Ελληνόγλωσσα Α-Κ

Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη Ελένη, «Οι επιστολιμαίες διατριβές του Ευγένιου Βούλγαρη. Γενικές παρατηρήσεις, έκδοση και σχολιασμός τριών ανεκδότων», Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά 10 (2012), 149-207.

Αγρέβη Μαρία, Τέσσερις κρητικές εικόνες – αφιερώματα Μονεμβασιωτών στη μονή Σίντζας Κυνουρίας, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, περίοδος Δ΄, 36 (2015), 173-196.

Αλεβίζου Ντενίζ-Χλόη, «Συγγενικές και κοινωνικές σχέσεις ζωγράφων της Επτανησιακής Σχολής της ζωγραφικής: Λευκάδα 18ος-19ος αι.», Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, 12 (2009-2011).

Αναμνηστικό τεύχος 1716-2016. 300 χρόνια από την Πολιορκία της Κέρκυρας, επιμ. έκδοσης Νίκος Ε. Καραπιδάκης – Αλίκη Δ. Νικηφόρου, Δήμος Κέρκυρας – Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων, Κέρκυρα 2016.

Ανδρειωμένος Γιώργος, Ξαναδιαβάζοντας τους Επτανήσιους «Προσολωμικούς» ποιητές, Κεφαλληνιακά Χρονικά 15 (2014), 225-270.

Αντζουλάτος Γεώργιος, «Μια σημαντική ενθύμηση για τη μονή των Αγίων Φανέντων», Κεφαλληνιακά Χρονικά 12 (2009-2010), 749-769.

Από την Τήνο του βενετού δόγη στην Τήνο της Υψηλής Πύλης. 300 χρόνια από την παράδοση του κάστρου της Τήνου, Δήμος Τήνου, Α΄ Ιστορικό Συνέδριο, επιμ. έκδοσης π. Μάρκος Φώσκολος, Τήνος 2017.

Αρακαδάκη Μαρία, «Το «κατά Basilicata Ευαγγέλιο». Ζητήματα ανάγνωσης και ερμηνείας των χαρτογραφικών πηγών», Φίλοι Γιώργου Π. Εκκεκάκη, «Αντιδώρημα», Τιμητικός τόμος, Ρέθυμνο 2013, σ. 69-82.

Ασλάνη Καρολίνα (έκδ.), San Cosmà, a Panaretianica Potamò. Τα ληξιαρχικά βιβλία 1762-1864, Μεταγραφή – Επεξεργασία –Σχολιασμός Καρολίνα Ασλάνη, Πρόλογος Αννίτα Π. Παναρέτου, Αθήνα 2010, σ. 307, 17Χ24 εκ., ISBN 978-960-93-2104-4.

Ασωνίτης Σπ., Οι «Λευθεριώτες» της Κέρκυρας, Φιλοτιμία, τιμητικός τόμος για την ομότιμη καθηγήτρια Αλκμήνη Σταυρίδου-Ζαφράκα, Θεσσαλονίκη 2011, σ. 75-104.

Αφιέρωμα στον ακαδημαϊκό Παναγιώτη Λ. Βοκοτόπουλο, επ. επιμ. Βασίλης Κατσαρός – Αναστασία Τούρτα, Εκδόσεις Καπόν, Αθήνα 2015.

Αχειμάστου-Ποταμιάνου Μυρτάλη, Η εικόνα «Επί σοι χαίρει» του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών και η κρητική εικονογραφία, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, περίοδος Δ΄, 36 (2015), 157-172.

Βαρζελιώτη Γωγώ Κ., Κρητική κωμωδία και καθημερινή ζωή: Σχέση σκηνικής εικόνας και κοινωνίας στο βενετοκρατούμενο Χάνδακα, Αθήνα-Βενετία 2011, σ. 268, 17Χ24 εκ., ISBN 978-960-7743-56-5.

Βαρζελιώτη Γωγώ, “Η σκηνή ραπρεζεντάρει το Κάστρο της Κρήτης. Λογοτεχνικές και αρχειακές προσεγγίσεις της πόλης του Χάνδακα (16ος-17ος αι.)”, Διαχρονία, Παράρτημα αρ. 2, Δεκέμβριος 2012, σ. 187-197.  

Βενετία-Άργος. Σημάδια της βενετικής παρουσίας στο Άργος και στην περιοχή του, Πρακτικά της Διεθνούς Επιστημονικής Συνάντησης (Άργος, 11 Οκτωβρίου 2008), επιμέλεια Χρύσα Μαλτέζου – Αγγελική Πανοπούλου, Αθήνα-Βενετία 2010, σ. 227, 17Χ24 εκ., ISBN 978-960-7743-51-0.

