Collegio Flangini 350 anni – Κολλέγιο Φλαγγίνη 350 χρόνια

Collegio Flangini 350 anni, Atene-Venezia 2016 – Κολλέγιο Φλαγγίνη 350 χρόνια, Αθήνα-Βενετία 2016, 24Χ17 cm, σ. 442, ISBN 978-960-7743-71-8 [Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini di Venezia – Tommaso Flanghini 8 – Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας – Θωμάς Φλαγγίνης 8].

Με τη διαθήκη του της 11ης Σεπτεμβρίου 1644 ο Θωμάς Φλαγγίνης, δικηγόρος στη Βενετία με ρίζες κερκυραϊκές αλλά και κυπριακές, κατέλιπε στο Δημόσιο Ταμείο της Βενετίας ένα μεγάλο ποσό χρημάτων, το οποίο ανερχόταν σε 164.716 δουκάτα, από τους τόκους του οποίου όριζε να καλύπτονται τα έξοδα ενός Κολλεγίου για τους νέους Έλληνες ορθοδόξους, οι οποίοι θα σπούδαζαν σε αυτό και στη συνέχεια θα μεταλαμπάδευαν τα φώτα τους στον σκλαβωμένο ελληνικό χώρο. Το Κολλέγιο δέχτηκε τους πρώτους τρόφιμους το 1665. Από τότε και έως την πτώση της Γαληνοτάτης, το 1797, φιλοξένησε 520 υποτρόφους, οι οποίοι σπούδασαν σε αυτό και πολλοί συνέχισαν ανώτατες σπουδές στο πανεπιστήμιο της Πάδοβας.

Η συμπλήρωση των 350 χρόνων από την ίδρυση του Κολλεγίου Φλαγγίνη το 2015, αποτέλεσε την αφορμή για την πραγματοποίηση συνεδρίου στον χώρο του Ινστιτούτου, την κυκλοφορία σειράς γραμματοσήμων από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, και τη συγκρότηση και έκδοση του παρόντος τόμου, ως εκδήλωση τιμής προς τον ιδρυτή καθώς και προς όλους εκείνους που στη συνέχεια χρηματοδότησαν τη λειτουργία του Κολλεγίου.

Περιεχόμενα τόμου

Prolusione
Antonella Barzazi, Il cantiere dell’educazione a Venezia nel Sei-Settecento, 11-39.
Vassiliki Bobou-Stamati, Gli statuti della nazione degli scolari greci nello Studio di Padova (17o-18o sec.), 41-87.
Tatiana Bovo, La presenza intellettuale greca a Padova nel XVII secolo: dalla matrice accademica alla prospettiva panellenica, 89-112.
Claudio Caldarazzo, La natio ultramarina a Padova. Materiali e appunti (1656-1797), 113-138.
Renato D’Antiga, San Prosdocimo: un santo orientale protettore di Padova e della sua Università, 139-146.
Piero del Negro, I collegi universitari greci di Padova nel Sei-Settecento, 147-163.
Maria Cecilia Gretti – Virgilio Giormani, La “diaspora Europea” di una famiglia ionica del Settecento: I fratelli Carburi, 165-187.
I. K. Hassiotis, Il problema dell’educazione del mondo greco durante la dominazione ottomana ed il Collegio Flangini, 189-203.
Athanassios E. Karathanassis, Il Collegio Flanginis di Venezia, 205-224.
Spyros Karydis, Il clero ortodosso delle isole ionie sotto la dominazione veneziana nel 17o e 18o secolo. Un mondo di contrasti, 225-285.
Katerina B. Korrè, Per una biografia di Tommaso Flangini, 287-340.
Georgios Ploumidis, Lasciti di filantropia nella Confraternità di San Nicolò dei Greci, 341-357.
Panajota Tzivara, Studenti greci presso il Collegio Flangini e Padova, professionisti in patria. Tracce di un lungo percorso, 359-426.
Tavole, 427-442.

