Elite Greco–Venetian Marriages

Ersie Burke, «Our Daughters and Our Future: Elite Greco–Venetian Marriages, 1520 – 1610», in Jacqueline Murray (ed.), Marriage in Premodern Europe: Italy and Beyond, Toronto: CRRS Publications, 2012, σ. 169-199.

Η σ. εστιάζει στους γάμους μεταξύ γυναικών της ελληνικής άρχουσας τάξης των βενετοκρατούμενων τόπων και βενετών πατρικίων και εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες διαχειρίστηκαν τις γλωσσικές και πολιτιστικές διαφορές, διατήρησαν την πίστη τους και τους δεσμούς τους με τις οικογένειές τους και την κοινωνία από την οποία προέρχονταν, ενώ παράλληλα ενσωματώνονταν στις νέες τους οικογένειες.

Διαθέσιμο σε δακτυλόγραφη μορφή: https://www.academia.edu/1851820/_Our_Daughters_and_Our_Future_Elite_Greco_Venetian_Marriages_1520_1610

Advertisements

Συμμετοχή γυναικών σε δικαιοπραξίες

Κατερίνα Ζαρίδη – Φωτεινή Καρλάφτη-Μουρατίδη, «Συμμετοχή γυναικών σε δικαιοπραξίες στη βενετοκρατούμενη Κέρκυρα», Ηπειρωτικά Χρονικά 44 (2010), 129-167.
Η μελέτη αποσκοπεί στην ανάδειξη της γυνακείας δραστηριότητας στη βενετοκρατούμενη Κέρκυρα, κυρίως κατά τον 17ο αιώνα, μέσα από τα νοταρικά κατάστιχα της εποχής που φυλάσσονται στα Αρχεία Νομού Κέρκυρας. Παρουσιάζεται μια αξιοσημείωτη ποικιλία δικαιοπρακτικών εγγράφων με γυναίκες ως συμβαλλόμενα μέρη που αφορούν αγοραπωλησίες, ενοικιάσεις, δανεισμούς, ορισμούς πληρεξουσίων, συμβάσεις εργασίας, αλλά και συμβάσεις μαθητείας με τις γυναίκες και στους δύο ρόλους, άλλοτε ως δασκάλες και άλλοτε ως μαθητευόμενες.

Τα προικώα έγγραφα της Κέρκυρας

Μαρία Μπαλού – Νικολέτα Βλάχου, «Διαχρονική θεώρηση των προικώων εγγράφων της Κέρκυρας (16ος-19ος αιώνας), Περί Ιστορίας 6 (2013), 115-126.

Η μελέτη στηρίζεται σε αντιπροσωπευτικό δείγμα νοταρίων της πόλης και της υπαίθρου και αποσκοπεί στην εξέταση των προικώων εγγράφων, με γνώμονα τη διερεύνηση των διαφοροποιήσεων που παρουσιάζουν ανάλογα με το κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο των κατοίκων.

 

Η συμμετοχή των γυναικών στην οικονομική ζωή της Κέρκυρας

Ελλάδα Κοντουδάκη – Μαρία Κωνσταντινίδη – Καλλιόπη Πιλίλη, «Η συμμετοχή των γυναικών στην οικονομική ζωή της Κέρκυρας (16ος-19ος αι.), Περί Ιστορίας 6 (2013), 103-114.

Παρουσιάζεται η θέση της γυναίκας στην οικονομική ζωή του νησιού, μέσα από τη δειγματοληπτική εξέταση νοταριακών πράξεων νοταρίων της πόλης και της υπαίθρου.

Γυναίκες και φιλανθρωπία

Χριστίνα Ε. Παπακώστα, «Γυναίκες και φιλανθρωπία στην Κέρκυρα του 17ου και 18ου αιώνα», Περί Ιστορίας 6 (2013), 69-87.

Η μελέτη επικεντρώνεται στο ζήτημα της προικοδότησης γυναικών μέσω κληροδοτημάτων, και κυρίως στο κληροδότημα του Θωμά Φλαγγίνη.

Επαγγελματίες τροφοί

Κατερίνα Κωνσταντινίδου, «Η εμπορευματοποίηση του γυναικείου στήθους: Επαγγελματίες τροφοί στο Εκθετοτροφείο της Κέρκυρας», Περί Ιστορίας 6 (2013), 57-68.

Η μελέτη αφορά την επαγγελματική κατηγορία των τροφών, η ύπαρξη της οποίας συνιστά μια δεδομένη πραγματικότητα έως και τις αρχές του 20ού αιώνα, σε συσχέτιση με τη λειτουργία του Εκθετοτροφείου της Κέρκυρας κατά την περίοδο της βενετικής κυριαρχίας.

Κατήχηση νεανίδων

Παναγιώτα Τζιβάρα, «“Κατήχηση νεανίδων”: Απόψεις για την εκπαίδευση των γυναικών στη βενετοκρατούμενη Κέρκυρα κατά τον 18ο αιώνα», Περί Ιστορίας 6 (2013), 41-55.

Το ζήτημα της εκπαίδευσης των γυναικών, το οποίο κατέχει σημαντική θέση στα έργα των ευρωπαίων διανοητών από το τέλος του 17ου αιώνα και εξής, εξετάζεται για το χώρο της Κέρκυρας με βάση το ανέκδοτο έργο του κερκυραίου νομικού Σπυρίδωνος Παλατζόλ Σκορδίλλη «Catechismo per le giovinette ossia il Nonalogo dell’educazione».