Βενετικοί χάρτες της Πελοποννήσου, τέλη 17ου – αρχές 18ου αιώνα. Από τη Συλλογή του Πολεμικού Αρχείου της Αυστρίας, Επιστ. επιμέλεια: Όλγα Κατσιαρδή-Hering, Αθήνα, ΜΙΕΤ, 2018, σ. 544, εικ. 75, 21Χ26 εκ., ISBN: 978-960-250-705-6.

Βενετοκρατούμενη Ελλάδα. Προσεγγίζοντας την ιστορία της, τόμ. Α´-Β΄, επιστ. διεύθυνση Χρύσα Μαλτέζου, επιμ. κειμένων Δέσποινα Βλάσση – Αγγελική Τζαβάρα, Αθήνα-Βενετία 2010, σ. 1051, 21Χ28 εκ. ISBN set 978-960-7743-52-7 [Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας – Βιβλιοθήκη αρ. 30].

Βέτσιος Ελευθέριος Λ., «Ενστάσεις των Γάλλων στη δασμολογική πολιτική των Βενετών στην περιοχή του Αμβρακικού κόλπου στις αρχές του 18ου αιώνα», Πρεβεζάνικα Χρονικά 47/48 (2011), 103-114.

Βλάσση Δέσποινα, « “Θησαυρός για τους καλλιεργητές και το Δημόσιο Ταμείο το λάδι”. Η αγροτική πολιτική του γενικού προνοητή της θάλασσας Αυγουστίνου Sagredo στην Κεφαλονιά στα μέσα του 18ου αιώνα», Κεφαλληνιακά Χρονικά 12 (2009-2010), 719-737.

Βούλγαρις Ευγένιος, Η Λογική εκ παλαιών τε και νεωτέρων συνερανισθείσα, … Εν Λειψία της Σαξονίας εν τη Τυπογραφία του Βρεϊτκόπφ. Έτει ᾳψξστ΄. Προλεγόμενα – Επιμέλεια – Ευρετήρια Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος, Ιωάννινα 2010, σ. *1-*174+[38]+1-586+[22]+*821-875, 13Χ25,5 εκ., ISBN 978-960-233-197-2. [Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Τομέας Φιλοσοφίας Εργαστήριο Ερευνών Νεοελληνικής Φιλοσοφίας. Κείμενα Νεοελλήνων Φιλοσόφων 2].

Γαρίτσης Κωνσταντίνος (εισαγωγή έκδοση), Νικόλαος Κομνηνός Παπαδόπουλος: Μυσταγωγική προθεωρία εκ του κανονικού δικαίου, Αθήνα 2012, σ. 395+[1], 15Χ22 εκ., ISBN 978-960-93-4111-0.

Γάσπαρης Χαράλαμπος, «Η κρητική επανάσταση του 1333. Η επανάσταση των «άλλων» Καλλέργηδων», Κρητικά Χρονικά 32 (2012), 79-105.

Γάσπαρης Χαράλαμπος, «Ο ρέκτορας Ρεθύμνου αποδίδει λογαριασμό. 3 Ιανουαρίου 1416», Φίλοι Γιώργου Π. Εκκεκάκη, «Αντιδώρημα», Τιμητικός τόμος, Ρέθυμνο 2013, σ. 95-106.

Γιαννακόπουλος Δημήτριος Κ., Εικόνες του δυτικοευρωπαίου μέσα από την Ιστορία. Επιστημονική επεξεργασία και αναπαράσταση της Λατινοκρατίας στην Ελλάδα του 19ου αι., Θεσσαλονίκη, εκδόσεις Επίκεντρο 2013, σ. 344, 17Χ24 εκ., ISBN 9789604584000.

Γκράτζιου Όλγα, Η Κρήτη στην ύστερη μεσαιωνική εποχή. Η μαρτυρία της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2010, σ. 336, 24Χ28 εκ. ISBN 978-960-524-301-2.

Γρυντάκης Γιάννης, Το πρωτόκολλο του επαρχιώτη νοταρίου Ιωάννη Μ. Βλαστού, Ρούστικα 1599-1618, Archivio di Stato di Venezia, Notai di Candia (B.285), Χανιά Κρήτης 2012 (=Τάλως 20(2012)), σ. 416, 17Χ24 εκ., ΙSSN 1106-92 IX.