Advertisements

Αιτήματα και πραγματικότητες των Ελλήνων της Βενετοκρατίας – τεύχος 5

Γ. Πλουμίδης (έκδ.), Αιτήματα και πραγματικότητες των Ελλήνων της Βενετοκρατίας, Μέρος Α΄ 1627-1795. Μέρος Β΄ 1563-1655, Τεύχος πέμπτο – Suppliche e realtà dei Greci della venetocrazia, Parte I 1627-1795 Parte II 1563-1655 Fascicolo quinto, Αθήνα-Βενετία 2016, 24X17 cm, σ. 414, ISBN 978 960 7743-70-1 [Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας – Graecolatinitas nostra. Πηγές 16].

«Τα αιτήματα προς τις βενετικές κυβερνητικές υπηρεσίες στα χρόνια της Γαληνότατης υποβάλλονταν στο Κολλέγιο και κατηγοριοποιούνταν κυρίως ως προς την καταγωγή-διαμονή του αιτούντος και κατόπιν διεκπεραιώνονταν ανάλογα με το περιεχόμενο. Οι Υπερπόντιοι (Oltramarini) καταχωρίζονταν στους «εκτός» (fuori), ενώ οι κατοικούντες στη Βενετία και στην απέναντι στεριά κατατάσσονταν στους «εντός» (dentro). Για τον λόγο αυτό οι σχετικές αρχειακές σειρές έλαβαν την αντίστοιχη ονομασία. Δεν είναι λίγες όμως οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες αίτηση του ίδιου περιεχομένου ανευρίσκεται και στις δυο παραπάνω σειρές. Προφανώς, με τον τρόπο αυτό ο προσφεύγων πίεζε προς όλες τις κατευθύνσεις. Επίσης υπάρχει η αρχειακή σειρά των Αιτημάτων, που απευθύνονταν στους Savi, δηλαδή σε μια πιο ειδική επιτροπή».

Με το ανωτέρω κείμενο, ο καθηγητής Γ. Πλουμίδης μάς εισάγει στις αρχειακές σειρές του Κρατικού Αρχείου της Βενετίας, στις οποίες σώζονται τα αιτήματα των Ελλήνων προς την κεντρική βενετική διοίκηση, τα οποία παρουσιάζουν μια απίστευτη ποικιλία θεμάτων, η οποία ανατροφοδοτούνταν από τις εκάστοτε συγκυρίες. Καρπός της τριαντάχρονης ενασχόλησής του με το αντικείμενο αυτό είναι τα τέσσερα τεύχη των «Αιτημάτων» στα οποία περιλήφθηκαν τα αιτήματα που βρέθηκαν στην αρχειακή σειρά: ASV, Collegio, Risposte di fuori (σήμερα Suppliche di fuori), για τα οποία παραπέμπουμε σε προηγούμενο άρθρο μας.

Στον παρόντα τόμο, τον πέμπτο στη σειρά, συγκεντρώνονται τα αιτήματα που ανευρέθηκαν στις αρχειακές σειρές Collegio – Suppliche Commesse ai Savi και Collegio Suppliche di Dentro χωρισμένα σε δύο αντίστοιχα μέρη.
Στο πρώτο Μέρος περιλαμβάνονται περιλήψεις των αιτημάτων προς τους Savi, τα κείμενα των οποίων υπάρχουν στους φακέλους 530-597 της αρχειακής σειράς Collegio – Suppliche Commesse ai Savi. Πρόκειται για 1231 συνολικά αιτήματα, χρονολογημένα από τις 5 Μαΐου 1627 έως τις 18 Μαρτίου 1795.
Στο δεύτερο Μέρος συγκεντρώνονται οι περιλήψεις των αιτημάτων προς το Κολλέγιο, τα οποία βρέθηκαν στους φακέλους 1-46 της αρχειακής σειράς Collegio Suppliche di Dentro. Πρόκειται για 915 συνολικά αιτήματα από τις 17 Δεκεμβρίου 1563 έως την 1η Μαρτίου 1655.

Το υλικό που έχει αποθησαυριστεί στον τόμο αποτελεί πολύτιμη πηγή για τους ερευνητές της περιόδου της βενετοκρατίας, αφού τα Αιτήματα προσφέρουν ζωντανή την εικόνα της εποχής στην οποία αναφέρονται: των ανθρώπων με την καθημερινότητά τους, των ισχυρών τοπικά οικογενειών και του ρόλου που διαδραμάτιζαν στη νομή και στη διαχείριση της εξουσίας, των προσφύγων και των αναγκών τους, της Εκκλησίας και των προνομίων της, της οικονομίας, των μηχανισμών της κεντρικής βενετικής κυβέρνησης.