Οι γυναίκες της Κέρκυρας, από την tutela στη χειραφέτηση

Σπυρίδων Γ. Πλουμίδης, «Οι γυναίκες της Κέρκυρας: Από την tutela στη χειραφέτηση (1600-1864)», Περί Ιστορίας 6 (2013), 17-40.

Στη μελέτη, εξετάζεται η νομική θέση της γυναίκας στην πόλη και στην ύπαιθρο και η αντιμετώπισή της από την πολιτική και την εκκλησιαστική δικαιοσύνη, με βάση το ισχύον στο νησί δίκαιο, όπως διαμορφώθηκε μετά την παράδοση της Κέρκυρας στους Βενετούς το 1386.

Ο έπαινος των γυναικών

Σωτηρία Σταυρακοπούλου (επιμ.), Ο έπαινος των γυναικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη], Θεσσαλονίκη 2013, σ. 160, ISBN 978-960-231-155-4 [Παλιότερα Κείμενα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 5].

Epainos_gynaikonΟ έπαινος των γυναικών είναι ένα ανώνυμο δημώδες ποίημα του τέλους του 15ου αιώνα, μάλλον κρητικής προέλευσης, σε ομοιοκατάληκτους οκτασύλλαβους, ιαμβικούς ή τροχαϊκούς, στίχους. Τυπώθηκε για πρώτη φορά το 1905. Το ποίημα έχει αντιγυναικείο και σατιρικό/παραδειγματικό, κάποτε και ωμό, περιεχόμενο και σχολιάζει καινοφανή πολιτισμικά δεδομένα της εποχής του σχετικά με την κοινωνική υπόσταση των γυναικών. Παρουσιάζει τα ηθικά ελαττώματα και τις ανάρμοστες συμπεριφορές των παρθένων κοριτσιών, των παντρεμένων γυναικών και των χηρών, καθορίζοντας το αρμόζον και το μη αρμόζον, το αποδεκτό και το απαγορευμένο. Αν και ακολουθεί έναν διαδεδομένο ρητορικό τόπο της χριστιανικής και μεσαιωνικής ελληνικής γραμματείας, αυτόν του «επαίνου» (ή «εγκωμίου») και, κυρίως, του «ψόγου» των γυναικών, με απώτερη γενεαλογία στην αρχαία ελληνική και βιβλική γραμματεία, διαλέγεται κατά κύριο λόγο με τη μεσαιωνική και αναγεννησιακή λογοτεχνία της Δύσης, αρκετά οικεία στη βενετοκρατούμενη Κρήτη του καιρού του.
Η έκδοση της επίκουρης καθηγήτριας Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Α.Π.Θ. Σωτηρίας Σταυρακοπούλου στηρίζεται στο χειρόγραφο του Ελληνικού Κολλεγίου της Ρώμης. Της έκδοσης προηγείται εκτεταμένη Εισαγωγή και ακολουθεί Επίμετρο, όπου ανθολογούνται θεματικά παρεμφερή έργα της αρχαιοελληνικής και της νεοελληνικής γραμματείας.

Πηγή παρουσίασης:

http://www.ins.web.auth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=577%3Ao-epainos-ton-gynaikon&catid=58%3Aarhaiognosia&Itemid=132&lang=el

http://www.early-modern-greek.org/archives/575

Υπενθυμίζουμε ότι ο «Έπαινος γυναικών» εκδόθηκε κριτικά το 2011 από την Francesca Paola Vuturo. Για την έκδοση βλ. παλαιότερη παρουσίασή μας ΕΔΩ:

https://venetocrazia.wordpress.com/2012/03/28/lode-delle-donne/

Γυναίκες στη Βενετία

Με τον τίτλο «Donne a Venezia. Spazi di libertà e forme di potere (sec. XVI-XVIII)», πραγματοποιήθηκε Διεθνές Συνέδριο στη Βενετία στις 8-10 Μαΐου 2008.

Η πραγματοποίηση του συνεδρίου, με θεματολογία τις γυναίκες στη Βενετία, έδωσε τη δυνατότητα της συνεξέτασης του πλήθους των ερευνών πάνω στο αντικείμενο που είχαν συσσωρευτεί τις τελευταίες δεκαετίες και αφορούσαν τις γυναίκες όλων των κοινωνικών τάξεων, τα μοναστήρια και τα σαλόνια, τις γυναικείες αιρέσεις, τα δικαστήρια για ζητήματα γάμου, τις γυναίκες συγγραφείς και τη γυναικεία εργασία. Το συνέδριο έδωσε επίσης τη δυνατότητα σε νέους ερευνητές να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους.

Η μεγάλη ανταπόκριση οδήγησε στην απόφαση της εστίασης κυρίως στον χώρο της Βενετίας και στον αποκλεισμό του μεγαλύτερου μέρους των ανακοινώσεων που είχαν προταθεί και αφορούσαν τις βενετοκρατούμενες περιοχές (Stato da Terra e da Mar) (οι πληροφορίες από την «Introduzione» της Anna Bellavitis).

Από τις ανακοινώσεις του συνεδρίου, ορισμένες είναι διαθέσιμες σε ψηφιακή μορφή (pdf files) στην ακόλουθη διεύθυνση:

http://www.storiadivenezia.net/sito/index.php?option=com_content&view=article&id=103:donne&catid=39:saggi

Στην ειδικότερη θεματική του δικού μας ιστολογίου εντάσσονται οι ακόλουθες ανακοινώσεις:

Costantino Lambrinos, La donna patrizia a Creta veneziana nel Cinquecento e Seicento. La condizione giuridica e sociale.

Eleni Tsourapà, Nobili monache greche-veneziane tra Creta e Venezia (1654-1716).