Δημουλάς Γεράσιμος, «Καταστροφές ναών κατά τη διάρκεια της τουρκικής πολιορκίας της πόλης της Κέρκυρας το 1716», Η Κέρκυρα σήμερα, 21/04/2016, αρ. φύλλου 5521.

Διαγωμά Βαΐα, Η διαχείριση μιας μεγάλης φεουδαλικής περιουσίας. Το παράδειγμα της Εμπαρουνίας των Λατίνων στην Κέρκυρα (16ος-19ος αι.), Θεσσαλονίκη 2011 [Αποστολικό Βικαριάτο Θεσσαλονίκης Analecta Historica -5 Πηγές και Μελέτες Καθολικής Ιστορίας], σ. 378, 17Χ24 εκ., ISBN 978-960-99555-1-5.

Διερεύνηση ύπαρξης πολεοδομικού σχεδιασμού Παλαιάς Πόλης Κέρκυρας μετά από την πολιορκία του 1537, Ομάδα Εργασίας: Συντονιστής:Ανδρέας Μαζαράκης. Μέλη: Τζένη Καρρά, Αικατερίνη Παπακωνσταντίνου, Αθανάσιος Ρουβάς, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος-Περιφερειακό Τμήμα Νομού Κέρκυρας, Κέρκυρα 2016, σ. 96, 29,7Χ42 εκ., ISBN 978-96085987-2-0.

Δόνος Δημοσθένης, 22 Οκτωβρίου 1717: Η λησμονημένη αρχή μιας νέας εποχής. Τριακόσια χρόνια από τη δεύτερη βενετική κατάκτηση της Πρέβεζας, Ίδρυμα Ακτία Νικόπολις & Πολιτιστικός Σύλλογος Πρέβεζα, Πρέβεζα 2017, σ. 72, 17X24 εκ., ISBN 978-618-83986-0-3.

Δόνος Δημοσθένης Α., «Ο πόλεμος των λέξεων και των εικόνων. Τεκμήρια για τις βενετικές επιχειρήσεις στον Αμβρακικό κόλπο κατά τα έτη 1716 και 1717», Πρεβεζάνικα Χρονικά 47/48 (2011), 43-101.

Δρακοπούλου Ευγενία, «Θρησκευτική τέχνη στην Αιτωλοακαρνανία και τη Λευκάδα με αφετηρία το έργο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών “Έλληνες Ζωγράφοι μετά την Άλωση”», Το αρχαιολογικό έργο της Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στην Αιτωλοακαρνανία και την Λευκάδα, Πρακτικά Ημερίδας, επιμ. Ιωάννης Π. Χουλιαράς, Ναύπακτος 2014, σ. 45-56.

Έλεγχος ιδεών και λογοκρισία από τις απαρχές της ελληνικής τυπογραφίας μέχρι το Σύνταγμα του 1844. Πρακτικά Συνεδρίου, Λευκωσία, 18-20 Νοεμβρίου 2015. Επιμέλεια: Ίλια Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister, Κατερίνα Δέδε, Δημήτρης Δημητρόπουλος, Ειρήνη Παπαδάκη, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Αθήνα 2018, σ. 476, 17Χ24 εκ., ISBN 978-960-9538-72-5.

Ευγένιος Βούλγαρης. Ο homo universalis του Νέου Ελληνισμού. 300 χρόνια από τη γέννησή του (1716-1806), επιμ. Χαρίτων Καρανάσιος, Αθήνα 2018, σ. 635, 17Χ24 εκ., ISBN 978-618-5314-05-7 [Ακαδημία Αθηνών / Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού – Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου].

Ζαμπακόλας Χρήστος, Η ιστορική παρουσία των Γιαννιωτών Εβραίων μέσα από την εμπορική τους δραστηριότητα. Ιωάννινα-Βενετία, 16ος-18ος αιώνας, Ίδρυμα Ιωσήφ και Εσθήρ Γκανή, Ιωάννινα 2013, σ. 188, 17Χ24 εκ., ISBN 978-618-81023-2-3.

Ζαπάντη Σταματούλα, «Ο Μωυσής Σβηρός ηγούμενος της μονής Υ.Θ. «Η Κυρία των Αγγέλων» είναι ο άγνωστος αδελφός του Μητροπολίτη Φιλαδελφείας Γαβριήλ Σεβήρου;», Κεφαλληνιακά Χρονικά 12 (2009-2010), 577-581.