Αιτήματα και πραγματικότητες των Ελλήνων της Βενετοκρατίας, τεύχος 4

Γ. Πλουμίδης (έκδ.), Αιτήματα και πραγματικότητες των Ελλήνων της Βενετοκρατίας (1601-1666), Τεύχος τέταρτο – Suppliche e Realtà dei Greci della venetocrazia (1601-1666), Fascicolo quarto, Αθήνα-Βενετία 2013, 24X17 cm, σ. 164, ISBN 978 960-7743-66-4 [Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας – Graecolatinitas nostra. Πηγές-Fonti 13].

Πρόκειται για το τέταρτο στη σειρά τεύχος, στο οποίο ο Διευθυντής του Ελληνικού Ινστιτούτου της Βενετίας, καθηγητής Γ. Πλουμίδης, συγκέντρωσε τα αιτήματα των Ελλήνων, βενετών υπηκόων του Κράτους της Θάλασσας, προς την κεντρική βενετική διοίκηση, τα οποία καλύπτουν τη χρονική περίοδο 1601-1666. Τα αιτήματα των Ελλήνων περιέχονται διάσπαρτα στους φακέλους της αρχειακής σειράς Collegio-Suppliche di fuori (άλλοτε Risposte di fuori) του Κρατικού Αρχείου της Βενετίας.

Από την πολύχρονη έρευνα στην ανωτέρω αρχειακή σειρά έχουν προκύψει έως σήμερα άλλα τρία τεύχη, δημοσιευμένα από τον ίδιον:
Τεύχος Α΄ (Ιωάννινα 1985). Πηγή: ASV, Collegio, Risposte di fuori, φάκελοι 311-353, αιτήματα 577, καλύπτουν το χρονικό διάστημα 6 Απριλίου 1554 έως 5 Φεβρουαρίου 1601.
Τεύχος Β΄ (Ιωάννινα 1985). Πηγή: ASV, Collegio, Risposte di fuori, φάκελοι 420-468, αιτήματα 255, χρονολογημένα από 29 Νοεμβρίου 1667 έως 11 Μαΐου 1714.
Τεύχος Γ΄ (Ιωάννινα 1992). Πηγή: Collegio, Risposte di fuori, φάκελοι 468-529, αιτήματα 558, από 13 Σεπτεμβρίου 1714 έως 1η Απριλίου 1796.

Στον παρόντα τόμο, όπως και στους προηγούμενους, περιλαμβάνονται περιλήψεις των αιτημάτων, τα οποία υπάρχουν στους φακέλους 354-419 της αρχειακής σειράς Collegio – Suppliche di fuori. Πρόκειται για 656 αιτήματα, χρονολογημένα από τις 14 Μαρτίου 1601 έως τις 19 Φεβρουαρίου 1666.

Όπως σημειώνει ο εκδότης στον πρόλογό του, η περίοδος 1601-1666 «περιλαμβάνει αιτήματα στον απόηχο της κατάληψης της Κύπρου και των συρράξεων που ακολούθησαν τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου. Πολλοί είναι εκείνοι, που στις αιτήσεις τους υπογραμμίζουν τη συμμετοχή τους σε αυτές τις συγκρούσεις». Δεν λείπουν φυσικά αιτήσεις για την επικύρωση ποικίλων αποφάσεων των τοπικών βενετικών αρχών, για προσλήψεις, παραχωρήσεις δημόσιας γης και ιδρυμάτων που βρίσκονταν υπό δημόσιο έλεγχο, όπως ήταν οι ναοί και οι μονές δημοσίου δικαιώματος, καθώς και αιτήματα των βενετών υπηκόων για απαλλαγές από αγγαρείες ή για επικύρωση προνομίων και χορηγιών.

Ο τόμος, όπως και οι προηγούμενοι άλλωστε, αποτελεί πολύτιμη πηγή πληροφοριών για τους ερευνητές το ενδιαφέρον των οποίων επικεντρώνεται στον βενετοκρατούμενο ελληνικό χώρο.

