Ελληνόγλωσσα Ρ-Ω

Ροδολάκης Γιώργος, “Στα καρνάγια της Πρέβεζας (2ο μισό του 18ου αιώνα)”, Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου 43 (2011), 193-205.

Σκουτέλης Νίκος, Ο πόλεμος χωροτάκτης. Το δίκτυο των πόλεων-οχυρών στο κατά θάλασσαν κράτος της Βενετίας, 16ος-17ος αιώνας, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Αθήνα 2013, σελ. 228, εικ. 49, χάρτες 71 και αρχιτεκτονικά σχέδια 13, ISBN 978-960-244-158-9.

Σκλάβος Μανόλης, Της Κρήτης ο χαλασμός (Η συμφορά της Κρήτης), επιμέλεια Τασούλα Μαρκομιχελάκη, Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ., Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών 2014, σ. 136, 15,50Χ24 εκ., ISBN 978-960-231-164-6.

Στάικος Κων., Οι Ελληνικές Εκδόσεις του Άλδου και οι Έλληνες συνεργάτες του (περ. 1494-1515), 500 χρόνια από τον θάνατο του Άλδου Μανούτιου, (Εισαγωγή: «Ουμανισμός και Κρήτη», Στεφ. Κακλαμάνης), Αθήνα, Εκδόσεις Άτων – Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, 2015, σ. 320, 17×24 εκ., ISBN 978-618-80522-8-4.

Σταυροπούλου Αγγελική, «Η ζωγραφική εικόνων στην Λευκάδα τον 18ο και το πρώτο μισό του 19ου αιώνα. Ανάμεσα στην Κρητική και Επτανησιακή τέχνη, Το αρχαιολογικό έργο της Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στην Αιτωλοακαρνανία και την Λευκάδα, Πρακτικά Ημερίδας, επιμ. Ιωάννης Π. Χουλιαράς, Ναύπακτος 2014, σ. 159-174.

Στεριώτου Ιωάννα, «Η εξέλιξη του «προμαχωνικού συστήματος» στις οχυρώσεις της Ελλάδας», Φίλοι Γιώργου Π. Εκκεκάκη, «Αντιδώρημα», Τιμητικός τόμος, Ρέθυμνο 2013, σ. 277-296.

Τζαβάρα Αγγελική (έκδ.), Θάνατοι Ελλήνων στη Βενετία. Οι αποβιωτήριες πράξεις στο αρχείο του ναού του San Pietro di Castello (1582-1802), Αθήνα-Βενετία 2012, σ. 666, 17X24 εκ., ISBN 978-960-7743-60-2 [Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, Graecolatinitas nostra, Πηγές 10].

Τζιβάρα Παναγιώτα, «Nobile di Corfù, Zante e Cefalonia». Βιογραφικό σχεδίασμα για ένα λόγιο και «τρισεύγενο», Κεφαλληνιακά Χρονικά 15 (2014), 365-390.

Τζιβάρα Παναγιώτα , Από την Εγγραμματοσύνη στη Λογιοσύνη. Θέματα παιδείας των βενετών υπηκόων στον ελληνικό χώρο, εκδόσεις Ενάλιος, Αθήνα 2012, σ. 176, 14Χ21 εκ., ISBN 978-960-536-495-3.

Τζιβάρα Παναγιώτα, Βενετοκρατούμενη Ζάκυνθος 1588-1594. Η νομή και η διαχείριση της εξουσίας από το Συμβούλιο των 150, Αθήνα 2009 [εκδόσεις Ενάλιος], σ. 710, 17 Χ 24 εκ. ISBN 978-960-536-416-8.

Τζιβάρα Παναγιώτα, «“Κατήχηση νεανίδων”: Απόψεις για την εκπαίδευση των γυναικών στη βενετοκρατούμενη Κέρκυρα κατά τον 18ο αιώνα», Περί Ιστορίας 6 (2013), 41-55.

Τζιβάρα Παναγιώτα -Καρύδης Σπύρος , Η Βιβλιοθήκη της μονής Πλατυτέρας Κέρκυρας, Χειρόγραφα – Εντυπα – Αρχείο, Αθήνα 2010, σ. 548+[4], 17Χ24 εκ. ISBN 978-960-99745-1-6.

Τζιβάρα Παναγιώτα– Καρύδης Σπύρος, Το Αρχείο των Γενικών Προβλεπτών Θαλάσσης. Αναζητώντας τα ίχνη του, εκδόσεις Ενάλιος, Αθήνα 2012, σ. 160, 14X21 εκ., ISBN 978-960-536-494-6.