Ζαρίδη Κατερίνα–Καρλάφτη-Μουρατίδη Φωτεινή, «Συμμετοχή γυναικών σε δικαιοπραξίες στη βενετοκρατούμενη Κέρκυρα», Ηπειρωτικά Χρονικά 44 (2010), 129-167.

Ζαρίδη Αικατερίνη – Μιχαλέας Σπυρίδων, «Οι πράξεις του νοταρίου της πόλεως Κέρκυρας Νικολάου Γεράσιμου (1566-1568)», Δωδώνη Ιστορία και Αρχαιολογία 38-40 (2008-2013), 121-167.

Ζητήματα ποιητικής και πρόσληψης του Ερωτοκρίτου, επιμέλεια Στέφανος Κακλαμάνης, Σητεία 2015, σ. 464, 17×24 εκ., ISBN: 978-618-82322-1-1.

Ι΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο, Κέρκυρα, 30 Απριλίου – 4 Μαΐου 2014. Τα πρακτικά. ΙΙ. Ιστορία – Εκκλησία – Ιστορία της Τέχνης, επιστ. επιμέλεια Θεοδόσης Πυλαρινός – Παναγιώτα Τζιβάρα – Σπύρος Χρ. Καρύδης, Κέρκυρα 2016 [Κερκυραϊκά Χρονικά Θ΄ (2016)], σ. 852, 17Χ24 εκ., ISSN 1012-2303.

Ι΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο, Κέρκυρα, 30 Απριλίου – 4 Μαΐου 2014. Τα πρακτικά. ΙII. Λογοτεχνία, Γεν. επιμέλεια Δημήτρης Κονιδάρης, Κέρκυρα 2017 [Κερκυραϊκά Χρονικά ΙΑ΄ (2017)], σ. 796, 17Χ24 εκ., ISSN 1012-2303.

Ι΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο, Κέρκυρα, 30 Απριλίου – 4 Μαΐου 2014. Τα πρακτικά. ΙV. Φιλοσοφία – Αρχαιολογία – Αρχαιογνωσία – Αρχιτεκτονική – Θέατρο, γεν. επιμέλεια Δημήτρης Κονιδάρης, Κέρκυρα 2017 [Κερκυραϊκά Χρονικά ΙΑ΄ (2017)], σ. 824, 17Χ24 εκ., ISSN 1012-2303.

Ι΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο, Κέρκυρα, 30 Απριλίου – 4 Μαΐου 2014. Τα πρακτικά. V. Μουσική – Γλώσσα – Πολιτιστική παράδοση – Επτανησιακή διασπορά, γεν. επιμέλεια Δημήτρης Κονιδάρης, Κέρκυρα 2018 [Κερκυραϊκά Χρονικά ΙΒ΄ (2018)], 17Χ24 εκ., ISSN 1012-2303.

Ι΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο, Κέρκυρα, 30 Απριλίου – 4 Μαΐου 2014. Τα πρακτικά. VΙ. Αρχεία-Τυπογραφία-Παιδεία, γεν. επιμέλεια Δημήτρης Κονιδάρης, Κέρκυρα 2018 [Κερκυραϊκά Χρονικά ΙΓ΄ (2018)], 17Χ24 εκ., ISSN 1012-2303.

Ιστορίας μέριμνα. Τιμητικός τόμος στον καθηγητή Γεώργιο Ν. Λεοντσίνη, τ. Α1-Α2, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2012.

Ιωάννου Παναγιώτης (έκδ.-επιμ.), Λεονάρντο ντα Βίντσι, Λεόν Μπαττίστα Αλμπέρτι, Αντρέα Πότσο. Δια την Ζωγραφίαν. Οι πρώτες μεταφράσεις κειμένων τέχνης από τον Παναγιώτη Δοξαρά. Έκδοση-Επιστημονική επιμέλεια – Εισαγωγή Παναγιώτης Κ. Ιωάννου, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης – Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Ηράκλειο 2016.

Καγκελάρης Π.Δ., Ιστορία και Γενεαλογία του Οίκου Καγγελάρη της Κεφαλονιάς (16ος-20ός) αιώνες), Κέρκυρα 2011, σ. 560, 29.5 X 21 εκ.,ISBN 978-960-85532-2-4.