Andrea Cornaro, Historia Candiana. Μια αφήγηση του Δ´ Βενετοτουρκικού πολέμου (1570-1573)

Andrea Cornaro Historia Candiana. Μια αφήγηση του Δ´ Βενετοτουρκικού πολέμου (1570-1573). Κύπρος – Ναύπακτος. Εισαγωγή, έκδοση κειμένου, απόδοση στα ελληνικά, σημειώσεις & Παράρτημα, Στέφανος Κακλαμάνης, Λευκωσία 2017 [Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών. Πηγές και Μελέτες της Κυπριακής Ιστορίας LXXVIII.

Andrea_Cornaro,Historia_Candiana

Τίτλος, περιεχόμενα και πρόλογος στη διεύθυνση: https://www.academia.edu/35180449/

Πρακτικά του 7ου Διεθνούς Συνεδρίου Neograeca Medii Aevi (Νοέμβριος 2012, Ηράκλειο Κρήτης)

Χαρτογραφώντας τη δημώδη λογοτεχνία (12ος-17ος αι.). Πρακτικά του 7ου Διεθνούς Συνεδρίου Neograeca Medii Aevi, επιμ. Στέφανος Κακλαμάνης – Αλέξης Καλοκαιρινός, Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, Ηράκλειο 2017.

nma1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ

Πηγή: https://neograeca.wordpress.com/ 

 

Studi in onore del prof. Giorgio Fedalto

Studi in onore del prof. Giorgio Fedalto, Atene-Venezia 2016 [Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini di Venezia – Biblioteca No 32]
Μελέτες προς τιμή του καθηγ. Giorgio Fedalto, Αθήνα-Βενετία 2016 [Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας – Βιβλιοθήκη Αρ. 32].

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Presentazione, 9-10.

Bibliografia degli scritti del prof. Giorgio Fedalto, 13-44.

Cesare Alzati, Roma, la Nuova Roma e l’Occidente tra VI e VII secolo. Identità istituzionale e dissenso religioso, 45-73.

Maria Elisabetta Bottecchia Dehò, «Doce quod doceam» Girolamo. Spunti dall’Epistolario, 75-92.

Nicola Bux, L’Unione dei cristiani e il dialogo con ebrei e musulmani: due emblematiche utopie della Terra Santa, 93-111.

Antonio Carile, Augusto nell’Immaginario storico romano-orientale, 113-123.

Leo Citelli, Manoscritti di musica bizantina nella Biblioteca Universitaria di Padova, 125-156.

Giuseppe Cuscito, Aquileia e Concordia nei primi secoli cristiani, 157-170.

Renato D’Antiga, Le origini del monachesimo venetico, 171-200.

Marco Foscolo, La cattedrale latina di Tinos e il regolamento del suo primo “Capitulum” (1626-1640), 201-217.

Spyros Gaoutsis, Un catalogo di reliquie di santi del 1767 redato dal vescovo di Cefalonia e Zante Balthassar Maria Remondini, 219-236.

Spyros Chr. Karydis, Collective patronage and the question of the origin of the orthodox religious confraternities in the latin-greek area, 237-258.

Anthony Luttrell, Monkless “Monasteria” on Hospitaller Rhodes, 259-270.

Chryssa Maltezou, La vicenda di una lettera patriarcale: la «Crisobolla» sinodale del Patriarca Ecumenico Ioannikios II (1651), 271-284.

Manlio Miele, Papa Francesco e gli sviluppi recenti del metodo sinodale, 285-317.

Enrico Morini, I santi di Salonicco, 319-346.

Nikos G. Moschonàs, La politica religiosa dei repubblicani francesi nelle Isole Ionie occupate, 347-356.

Panajotis G. Nikolopoulos, La funzione liturgica dei rotoli. La testimonianza delle nuove trovate a Sinai, 357-364.

Georgios Ploumidis, Smirne. Tensioni religiose, 365-379.

Jean Richard, Le project d’eréction de Satalie en Archevêché (1386), 381-386.

Domenico Romani, Il primo approccio dei missionari Mazziani con i cristiani d’Oriente, 387-402.

