Το αρχείο των βενετών προβλεπτών της Πρέβεζας

Χριστίνα Παπακώστα, Το αρχείο των βενετών προβλεπτών της Πρέβεζας. Διοίκηση και οργάνωση της πόλης τον 18ο αιώνα, Πρέβεζα 2014, σ. 521, 17X24 εκ., ISBN 978-960-89533-1-4.

PapakostaΗ Πρέβεζα πέρασε οριστικά στα χέρια των Βενετών με τη συνθήκη του Πασσάροβιτς, τον Ιούλιο του 1718. Με την ενσωμάτωσή της στο κράτος της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας έφθασαν στην Πρέβεζα βενετοί αξιωματούχοι με τον τίτλο του προβλεπτή (provveditore), στους οποίους ανατέθηκε η διοίκηση και η φύλαξη της περιφέρειας της Πρέβεζας. Οι αξιωματούχοι αυτοί καλούνταν να ασκήσουν καθήκοντα διοικητικά, διαχειριστικά αλλά και δικαστικά. Απόρροια της άσκησης των καθηκόντων τους ήταν η παραγωγή αλλά και η διαχείριση εγγράφων. Από το υλικό αυτό ένα σημαντικό κομμάτι του σώζεται σήμερα στα Αρχεία Νομού Λευκάδας. Πρόκειται για ένα τμήμα του Αρχείου της Γραμματείας του προβλεπτή της Πρέβεζας, αποτελούμενο από κατάστιχα και λυτά έγγραφα, 5.700 συνολικά φύλλων, το οποίο εντοπίστηκε το 2010, ταξινομήθηκε από τη σ. και αποτέλεσε την υποσειρά «Προβλεπτή Πρεβέζης», η οποία εκτείνεται σε 92 φακέλους. Συνέχεια

Βενετοκρατούμενη Ζάκυνθος

Τζιβάρα Παναγιώτα, Βενετοκρατούμενη Ζάκυνθος 1588-1594. Η νομή και η διαχείριση της εξουσίας από το Συμβούλιο των 150, Αθήνα 2009 [εκδόσεις Ενάλιος],  σ. 710, 17 Χ 24 εκ.  ISBN 978-960-536-416-8.

Βενετοκρατούμενη ΖάκυνθοςΣτη Ζάκυνθο, βενετική κτήση από το 1484, η παρουσία του Γενικού Συμβουλίου μαρτυρείται ήδη στο τέλος του 15ου αιώνα. Η συγκρότηση του Μικρού Συμβουλίου, με αρμοδιότητες την αντιμετώπιση των θεμάτων και προβλημάτων που αφορούσαν την Κοινότητα του νησιού και την εκλογή των κοινοτικών αξιωμάτων, χρονολογείται μετά το 1542, με αρχικά 100 μέλη και στη συνέχεια με 150 εκλεγόμενα κατ’ έτος από το Γενικό Συμβούλιο. Λίγο μετά το τέλος του 4ου βενετοτουρκικού πολέμου, στον οποίο το νησί πλήρωσε το τίμημα με απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, αιχμαλωσίες και καταστροφές, και ενώ η Ζάκυνθος προσπαθούσε να ανασυγκροτηθεί, στο Συμβούλιο της Κοινότητας, στο οποίο συμμετείχαν ντόπιοι και πρόσφυγες, γαιοκτήμονες, στρατιωτικοί, έμποροι και χειρώνακτες, επικρατούσε αναστάτωση στην προσπάθεια μιας μερίδας να επιτύχει το κλείσιμο του σώματος. Στα άλλα νησιά, παρόμοιες φωνές είχαν ακουστεί νωρίτερα και η Βενετία είχε δεχθεί τον αποκλεισμό των χειρωνακτών. Συνέχεια