Τσακίρη Ρομίνα, «Παράνομοι στην υπηρεσία ατόμων και οικογενειών στην Κρήτη (16ος-17ος αι.): περιπτώσεις (αυτο)κατάλυσης του βενετικού κρατικού μηχανισμού. Μια πρώτη προσέγγιση», Τα Ιστορικά 60 (2014), 23-52.

Τσακίρη Ρομίνα, «Συζυγικές διενέξεις στην Κρήτη του 16ου αιώνα: Νοοτροπίες, συμπεριφορές και η αντιμετώπιση από το Κράτος και την Εκκλησία. Μια πρώτη προσέγγιση», Πεπραγμένα Ι΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου (Χανιά, 1-8 Οκτωβρίου 2006), τ. Β1 Βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδος, Χανιά 2010, σ. 285-310.

Τσακίρης Βασίλειος, Το έργο του Μεθοδίου Ανθρακίτη και τα πολιτικοεκκλησιαστικά σχέδια του Μελετίου Τυπάλδου, Εώα και Εσπέρια 8 (2008-2012), 9-26.

Τσικνάκης Κώστας, «Η αντιπροσωπεία των κατοίκων της Μάνης στη Βενετία την άνοιξη του 1571. Σχόλια σε μια πληροφορία», Λακωνικαί Σπουδαί 20(2012), 465-470.

Τσικνάκης Κώστας, «Το φρούριο του Πόρτο Κάγιο στη Μάνη και η καταστροφή του από τους Βενετούς το 1570», Λακωνικαί Σπουδαί 20(2012), 447-463.

Τσουγκαράκης Δημήτριος–Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη Ελένη, Σύνταγμα (Corpus) χαραγμάτων εκκλησιών και μονών της Κρήτης, Ακαδημία Αθηνών – Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού, Αθήνα 2015, σ. 354, 24Χ17 εκ., ISBN 978-960- 404-296-8.

Φώσκολος Μάρκος, «Η διαδοχή του επισκόπου Τήνου Μάρκου Grimani (1594-1594)», Τηνιακά 5 (2014), 109-166.

Χαραλαμπάκης Παντελής Γ., «Ο κομήτης του 1577 στον κώδικα του Γεωργίου Κλόντζα», Νέα Χριστιανική Κρήτη 30-31 (2011-2012), 405-412.

Χάρου-Κορωναίου Ελένη – Δρακάκης Εμμ. (έκδ.), Δημήτριος Φάναρης νοτάριος Κυθήρων 1586-1619. Κατάστιχο 1, Τόμος Α΄ 26 Ιανουαρίου 1586 – 29 Ιανουαρίου 1589, Αθήνα 2010, σ. 405+6 πίνακες, 17 Χ 24 εκ., ISBN-SET: 978-960-88554-3-4.

Χατζάκης Ιωάννης, “Έννομες σχέσεις μεταξύ αδελφών στη βενετοκρατούμενη Κρήτη”, Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου 43 (2011), 135-174.

Χατζάκης Ιωάννης, «Μαθητές στη βενετοκρατούμενη Κρήτη», Αντικήνσωρ. Τιμητικός Τόμος Σπύρου Ν. Τρωιάνου για τα ογδοηκοστά γενέθλιά του, Αθήνα 2013, τ. 2, σ. 1795-1813.

Χατζάκης Ιωάννης, «Νόμος και ένδυμα στη βενετική Κρήτη. Σκέψεις και παρατηρήσεις με αφορμή κάποιες κανονιστικές διατάξεις για την πολυτέλεια», Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου 45 (2014-2015), 207-287.

Χατζάκης Ιωάννης, “Τα “βρετά” παιδιά. Οι ιδιαίτερες διαστάσεις του φαινομένου της έκθεσης βρεφών στη βενετική Κύπρο”, Νόμος. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών 13 (2010), 485-503.

Χατζάκης Ιωάννης, Περίγραμμα Ιστορίας του Μεταβυζαντινού Δικαίου του Λατινοκρατούμενου Ελληνισμού. Τα λατινικά, ιταλικά και γαλλικά κείμενα, Αθήναι, Γραφείον δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, 2012 [Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών, τόμος 65, 2012], σ. 471, 21Χ28 εκ., ISBN 978-960-404-228-9.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s