+Dimitrios Salachas, Prospettive nel 2016 per il dialogo teologico tra le Chiese cattolica ed ortodossa, 403-428.

Peter Schreiner, Die Kette im Kaiserpalast: Überlegungen zur Begegnung von Petrus von Anagni und Kaiser Michael VII. Dukas in Konstantinopel (1072), 429-440.

Francis Thonippara, Churches of St. Thomas christian tradition: an overview, 441-456.

Maria Veronese, La traduzione latina dell’ “Epistula Clementi ad Iacobum”, 457-476.

Θησαυρίσματα / Thesaurismata 45 (2015)

Θησαυρίσματα / Thesaurismata 45 (2015) Μελέτες προς τιμή της Maria Francesca Tiepolo / Studi in onore di Maria Francesca Tiepolo.

Εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2017 ο 45ος τόμος του περιοδικού Θησαυρίσματα που είναι αφιερωμένος στην Maria Francesca Tiepolo, διευθύντρια του Archivio di Stato di Venezia από το 1977 έως και το 1990. Στον τόμο περιλαμβάνονται 30 μελέτες οι περισσότερες από τις οποίες εντάσσονται στη θεματική του ιστολογίου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Presentazione.

Bibliografia degli scritti di Maria Francesca Tiepolo.

Benjamin Arbel, Le donne ebree a Candia alla luce delle fonti testamentarie (1430-1530 ca.) Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 27-69.

Gino Benzoni, Venezia ispanofobia, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 71-90.

Piero Del Negro, Il terzo Bucintoro: L’autunno della Repubblica, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 91-103.

Charalambos Gasparis, Un ramo della famiglia Zeno a Creta medievale (Xlll-XVsec.), Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 105-121.

Jean-Claude Hocquet, Les activites de la colonie venitienne d’Ayas/Lajazzo (1316-1318), Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 123-135.

David Jacoby, Venice and the papal embargo against Mamluk Egypt (1291-1344), Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 137-154.

Nikos E. Karapidakis, Une source negligee: les relations des Syndics de Corfou, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 155-170.

Sergei Karpov-Maria Ryabova, Libri contabili della fraterna Soranzo nell’Archivio di Stato di Venezia, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 171-179.

Marianna Kolyva, Miracolo di San Marco. La Translatio Sancti Marci, il monastero della Beata Vergine delle Isole Strofadi (Zante) ed il mosaico della cappella di san Clemente nella basilica di san Marco di Venezia, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 181-197.

Katerina Konstantinidou, L’ospedale di Zante: un’insolita struttura ospedaliera nel Levante veneziano, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 199-213.

Katerina B. Korre, Forms of alternative dispute resolution in the Greek Confraternity of Venice: The arbitration (16th century), Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 215-260.

Kostas E. Lambrinos, Tra Creta e Costantinopoli: L’interprete e mercante Nicola Zucco (XVI-XVIIsec.), Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 261-272.

Ghryssa Maltezou, Notai della Canea e del suo territorio, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 273-284.

Panagiotis Michailaris, Elementi sulla distribuzione del tabacco a Corfu (XVIII sec.), Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 285-293.

Giustiniana Migliardi O’Riordan, L’inventario della serie Lettere del fondo Bailo a Costantinopoli dell’Archivio di Stato di Venezia, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 295-314.

Georgios N. Moschopoulos, Panaghis Tipaldo Foresti (1829-1905). Intelletuale greco a Venezia: viceconsole, console, presidente della Comunita Greca (1865-1903), Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 315-324.

Karin Nehlsen-von Stryk, La zona grigia tra assicurazione marittima e scommessa a Venezia nel tardo medioevo, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 325-338.

Angeliki Panopulu, Le salizade della ruga maestra: opere pubbliche con fondi privati a Candia nei primi anni del ’600, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 339-360.

Anastasia Papadia-Lala, Antiquity and the cultural environment in the Greek-Venetian East (15th-18th centuries), Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 361-370.

Andrea Pelizza, Mediatori per Venezia. Recupero di captivi e prigionieri tra XVII e XVIII secolo, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 371-389.

Georgios Ploumidis, Butrinto-La Bastia e Parga. Tre dimenticati domini, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 391-407.

Alberto Rizzi, Il leone di San Marco sui cannoni del Levante, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 409-436.