Κακλαμάνης Στέφανος (Εισαγωγή-έκδοση), Andrea Cornaro Historia Candiana. Μια αφήγηση του Δ´ Βενετοτουρκικού πολέμου (1570-1573). Κύπρος – Ναύπακτος. Εισαγωγή, έκδοση κειμένου, απόδοση στα ελληνικά, σημειώσεις & Παράρτημα, Στέφανος Κακλαμάνης, Λευκωσία 2017 [Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών. Πηγές και Μελέτες της Κυπριακής Ιστορίας LXXVIII], σ. 667.

Κακλαμάνης Στέφανος, «H Κρητική λογοτεχνία στα Επτάνησα τον 18ο αιώνα», Ζητήματα ποιητικής και πρόσληψης του Ερωτοκρίτου, επιμέλεια Στέφανος Κακλαμάνης, Σητεία 2015, σ. 297-323.

Κακλαμάνης Στέφανος, «Σημειώσεις για τον Ζήνωνα», Ελληνικά 62 (2012), 43-106.

Καραθανάσης Αθανάσιος, Η Βενετία των Ελλήνων, Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2010, σ. 647, 17Χ24 εκ. ΙSBN 978-960-467-176-2.

Καρλάφτη-Μουρατίδη Φωτεινή, “Δικαιοπραξίες εμπορικών εταιρειών (συντροφιών) στη βενετοκρατούμενη Κέρκυρα”, Dictio Επιστημονική Επετηρίδα – Yearbook Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας Ιονίου Πανεπιστημίου 5 (2012), 11-63.

Καρλάφτη-Μουρατίδη Φωτεινή, «Το επάγγελμα του συμβολαιογράφου στην Κέρκυρα επί βενετοκρατίας», Εώα και Εσπέρια 8 (2008-2012), 145-205.

Καρύδης Σπ., «Τα χαρτιά της εκκλησίας». Αρχεία Κερκυραϊκών Συναδελφικών Ναών. Α΄ Υ. Θεοτόκος Σπηλαιώτισσα & Άγιος Βλάσιος – Β΄ Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος & Αγία Παρασκευή, Αθήνα, Ενάλιος, 2016, σ. 206, 14Χ21 εκ., ISBN 978-960-536-545-5.

Καρύδης Σπ. Χρ., Η αλληλογραφία του ιερομονάχου Χρύσανθου Συρόπουλου (1755-1773). Συμβολή στη μελέτη του ορθόδοξου μοναχισμού στον ιόνιο βενετοκρατούμενο χώρο, Βιβλιοπωλείο Διονυσίου Νότη Καραβία, Αθήνα 2015.

Καρύδης Σπ. Χρ., Όψεις της εκκλησιαστικής οργάνωσης στον βενετοκρατούμενο ελληνικό χώρο. Α΄. Ζάκυνθος – Κέρκυρα – Κεφαλληνία – Κύθηρα – Πελοπόννησος, Αθήνα, εκδόσεις Ενάλιος, 2011, σ. 174, 17Χ24 εκ., ISBN 978-960-536-486-1.

Καρύδης Σπ., Η Οδηγήτρια Αγραφών Κέρκυρας. Ψηφίδες από τη μακραίωνη ιστορία της, Ιερός ναός Υπεραγίας Θεοτόκου Οδηγήτριας Κέρκυρας, Κέρκυρα 2011, σ. 182, 17Χ24 εκ., ISBN 978-960-03-3404-4.

Καρύδης Σπύρος Χρ., Ο ιερομόναχος Χρύσανθος Συρόπουλος και η Κεφαλονιά. Μαρτυρίες από τη σωζόμενη αλληλογραφία του, Κεφαλληνιακά Χρονικά 15 (2014), 627-648.

Καρύδης Σπύρος, Δημουλάς Γεράσιμος, Πουλής Γιώργος (Εισαγωγή-Έκδοση-Σχόλια), Χώροι λατρείας και κλήρος στην Κέρκυρα του 17ου αιώνα. Αρχειακά τεκμήρια,  Αναγνωστική Εταιρία Κέρκυρας, Κέρκυρα 2018 [Luoghi di Culto e Clero a Corfù nel secolo XVII. Documenti d’archivio, Introduzione-Edizione-Commenti: Spyros Karydis, Gerasimos Dimoulas, Giorgos Poulis, Società di Lettura di Corfù, Corfù 2018], σ. πη΄+456, 17Χ24 εκ., ISBN 978-960-87179-7-8.

Καρύδης Σπύρος-Τζιβάρα Παναγιώτα , Το “τενόρε της ψαλιμουδίας”. Το μουσικό χειρόγραφο αρ. 31 της μονής Πλατυτέρας Κέρκυρας, Αθήνα 2011, σ. 118+[2], 20 Χ 27 εκ., ISBN 978-960-99745-0-9.

