίας του Μεταβυζαντινού Δικαίου. Τα ελληνικά κείμενα, εισαγωγή – επιστ. επιμέλεια Λυδία Παπαρρήγα-Αρτεμιάδη, Αθήναι, Γραφείον δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, 2011 [Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών, τόμος 63, 2011], σ. 726, 21Χ28 εκ., ISBN 978-960-404-204-3.

Πέρρα Φωτεινή, «Η Πελοπόννησος κατά την έβδομη δεκαετία του 15ου αιώνα: η μαρτυρία των πηγών», Εκκλησιαστικός Φάρος 94 (2012), 59-71.

Πέρρα Φωτεινή, «Πτυχές της ιστορίας της λατινοκρατούμενης Μεσσηνίας: Η περίπτωση του Ναβαρίνου/Port de Jonc», στον τόμο Μεσσηνία: Συμβολές στην Ιστορία και στον Πολιτισμό της, επιμ. Α. Ν. Δουλαβέρας – Ι. Κ. Σπηλιοπούλου, εκδόσεις Παπαζήση, 2012, σ. 425-438.

Πέτρος Αγαπητός νοτάριος Κέρκυρας. Πρωτόκολλο (1514-1515), εκδίδουν: Νικολέτα Βλάχου, Δημήτρης Μητουλάκης, Μαρία Μπαλού, Σοφία-Αικατερίνη Πανταζή, Αναστάσιος Παπαϊωάννου, Καλλιόπη Πιλίλη, Σωκράτης Πουλής, Αθήνα 2015, σ. lii+589+[21], 17X24 εκ., ISBN 978-960-93-7769-0.

Πλουμίδης Γεώργιος Σ., «Η μεταφορά της είδησης στο Λεβάντε (16ος-18ος αι.)», Κεφαλληνιακά Χρονικά 12 (2009-2010), 525-534.

Πλουμίδης Γ. (έκδ.), Αιτήματα και πραγματικότητες των Ελλήνων της Βενετοκρατίας (1601-1666), Τεύχος τέταρτο – Suppliche e Realtà dei Greci della venetocrazia (1601-1666), Fascicolo quarto, Αθήνα-Βενετία 2013, 24X17 cm, σ. 164, ISBN 978 960-7743-66-4 [Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας – Graecolatinitas nostra. Πηγές-Fonti 13].

Πλουμίδης Γ. (έκδ.), Αιτήματα και πραγματικότητες των Ελλήνων της Βενετοκρατίας, Μέρος Α΄ 1627-1795. Μέρος Β΄ 1563-1655, Τεύχος πέμπτο – Suppliche e realtà dei Greci della venetocrazia, Parte I 1627-1795 Parte II 1563-1655 Fascicolo quinto, Αθήνα-Βενετία 2016, 24X17 cm, σ. 414, ISBN 978 960 7743-70-1 [Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας – Graecolatinitas nostra. Πηγές 16].

Πλουμίδης Σπυρίδων Γ., «Οι γυναίκες της Κέρκυρας: Από την tutela στη χειραφέτηση (1600-1864)», Περί Ιστορίας 6 (2013), 17-40.

Πόλεμος, Κράτος και Κοινωνία στο Ιόνιο Πέλαγος (τέλη 14ου – αρχές 19ου αιώνα), Επιστημονική διεύθυνση Γεράσιμος Δ. Παγκράτης, Ηρόδοτος, Αθήνα 2018, σ. 380, 14Χ24 εκ., ΙSBN 978-960-485-194-2.

Πρακτικά ΙΘ΄ Συμποσίου «Πολιτισμικές εκφράσεις της επτανησιακής ταυτότητας 17ος-20ός αιώνας. Αφιέρωμα στα 150 χρόνια από την Ένωση, 1864-2014», Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας, Γιορτές Λόγου και Τέχνης Λευκάδα, 8-9 Αυγούστου 2014, Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Αθήνα 2015, σ. 171+[5], 17×24 εκ., ISBN 978-960-7498-55-7.

Πρακτικά συνεδρίου «Δύμη. Φραγκοκρατία – Βενετοκρατία – Α΄ Τουρκοκρατία», 1-2 Οκτωβρίου 2005, επιστ. επιμέλεια Ελένη Γ. Σαράντη, Πάτρα 2012, σ. 332, 21Χ29 εκ., ISBN 978-960-99866-0-1.

Πρακτικά της Διεθνούς Επιστημονικής Συνάντησης De Veneciis ad Mothonam. Έλληνες και Βενετοί στη Μεθώνη τα χρόνια της βενετοκρατίας, (Μεθώνη, 19-20 Μαρτίου 2010), επιμ. Γωγώ Βαρζελιώτη – Αγγελική Πανοπούλου, Αθήνα – Βενετία 2012, σ. 254, 17Χ24 εκ., ISBN 978-960-7743-59-6.

Πρακτικά του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Η Επαρχία Αγίου Βασιλείου από την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Περιβάλλον – Αρχαιολογία – Ιστορία – Κοινωνία (Σπήλι – Πλακιάς 19-23 Οκτωβρίου 2008), τόμος Β΄, Βυζαντινοί Χρόνοι – Βενετοκρατία, Ρέθυμνο 2014.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.