Franco Rossi, «Reati di miseria» e «Reati di citta»: criminalita minore e repressione nel Veneto orientale negli anni del primo conflitto mondiale, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 437-468.

Piero Scarpa, Bertucci Dolfin Provveditore di Verona, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 469-500.

Renata Segre, Ebrei a Corfu nel primo secolo della dominazione veneziana, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 501-515.

Eurigio Tonetti, Echi della Rivoluzione greca a Venezia: ordine pubblico, rifugiati, commerci marittimi, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 517-259.

Kostas G. Tsiknakis, Distruzioni di monumenti veneziani a Creta agli inizi del XX secolo. Una lettera di protesta del 1905, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 531-545.

Panajota Tzivara, Dagli  «stanzini» di Corfù all’«accademia» di Venezia: amicizie e passatempi ludici nel salotto di Caterina Dolfin Tron, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 547-570.

Christos Zampakolas, Il mercante greco Nicolo Glykis a Venezia. Ricostruzione parziale del suo archivio, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 571-606.

Hannelore Zug Tucci, Venezia: anche un mito militare?, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 607-617.

Ministerium Historiae Τιμή στον π. Μάρκο Φώσκολο

foskolosMinisterium Historiae Τιμή στον π. Μάρκο Φώσκολο, επιμ. Κώστας Α. Δανούσης – Κώστας Γ. Τσικνάκης, Δήμος Τήνου, Τήνος 2017.

Παραθέτουμε τα περιεχόμενα του τόμου, ο οποίος φιλοξενεί πολλές μελέτες που εντάσσονται στη θεματική του ιστολογίου. Συνέχεια

Κεφαλληνιακά Χρονικά 17 (2016)

Από τις μελέτες του τόμου, οι ακόλουθες εντάσσονται στη θεματική του ιστολογίου:

Γεώργιος Σπ. Πλουμίδης, «Θεοφύλακτος Τζανφουρνάρης. Η απογραφή της οικίας του», σ. 27-32.

Ιωάννης Ηλ. Βολανάκης, «Χριστιανικά Μνημεία της Κεφαλληνίας», 275-432.

Διονύσης Φλεμοτόμος, «Άγνωστες ειδήσεις για τον συγγραφέα Αντώνιο Μάτεση και την οικογένειά του», 469-480.

Γιάννα Δημητρίου, «Εργασιακές σχέσεις ιερέων και αδελφοτήτων από ανέκδοτα έγγραφα του Ιστορικού Αρχείου της Κέρκυρας, Παναγής Αντύπας: Ένας κεφαλονίτης ιερομόναχος», 481-496.

Fortezze Veneziane

Tosato Stefano, Fortezze Veneziane dall’Adda all’Egeo – Le difese della Repubblica di Venezia nei disegni della Biblioteca Comunale di Treviso (secoli XVI-XVIII), Venezia 2014, σ. 212.

Πρόκειται για τον όγδοο τόμο της σειράς «Patrimonio Veneto nel Mediterraneo» που εκδίδεται από τη Regione del Veneto. Ο επιμελητής ασχολείται με την άμυνα της βενετικής Δημοκρατίας και καταγράφει αναλυτικά, τα σχέδια αμυντικών κατασκευών που φυλάσσονται στη Δημοτική Βιβλιοθήκη του Treviso και αφορούν όλη τη βενετική επικράτεια, από τα δυτικά σύνορα του κράτους έως τους πιο μακρινούς τόπους του Stato da Mar. Η χρονική περίοδος που καλύπτουν τα σχέδια εκτείνεται από τον 16ο έως τον 18ο αιώνα. Της περιγραφής των χαρτών προηγείται εκτενής εισαγωγή.

Εδώ μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τα δελτία αρ. 60-69 που αφορούν την Κέρκυρα, την Κεφαλονιά, τα Χανιά, το Ρέθυμνο, τον Χάνδακα, τη Σπιναλόγκα, σ. 158-176.