Κιτρομηλίδης Πασχάλης Μ. (επιμ.), Κυπριακές πηγές για την άλωση της Αμμοχώστου, μετάφρ. Ελένη Χαρχαρέ, Αθήνα: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών/ΕΙΕ, 2011, σ. 168, 17Χ24 εκ. ISBN 978-960-9538-01-5 [Πηγές της Κυπριακής Γραμματείας και Ιστορίας αρ. 2].

Κλειδωνάρης Μιχαήλ, «Η αστυνόμευση στη βενετοκρατούμενη Κρήτη», Αστυνομική
Ανασκόπηση, τεύχος 279 (Μάιος-Ιούνιος 2013), 84-89.

Κολοβού Χριστίνα (έκδοση), Κώδικας επισκόπου Νεκταρίου Βενέρη ιεράς επισκοπής Κυθήρων (1697-1729), Αθήνα 2011 [Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών 20. Σειρά: Πηγές Εκκλησιαστικής Ιστορίας των Κυθήρων αρ. 1], σ. 212, 17Χ24 εκ., ISBN 978-960-88554-5-8.

Κονδύλης Θάνος, Το Ναύπλιο και η Βενετία (1388-1540), σ. 540, Amazon 2012(v.1). [Thanos Kondylis, Nauplion and Venice (1388-1540), Amazon, Kindle Edition 2012 (v.1).

Κολυβά Μαριάννα, «Κοινοτικοί θεσμοί στον αστικό και αγροτικό χώρο της Ζακύνθου (16ος αι. – 17ος αι.)», Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά 11 (2014), 49-68.

Κοντουδάκη Ελλάδα– Κωνσταντινίδη Μαρία– Πιλίλη Καλλιόπη, «Η συμμετοχή των γυναικών στην οικονομική ζωή της Κέρκυρας (16ος-19ος αι.), Περί Ιστορίας 6 (2013), 103-114. 

Κουγέας Σωκράτης (επιμ.), Η Μάνη στα αρχεία της Βενετίας (1570-1572 & 1692-1699) και ο ιππότης Λιμπέριος Γερακάρης (1689-1711), Συλλογή Σωκράτη Κουγέα – Κωνσταντίνου Μέρτζιου, Αθήνα 2011 [Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων του Κράτους 36], σ. 457, 17Χ24 εκ., ISBN 978-960- 7236-13-5. [Στο εξώφυλλο: Αθήνα 2012].

Κουμανούδη Μαρίνα, Οι Βενεδικτίνοι στην ελληνολατινική Ανατολή: η περίπτωση της μονής του Αγίου Γεωργίου Μείζονος Βενετίας (11ος-15ος αι.), Αθήνα – Βενετία 2011, σ. 340, 17Χ24 εκ., ISBN: 978-960-7743-57-2.

Κουρέας Νίκος, «Δυτικοί και Τούρκοι πειρατές στην Κύπρο και τον ευρύτερο μεσογειακό χώρο επί Φραγκοκρατίας», Εώα και Εσπέρια 8 (2008-2012), 85-112.

Κουτμάνης Σωτήρης, «Ο ιππότης και το μυρμήγκι. Έντυπη Συλλογή προς τιμήν του Ανώτερου Προνοητή Λευκάδας Marc’ Antonio Trevisan (1750)», Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, 12 (2009-2011).

Κωνσταντινίδου Κατερίνα, «Η εμπορευματοποίηση του γυναικείου στήθους: Επαγγελματίες τροφοί στο Εκθετοτροφείο της Κέρκυρας», Περί Ιστορίας 6 (2013), 57-68.

Κωνσταντινίδου Κατερίνα, Νοσοκομειακή περίθαλψη στη βενετική Κέρκυρα (17ος – 18ος αι.), Ευρασία, Αθήνα 2012, σ. 280, 17Χ24 εκ., ISBN 978-960-8187-97-9.

Κωτσάκης Αθαvάσιος Δ., Έλληνες ορθόδοξοι και λατίνοι στη Νάξο (13ος-19ος αιώνες). Ιστορικοπολιτισμική προσέγγιση των σχέσεων των δύο κοινοτήτων με έμφαση στη μαρτυρία των υλικών καταλοίπων, πρόλογος Αλέξιος Γ.Κ. Σαββίδης, Ηρόδοτος, Αθήνα 2017, σ. 765, 15Χ24 εκ., ISBN 978-960-485-175-1.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.