To βιβλίο διαθέσιμο, σε χαμηλή ανάλυση, στη διεύθυνση:

https://www.adrifort-ipa.eu/sites/default/files/gestione_attivita_documento/allegati_documenti/FORTEZZE%20VENEZIANE_bassa%20ris.pdf

Μαργαρίται. Μελέτες στη Μνήμη του Μανόλη Μπορμπουδάκη

Μανόλης Σ. Πατεδάκης – Κώστας Δ. Γιαπιτσόγλου (επιμ.), Μαργαρίται. Μελέτες στη Μνήμη του Μανόλη Μπορμπουδάκη, Κοινωφελές Ίδρυμα «Παναγία η Ακρωτηριανή» Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας, Σητεία 2016.

Στον τόμο, που αφιερώνεται στη μνήμη του αρχαιολόγου Μανόλη Μπορμπουδάκη, περιλαμβάνονται μελέτες που αφορούν τα βυζαντινά, μεταβυζαντινά και νέοτερα μνημεία της Κρήτης. Συνέχεια

Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά 12 (2016)

Ο νέος τόμος του περιοδικού Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά, που εκδίδεται από το Κέντρο Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών, περιλαμβάνει τις ακόλουθες μελέτες οι οποίες εντάσσονται στη θεματική του ιστολογίου:

Δημήτριος Τσουγκαράκης – Ελένη Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη, «Τα γυναικεία ορθόδοξα μοναστήρια του Χάνδακα και της ευρύτερης περιοχής του κατά τη Βενετοκρατία», Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά 12 (2016), 9-132.

Kostas E. Lambrinos, «Ricchezza e potere nell’isola di Tinos: la famiglia Scutari nel XVI secolo», Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά 12 (2016), 161-184.

Μαριάννα Κολυβά, Οι ελαιώνες της Κέρκυρας και της Ζακύνθου: βενετική πολιτική (16ος αι. – μέσα 17ου αι.)», Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά 12 (2016), 185-228.

Ρόδη Σταμούλη, «Το σωζόμενο Βιβλίο Ψηφοφοριών της Κοινότητας της Πρέβεζας (1795-1797), Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά 12 (2016), 389–461.

Ritual Geographies in Venice’s Colonial Empire

Patricia Fortini-Brown, «Ritual Geographies in Venice’s Colonial Empire», Rituals of Politics and Culture in Early Modern Europe: Essays in Honour of Edward Muir, ed. Mark Jurdjevic and Rolf Strøm-Olsen, Essays and Studies, 39. Toronto: Centre for Reformation and Renaissance Studies, 2016, p. 43-89.

ritualsΗ Βενετία ανέπτυξε πολυάριθμα θρησκευτικά και πολιτικά τελετουργικά που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη συγχώνευση των νησιών της λιμνοθάλασσας σε μια συνεκτική Δημοκρατία. Από τον δέκατο τρίτο αιώνα η Δημοκρατία θα γίνει η Dominante, η μητρόπολη ενός κράτους που επεκτάθηκε από την ιταλική ηπειρωτική χώρα έως τα νησιά της ανατολικής Μεσογείου.
Η Βενετία χρησιμοποίησε σε όλα τα νησιά τις πολιτικές και θρησκευτικές τελετές με στόχο την ισχυροποίηση της εξουσίας της, την άμβλυνση των διαφορών μεταξύ της λατινικής και της ορθόδοξης Εκκλησίας, τον καθορισμό και τη διατήρηση μιας σταθερής κοινωνικής ιεραρχίας, την εξασφάλιση της πίστης των τοπικών πληθυσμών και τη διαμόρφωση της αίσθησης του κοινού σκοπού μεταξύ των τριών μεγάλων νησιών του Κράτους της θάλασσας – της Κρήτης, της Κύπρου και της Κέρκυρας – και μεταξύ αυτών και της Ενετικής Δημοκρατίας.
Στη μελέτη διερευνάται το πώς τα τελετουργικά της μητρόπολης αποτέλεσαν το μοντέλο για τις πολιτικές και θρησκευτικές τελετές στην Κέρκυρα, την Κρήτη, και την Κύπρο. Παρότι και τα τρία νησιά είχαν ελληνολατινικούς πληθυσμούς, το καθένα είχε τις δικές του ξεχωριστές παραδόσεις και έθετε τους βενετούς διοικητές του ενώπιον διαφορετικών προκλήσεων.

Διαθέσιμο στη διεύθυνση:
https://www.academia.edu/25824076/_Ritual_Geographies_in_Venices_Colonial_Empire_in_Rituals_of_Politics_and_Culture_in_Early_Modern_Europe_Essays_in_Honour_of_Edward_Muir_ed._Mark_Jurdjevic_and_Rolf_Str%C3%B8m-Olsen_Essays_and_Studies_39._Toronto_Centre_for_Reformation_and_Renaissance_Studies_2016_43-89
Για τον τόμο και τα περιεχόμενά του βλ.
https://crrs.ca/publications/essays-studies/es39/

Venezia e l’oltremare nella prospettiva dei Sindici Inquisitori in Levante

Cristina Setti, «Un impero mancato? Venezia e l’oltremare nella prospettiva dei Sindici Inquisitori in Levante (secoli XVI-XVII)», Imperia. Lo spazio mediterraneo dal mondo antico all’età contemporanea, a cura di Giampaolo Conte, Fabrizio Filioli Uranio, Valerio Torreggiani, Francesca Zaccaro, Palermo 2016, p. 169-194.

imperiaΣτη μελέτη εξετάζεται το ζήτημα της εφαρμογής της έννοιας της «αυτοκρατορίας» σε κράτη όπως αυτό της Δημοκρατίας της Βενετίας, η οποία διατηρεί μέχρι τη πτώση της (1797), ένα σημαντικό σύστημα υπερπόντιων κτήσεων, δίνοντας ιστορική συνέχεια στο αποικιακό της κράτος που δημιουργήθηκε στην Αδριατική και την Ανατολική Μεσόγειο κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα. Στη μελέτη, η σ., εκκινώντας από την προβληματική του Bruno Dudan αναφορικά με την έννοια της «αποικίας» (colonia), επικεντρώνεται στον θεσμικό ρόλο των Sindici Inquisitori in Levante e Terraferma (αξιωματούχων με αρμοδιότητες εκδίκασης εφέσεων αστικών και ποινικών υποθέσεων και με δικαιοδοσίες φορολογικού ελέγχου) και παρουσιάζει τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνάς της, η οποία περιλαμβάνει τις βενετικές κτήσεις της Ανατολής (Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Κεφαλληνία, Κύπρο, Κρήτη, Τήνο και Κύθηρα) τον 16ο και 17ο αιώνα.

Διαθέσιμο στη διεύθυνση:

https://www.academia.edu/27731804/Un_impero_mancato_Venezia_e_loltremare_nella_prospettiva_dei_Sindici_Inquisitori_in_Levante_secoli_XVI-XVII_

The Greek Correspondence of Bartolomeo Minio

Wright, Diana – Melville-Jones John R., The Greek Correspondence of Bartolomeo Minio. Volume 1: Dispacci from Nauplion (1479-1483), Archivio del Litorale Adriatico XI, Padova, UNIPRESS, 2008

Wright, Diana – Melville-Jones, John R.,  The Greek Correspondence of Bartolomeo Minio Volume II: Dispacci from Candia (1500-1502) Archivio del Litorale Adriatico XI,Padova, UNIPRESS, 2015.

Βλέπε:

http://www.unipress.it/products-page/edizione-unipress/the-greek-correspondence-of-bartolomeo-minio-volume-1-dispacci-from-nauplion-1479-1483/

http://www.unipress.it/products-page/edizione-unipress/the-greek-correspondence-of-bartolomeo-minio-volume-ii-dispacci-from-candia-1500-1502/

Ο πρώτος τόμος διαθέσιμος εδώ:
http://www.nauplion.net/MINIO.html
https://www.academia.edu/2014260/The_Greek_Correspondence_of_Bartolomeo_Minio_Volume_1_Dispacci_from_Nauplion_1479-1483_

Εκτενή παρουσίαση του πρώτου τόμου από τον Γιώργο Ρούβαλη στην Αργολική Βιβλιοθήκη:
https://argolikivivliothiki.gr/2015/06/09/bartolomeo-minio/

Για τον δεύτερο τόμο βλέπε:
https://www.academia.edu/11858150/The_Greek_Correspondence_of_Bartolomeo_Minio_Volume_2_Dispacci_from_Crete_1500-1502